zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 
NOVA GENERACIJA PLEXTOROVIH REPRODUKTORA
 

CD, KARTIČNI I USB REPRODUKTOR PTN2

 

PTN2 je Plextorov reproduktor pomoću kojega se mogu slušati sadržaji nimljeni na CD-ima, SD karticama i USB medijima.

Vrlo je sličan poznatom reproduktoru PTN1. PTN2, međutim, ima tzv. telefonsku tipkovnicu od 12 tipaka koja služi za pomicanje po snimljenom materijalu ili za upisivanje broja kanala ili knjige do koje želimo doći. Ovaj uređaj ima posebnu masku (plastični poklopac) kojim se pokrivaju tipke koje se rjeđe koriste. Zahvaljujući tome, njime mogu lako rukovati starije ili osobe koje nisu toliko spretne u korištenju suvremenih elektroničkih pomagala. Kada se maska skine,
dostupne su sve tipke.
 
U nastavku donosimo pregled osnovnih karakteristika uređaja.
 
 
1. Opće karakteristike
Utor za umetanje CD-a
CD-i koji se mogu koristiti:
CD promjera 12 cm, CD-i s otiskom, CD-R, CD-RW
* CD-i promjera 8 cm i CD-i nepravilnog oblika uzrokuju loše funkcioniranje uređaja pa ih ne treba koristiti.
Utor za SD kartice: Mogu se koristiti SD i SDHC kartice kapaciteta do 32 GB.
Formati koji se mogu slušati: formati za DAISY knjige MP3, AMR-WB+, DAISY ADPCM2, PCM.
Izlazi zvuka: slušalice (stereo), ugrađeni zvučnik (monauralan)
Ulaz za vanjski USB medij: 2.0 (tip A)
Napajanje strujom: Ispravljač za struju izmjeničnog napona, izmjenična struja 100 V do 240 V, 50 ili 60 Hz
Dimenzije: (Š/D/V): 17 cm x 22 cm x 5,6 cm
Težina: 1.3 kg
 
Pribor
Maska
Strujni ispravljač
CD s uputama za rukovanje
Upute o sigurnosti
 
2. Audio karakteristike
Slušalice
(izlaz): kompatibilna impedanca: 32 ohma nebalansirano
Utikač: stereo mini utikač promjera 3.5 mm
Izlaz za ugrađeni zvučnik: impedanca 4 ohma
Izlaz: 2.0 W
 
3. Glavne funkcije
Glas govornih poruka:
- Daje govorne podatke o trenutačnoj operaciji
- Daje opis funkcija pojedinih tipaka u postavi opisa tipaka
- Izgovara elemente izbornika
- Izgovara podatke iz pomoći (treba pritisnuti tipku za broj 0)
Funkcija traženja u DAISY publikacijama: naslovi, skupine, stranice, rečenice, knjižne oznake
Audio: Album (knjiga), kanal/zapis (veća cjelina), knjižne oznake (oznake čitanja)
Tekstualne datoteke: odlomci, rečenice, riječi, znakovi, knjižne oznake (na stranim jezicima)
HTML datoteke: razine, odlomci, rečenice, riječi, znakovi, knjižne oznake
Regulacija glasnoće: 0 do 25 (po jedna razina)
Regulacija glasnoće govornih poruka: -5 do +5 (povećanje od jednog koraka)
Regulacija brzine čitanja: 11 koraka - -2, preko 0 do +8 (ubrzanje za po jednu razinu).
Normalna brzina: na 0.
-2 je dva puta sporije, +4 je dvostruka, +8 trostruka brzina.
Regulacija tona: 13 koraka - od -6 preko 0 do +6 (u koracima od po jedna razina)
Normalna visina glasa (tona): 0
Memorija za knjižne oznake: najviše 10.000
 
4. Akumulator
Tip akumulatora: Ni-MH
Dimenzije: Duljina 5,37 cm, Širina: 5,67 cm, Debljina: 2,9 cm
Kapacitet: 1,800 mAh
Vrijeme punjenja: približno 4 sata
Trajanje baterije
DAISY format, slušanje CD-a: 5 sati
Glazbeni CD (CD-DA) format, reprodukcija CD-a: 2 sata
 
Reprodukcija SD kartice - DAISY format: 8 sati
 
*Navedene karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne najave.
 
