zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 
VIŠE SIGURNOSTI I SAMOSTALNOSTI S UREĐAJIMA KOJI GOVORE
 
IMAMO DVA MODELA KUHINJSKIH VAGA
 
 

1. DIGITALNA KUHINJSKA VAGA KOJA GOVORI HRVATSKI (HAUSER)

 

Upute za korištenje
DOKUSOFT D.O.O. je izradio digitalnu kuhinjsku vagu tipa HAUSER DKS-1053 opremivši je govornom jedinicom koja ugodnim ženskim glasom izgovara podatke prikazane na zaslonu (mjerne vrijednosti, stanje baterija, preopterećenje itd.). Govorna je jedinica ugrađena u vagu pa vaga u potpunosti zadržava izvorne karakteristike i oblik: preciznost pri mjerenju i ostale karakteristike što ih posjeduje svaka kuhinjska vaga.
 
Tehnički i ostali podaci
- Vizualni i govorni prikaz - Vaga svaki podatak koji se pojavi na zaslonu izgovara ugodnim, ženskim glasom.
- Posuda za mjerenje zapremine dvije i pol litre
- Vrlo precizan senzor za težinu
- LCD zaslon od 13 mm
- Automatsko vraćanje na nulu
- Automatsko i ručno isključivanje
- Najveća moguća težina: 5 kg
- Raspon skale: 2 g
- Preciznost: 0 do 40 grama: ± 4 grama,
     40 grama do 2,5 kilograma ± 6 grama,
     2,5 kilograma do 5 kilograma ± 10 g
- Vizualno i govorno upozorenje o prevelikoj težini
- Napajanje: 9-voltna alkalna baterija
- Istodobni vizualni i govorni prikaz
 
Kako vaga radi?
 
Baterija
Pretinac za bateriju nalazi se na donjoj plohi vage. Baterija od 9 volti stavlja se u pretinac tako da se najprije skine njegov poklopac. Prilikom stavljanja baterije treba paziti na polaritet. Pošto se baterija umetne, poklopac valja vratiti na njegovo mjesto.
 
Postavljanje vage u radni položaj
Vagu treba staviti na tvrdu i ravnu podlogu. Vaga mora biti u stabilnom položaju. Potom se na vagu stavlja mjerna posuda.
 
Uključivanje vage
Vaga se uključuje prekidačem za uključivanje/isključivanje (On/Off); to je desni od jedina tri gumba na prednjem sniženom dijelu gornjeplohe. Nakon uključenja oglasit će se zvučni signal "bip-bip". Pričekajte dvije sekunde da se vaga aktivira. Nakon toga će se oglasiti govorna poruka "Nula grama". Sada se može započeti s vaganjem.
Nakon mjerenja vaga se može isključiti pritiskom na prekidač za uključivanje, odnosno isključivanje ("On/Off" (desni od tri gumba). Nakon toga ponovo će se oglasiti zvučni signal.
 
Pozor! Vaga se ne smije preopteretiti!
Ako se na vagu stavi težina veća za 1% od 5 kg, na zaslonu će se pojaviti poruka "HHHH", a oglasit će se i govorno upozorenje: "Prevelika težina". S vage treba ukloniti prekomjernu težinu.
 
Upozorenje o ispražnjenoj bateriji
Kada se baterija isprazni ili je blizu toga, na zaslonu će se pojaviti sličica (ikona) baterije, a istodobno će se oglasiti govorna poruka "Baterija se ispraznila". Nakon toga treba izmijeniti bateriju.
 
Vraćanje na nulu, upotreba (Z/T) gumba
1. Pritiskom na prekidač On/Off vaga se uključuje.
2. Sada na vagu treba staviti mjernu posudu ili bilo koju drugu posudu. Na zaslonu će se pojaviti podatak o izmjerenoj težini posude - taj će se podatak i izgovoriti.
3. Pritisnite srednji ili lijevi gumb (Z/T ili UNIT); nalaze se na sniženom prednjem dijelu gornje plohe. Sada će se podatak o izmjerenoj težini posude vratiti na nulu. Na zaslonu će se pojaviti poruka "Nula grama" - ta poruka će biti i izgovorena.
4. Sada se u mjernu posudu može staviti ono što se želi izvagati; vaga će sada mjeriti samo težinu sadržaja koji se nalazi u posudi.
5. Točke 3. i 4. mogu se ponoviti ukoliko se u posudu dodaju nove količine.
6. Ako se više puta koristi gumb za vraćanje na nulu, svaki puta kada se oduzme dio sadržaja posude, čut će se negativan broj. Taj se broj odnosi na težinu koja je upravo oduzeta od ukupne težine mjerene količine.
7. Ako se pri prvoj upotrebi vage nakon uključivanja ne čuje "Nula grama", odnosno ako se za vrijeme korištenja želi isključiti funkcija mjerenja oduzete težine, treba koristiti gumb za vraćanje na nulu.
 
Pogreška pri aktiviranju
Ako se vaga pomakne unutar dvije sekunde nakon uključenja ili ako se na vagu stavi težina - također unutar dvije sekunde nakon uključenja - vaga se neće moći aktivirati. U tom će se slučaju oglasiti poruka: "Pogreška pri aktiviranju. Isključite vagu! "
 
 
DOKUSOFT Informatikai Kft.
Hu-1201 Budapest, Klapka u. 21.
Hu-1704 Budapest, Pf. 184.
Fax: (361) 421-0917
 

 

 

 

 

2. KUHINJSKA VAGA KOJA GOVORI HRVATSKI (COBOLT)

 
Upute za upotrebu
 
Upozorenja
Vaša nova kuhinjska vaga dizajnirana je i proizvedena u skladu s najvišim standardima. Budete li se pridržavali ovih nekoliko osnovnih upozorenja, pouzdano će Vam služiti puno godina:
 
a. Ne izlažite vagu velikim šokovima niti na njoj dulje vremena ostavljajte predmete (robu) koje ste mjerili.
 
b. Nikada ne stavljajte vagu u vodu. Zdjelica se može prati ručno i strojno, ali samu vagu možete jedino lagano brisati vlažnom krpom.
 
c. Ne koristite kemijska sredstva ili otopine za čišćenje jer one mogu oštetiti plastične površine.
 
d. Nakon uporabe vagu uvijek isključite.
 
e. Ako upotrebljavate baterije, promijenite ih čim se isprazne jer stare baterije mogu procuriti i naškoditi vagi.
 
f. Ako upotrebljavate ispravljač, ne zaboravite ga isključiti nakon uporabe i/ili prije čišćenja vage.
 
Napajanje strujom
Vaga može raditi ili na struju iz baterije ili rasvjetne mreže (ispravljač). Za svakodnevnu upotrebu preporučujemo korištenje ispravljača kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi ili mijenjanje baterija.
 
a. Rad na baterije
Stavite 9-voltnu bateriju u pretinac za baterije koji se nalazi