 

 

KRATKE UPUTE

 
Opis uređaja
Sada ćemo najprije opisati fizički izgled aparata i tipaka te drugih elemenata, kako biste ih kasnije lako mogli pronaći kada bude o njima govora. Navest ćemo također i njihove nazive te njihove glavne funkcije.
 
Napomena: PTN2 se isporučuje s maskom koja pokriva (sakriva) mnoge tipke koje nisu neophodne za osnovno rukovanje, kako bi aparatom jednostavno mogle rukovati starije i osobe koje nisu spretne u radu sa suvremenim elektroničkim uređajima. Da bi sve tipke bile dostupne, treba skinuti masku.
 
Uzmite aparat u ruke i ustanovite što je gornja, a što donja ploha uređaja. Kad je maska na aparatu, na gornjoj ćete plohi pronaći 3 otvora:
1. Najbliže do Vas je dulji otvor koji se na desnoj strani proširuje prema gore. Uz prednji rub - od lijevo udesno - pronaći ćete 5, a uz desni 3 tipke. Skroz desna tipka uz prednji rub ujedno je i treća tipka - gledano u smjeru prema Vama - u stupcu uz desni rub.
2. Gore lijevo je elipsasti otvor s dvije tipke.
3. Desno od elipsastog otvora nalazi se okrugli otvor u kome ćete odmah otkriti rešetkicu ugrađenog zvučnika. Sada lagano skinimo masku. Na lijevoj i desnoj plohi maske - uz njenu prednju plohu - nalaze se dvije istake. Istodobno lijevom i desnom rukom jače povucite istake udesno, odnosno ulijevo i povucite masku prema gore. Nakon toga ćete
masku lako moći skinuti.
 
Na gornjoj plohi uređaja - kad je bez maske - otkrit ćemo 27 gumenih tipaka, a na donjoj samo 3 gumene nožice: dvije kraće uz prednji rub donje plohe i jedna dulja u sredini uz njen stražnji rub. Pošto ste ustanovili koja je donja ploha aparata, položite ga na ravnu plohu ispred sebe tako da stoji na gumenim nožicama.
 
Na gornjoj plohi pronađite rešetkicu ugrađenog zvučnika i aparat postavite tako da zvučnik bude u desnom gornjem kutu gornje plohe. Nakon toga će Plextalk biti u ispravnom položaju i spreman za rad. U tom će slučaju prednja ploha aparata biti okrenuta prema Vama, a na njoj ćete pronaći uski i uočljiv dugi i ravan otvor. To je utor za CD.
 
Gornja ploha
Već smo rekli da se na gornjoj plohi Plextalka nalazi 27 gumenih tipaka. Grupirane su u 5 skupina:
1. stupac od 4 tipke uz lijevi rub,
2. pravokutna skupina od 12 tipaka u sredini
3. niz od 3 tipke ispod pravokutne skupine
4. niz od 3 tipke iznad pravokutne skupine i
5. skupina od 5 tipaka na desnoj strani gornje plohe.
 
Gornja tipka u stupcu uz lijevi rub gornje plohe je u obliku elipse, a donja u obliku trokuta. Ostale dvije tipke u tom stupcu su četvrtaste.
 
Odozgo prema dolje te četiri tipke su:
- Tipka izbornika - Koristi se za otvaranje glavnog izbornika s više elemenata (podizbornika). Od jednog do drugog elementa krećemo se pritišćući tipku za broj 4 ili 6 na telefonskoj tipkovnici (skupina od 12 tipaka). Pojedini element (podizbornik) odabiremo i otvaramo pritiskom tipke za broj 8 ili ljestve na telefonskoj tipkovnici. U glavnom izborniku možemo obavljati razna podešavanja, primjerice vrijeme, datum itd.
 
U glavnom izborniku imamo slijedeće elemente (podizbornike):
1. Postavke reprodukcije - Nakon otvaranja tog podizbornika možemo odabrati: normalna reprodukcija, ponavljanje kanala, ponavljanje knjige, ponavljanje svih knjiga, kontinuirani pomak po kanalima svih knjiga.
 
2. Preskakivanje - Nakon odabira tipkama za brojeve 2 ili 8 možemo odabrati što će se preskakivati (izostavljati) prilikom čitanja (napomene, rubne bilješke, glavni brojevi, brojevi stranica itd).
 
3. Upravljanje medijima - Nakon potvrde tipkama za brojeve 4 ili 6 možemo odabrati: podaci o medijima i knjigama, brisanje svih datoteka na SD kartici, brisanje odabrane knjige itd).
 
4. postavke sustava - Nakon potvrde tipkama za brojeve 4 ili 6 možemo odabrati: svojstva sustava, glasnoća govornih poruka, sintetički glasovi, zvuk čekanja, datum i vrijeme.
 
- Tipka za odabir medija - Koristi se za odabir medija s kojeg ćemo slušati zvučne publikacije (CD, SD kartica ili USB memorija). Od jednog do drugog medija krećemo se pritišćući ovu tipku.
 
- Tipka za pomak - Koristi se za pomak na određeni naslov (knjigu), stranicu ili drugu cjelinu, ovisno o snimljenoj publikaciji. Na željenu cjelinu, primjerice treću knjigu, možemo se pomaći tako da nakon pritiska ove tipke na telefonskoj tipkovnici upišemo 3 i potom pritisnemo tipku enter (ljestve).
 
- Tipka za knjižne oznake (oznake za čitanje) - Koristi se za pomak na određenu knjižnu oznaku, te za postavljanje i brisanje knjižnih oznaka. Do željene knjižne oznake možemo doći, odnosno možemo tu oznaku izbrisati tako da nakon prvog, odnosno trećeg pritiska ove tipke na telefonskoj tipkovnici upišemo odgovarajući broj i potom tipku enter (ljestve).
 
Napomena: Kad je maska na uređaju, opisane tipke nisu dostupne jer se smatra da one nisu neophodne za "normalno" slušanje.
 
Skupina od 12 tipaka obično se naziva brojčana ili telefonska tipkovnica, a nalazi se u sredini gornje plohe uređaja. Izgleda točno kao telefonska tipkovnica - ima 4 niza tipaka s po 3 tipke u svakom od njih. U prvom su nizu tipke za brojeve 1, 2 i 3, u drugom tipke za brojeve 4, 5 i 6, u trećem za brojeve 7, 8 i 9. U četvrtom su nizu tipke za zvjezdicu, nulu i ljestve. Tipka za broj 5 ima na sebi točkicu radi lakše orijentacije na tipkovnici.
 
Tipka za ljestve, koja se nalazi u četvrtom nizu telefonske tipkovnice skroz desno, koristi se za potvrdu odabira ili otvaranje nekog elementa (izbornika, odnosno podizbornika). Stoga ćemo je u nastavku ovih uputa nazivati enter. Slično tome, tipka za zvjezdicu, koja se nalazi također u četvrtom nizu telefonske tipkovnice ali skroz lijevo, koristi se za prekid (odustajanje, napuštanje) neke operacije (radnje).
Stoga ćemo je ubuduće zvati prekid, odnosno tipka za prekid.
 
Neke od ovih tipaka imaju po dvije funkcije koje navodimo u nastavku:
 
Tipka za broj 2 = gornja strelica ili prekid (u izbornicima ili podizbornicima); Pomak unatrag kojim se određuje po kojim ćemo se cjelinama kretati (knjige, kanali, knjižne oznake, stranice, rečenice itd., ovisno o snimljenoj knjizi.
Tipka za broj 4 = lijeva strelica ili pomak unatrag (u izbornicima ili podizbornicima te kretanju od knjige do knjige, kanala do kanala itd.)
Tipka za broj 6 = desna strelica ili pomak prema naprijed (u izbornicima ili podizbornicima te kretanju od knjige do knjige, kanala do kanala itd., ovisno o snimljenoj knjizi)
Tipka za broj 8 = donja strelica ili enter (u izbornicima ili podizbornicima, Pomak prema naprijed kojim se određuje po kojim ćemo se cjelinama kretati (knjige, kanali, knjižne oznake, stranice, rečenice itd., ovisno o snimljenoj knjizi).
Tipka za broj 9 = pohranjivanje datoteka (na SD karticu, USB memoriju)
Tipka za zvjezdicu = prekid, povrat u prethodno stanje (Undo)
Tipka za broj 0 - Reprodukcija i zaustavljanje reprodukcije uputa (čita ih sintetički glas).
Tipka za ljestve = enter, potvrda (Redo)
 
Napomena: Kad je maska na uređaju, tipke telefonske tipkovnice nisu dostupne jer se smatra da one nisu neophodne za "normalno" slušanje.
 
Ispod telefonske tipkovnice nalazi se niz od 3 tipke. obje vanjske tipke su polukružnog oblika. Srednja tipka je pravokutnog oblika, a na sebi ima uočljivo udubljenje koje služi za lakše snalaženje. Od lijeva udesno nazivi i funkcije tih tipaka su:
 
- Tipka za vraćanje unatrag - kratki pritisak: prethodni kanal
(u DAISY publikacijama vraćamo se za manju cjelinu); dugi pritisak: brzo vraćanje unatrag
 
- Tipka za reprodukciju, odnosno zaustavljanje - započinje i prekida (zaustavlja) reprodukciju)
 
- Tipka za pomak prema naprijed - kratki pritisak: idući kanal (u DAISY publikacijama se pomičemo za manju cjelinu);
dugi pritisak: brzi pomak prema naprijed
 
Iznad telefonske tipkovnice nalazi se niz od također 3 tipke. Sve su one u obliku elipse s tom razlikom da je srednja tipka nešto šira.
Ove su tipke vodoravnim žljebićem po sredini podijeljene u dva dijela
- gornji i donji. Od lijeva udesno nazivi i funkcije tipaka su:
 
- Tipka za boju glasa - Gornji dio se zove "Tipka za visoke frekvencije", a donji "Tipka za niske frekvencije".
 
- Tipka za glasnoću - gornji dio se zove "Tipka za pojačavanje", a donji "Tipka za stišavanje"
 
- Tipka za brzinu - Gornji dio se zove "Tipka za ubrzavanje", a donji "Tipka za usporavanje".
 
Kad ove tipke pritisnemo nakratko, pomičemo se za jedan korak, primjerice u mijenjanju brzine, glasnoće ili frekvencija. Ako gornji ili donji dio bilo koje od ovih tipaka držimo pritisnut, pomičemo se brzo, primjerice brzo povećavamo glasnoću, povećavamo ili smanjujemo frekvencije, ubrzavamo ili usporavamo brzinu. Ako se želimo u jednom potezu vratiti na normalnu vrijednost, primjerice boje glasa, glasnoće ili brzine, trebamo pritisnuti zajedno i gornji i donji dio odgovarajuće tipke.
 
Napomena: Kad je maska na uređaju, tipka za brzinu nije dostupna jer se smatra da ta funkcija nije neophodna za "normalno" slušanje.
 
Posljednja skupina tipaka na gornjoj plohi je skupina od 5 tipaka na desnoj strani te plohe.
 
Tipka koja se nalazi odmah desno od tipaka za broj 3 i 6 na telefonskoj tipkovnici zove se tipka za podatke. Po obliku je elipsa. Tipka koja se nalazi odmah desno od tipke za pomak prema naprijed zove se tipka za format. Okomitim žljebićem po sredini podijeljena je u dva dijela: lijevi i desni. Desni dio nazivamo "Tipka za idući format", a lijevi
"Tipka za prethodni format". Pod pojmom "format" misli se, na primjer, na DAISY ili "audio" format.
 
Funkcije ovih tipaka su:
- Tipka za podatke - Kratki pritisak: Dobivamo podatke o stanju akumulatora i zvučnoj publikaciji (proteklo vrijeme, vrijeme koje je preostalo do kraja kanala, broj trenutačnog kanala, ukupan broj kanala, broj knjige, ukupan broj knjiga itd. Koliko ćemo podataka dobiti, ovisi o snimci.
Dugi pritisak: Podatak o trenutačnom vremenu (sati i minute) i datumu (godina, mjesec i dan).
 
Napomena: Kad je maska na uređaju, tipka za podatke nije dostupna jer se smatra da ta funkcija nije neophodna za "normalno" slušanje.
 
- Tipka za format - Istodobni pritisak lijevog i desnog dijela: promjena medija (CD, SD kartica, USB memorija)
Desni dio tipke (Idući format): prijelaz na idući format (DAISY, audio) lijevi dio (Tipka za prethodni format): prijelaz na prethodni format (audio, DAISY).
 
Preostale 3 tipke ove skupine smještene su u stupcu uz donji dio desnog ruba gornje plohe. Gornja tipka je mala okrugla, a donja mala četvrtasta tipka. Između te dvije tipke nalazi se velika okrugla tipka koja je malo uvučena.
 
Odozgo prema dolje to su ove tipke:
- Tipka za automatsko isključivanje - Možemo namjestiti da se uređaj automatski isključuje nakon 15 minuta, pola sata, nakon 45 minuta i nakon jednog sata.
 
- Glavni prekidač - Koristi se za uključivanje i isključivanje uređaja.
Za izvođenje tih radnji potreban je dugi pritisak te tipke.
 
- Tipka za izbacivanje CD-a - Koristi se za izbacivanje CD-a.
 
Prednja ploha
na prednjoj plohi uređaja nalazi se otvor za umetanje i izbacivanje CD-a. Stavite CD s DAISY knjigom, glazbeni CD ili MP3 CD u otvor i lagano ga gurnite. Cd će biti automatski uvučen u uređaj.
 
Lijeva ploha
Na lijevoj plohi uređaja nalaze se 3 priključnice (utičnice, utora). Od sprijeda prema natrag to su: utor za SD karticu, utičnica za slušalice i priključnica za USB memoriju. Utor za kartice predviđen je za SD i SDHC kartice. USB utičnica može se koristiti za USB flash memoriju.
 
Desna ploha
Na desnoj plohi uređaja nema nikakvih elemenata.
 
Stražnja ploha
Na stražnjoj plohi uređaja nalazi se samo jedna utičnica. U sredini te plohe je smješten mali okrugli otvor u četvrtastom kućištu. To je utičnica za istosmjernu struju u koju se uključuje okrugli utikač mrežnog ispravljača.
 
Donja ploha
Okrenite Plextalk i položite ga naopačke na ravnu plohu tako da prednja ploha uređaja gleda prema Vama.
 
Nešto malo lijevo od sredine donje plohe otkrit ćete 3 reljefne prugice. Nalaze se na desnom dijelu poklopca pretinca za baterije. Poklopac pretinca za bateriju (akumulator) učvršćen je vijkom koji se nalazi na donjem lijevom dijelu poklopca pretinca za akumulator. Za otvaranje poklopca najprije treba odviti vijak. Nakon toga stavite palac na 3 reljefne prugice i lagano povucite poklopac ulijevo i dignite ga i odvojite od lijevog ruba pretinca. To će se dogoditi odmah bez ikakvog posebnog pritiska.
 
Stavljanje akumulatora
Postupak za stavljanje ili mijenjanje akumulatora je ovakav:
 
- Isključite struju i otpojite mrežni ispravljač.
 
- Okrenite Plextalk i položite ga naopačke na ravnu plohu tako da prednja ploha uređaja gleda prema Vama.
 
- Otvorite pretinac za akumulator kako je to malo prije opisano i izvadite stari akumulator koristeći istaku što se nalazi na lijevoj strani akumulatora.
 
- Postavite novi akumulator tako da brid s 5 malih rupica gleda prema Vašoj desnoj strani, a istaka prema gore.
 
- Pažljivo stavite akumulator okomito u utor.
 
- Spustite poklopac i gurnite ga od lijeva udesno tako da se lagano zatvori.
 
- Poklopac učvrstite vijkom.
 
Upozorenje: Upotrebljavajte samo preporučene akumulatore. U protivnom moglo bi doći do eksplozije ili požara.
 
Punjenje akumulatora
Za punjenje akumulatora PLEXTALK se mora najprije uključiti u utičnicu rasvjetne mreže što se radi ovako:
- Postavite PLEXTALK u njegov radni položaj.
 
- Za punjenje akumulatora najprije uključite okrugli utikač mrežnog ispravljača u utičnicu na sredini stražnje plohe uređaja. Nakon toga uključite ispravljač u rasvjetnu mrežu. U tom trenutku započinje punjenje.
 
Održavanje uređaja i vođenje računa o akumulatoru
Važno je da vodite stalnu brigu o svom PLEXTALKu kako se ne bi dogodilo da slučajno oštetite aparat, akumulator ili medije. Molimo Vas da pozorno pročitate upute u ovom poglavlju.
 
Čišćenje aparata
Prilikom čišćenja uređaja imajte na umu slijedeće:
 
- Upozorenje: Prije čišćenja aparata najprije ga isključite iz struje.
 
- Mekanom krpicom navlaženom razrjeđenim neutralnim deterdžentom uklonite prašinu i drugu prljavštinu sa svog aparata. Potom ga obrišite suhom tkaninom.
 
Čuvanje akumulatora
Da bi Vaš akumulator trajao što dulje, pridržavajte se ovih uputa:
 
- Akumulator se potpuno napuni za 4 sata. Međutim, prilikom prve upotrebe uređaja ili nakon što ga niste koristili mjesec dana, akumulator se mora puniti najmanje 24 sata.
 
- Ako se aparat ne namjerava koristiti više od mjesec dana, akumulator treba izvaditi iz uređaja i odložiti ga na hladno mjesto s malo vlage.
 
- Vijek akumulatora ovisi o tome kako ga često koristimo i koliko ga puta punimo. Vremenom se njegov kapacitet smanjuje. Ako nakon punjenja aparat samo kratko vrijeme radi na akumulator, akumulator treba zamijeniti. Novi akumulator možete kupiti kod svog mjesnog distributera.
On će Vas uputiti kako se stari akumulatori recikliraju i odlažu.
 
- Na vijek trajanja akumulatora mogu utjecati temperatura okoliša i radne sredine.
 
Da bi se održale karakteristike akumulatora, redovito treba poduzimati slijedeće korake:
- Potpuno napunite akumulator.
- Aparat treba raditi na akumulator sve dok se potpuno ne isprazni.
 
- Ponovo do kraja napunite akumulator.
 
 
Napomena: Opširnije upute za rukovanje možete pronaći u tiskanom priručniku na crnom tisku i stranom jeziku ili u priručniku što ga čita sintetički glas, ali i u priručniku koji se nalazi na CD-u - također na stranom jeziku - što ste ga dobili uz uređaj.
 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb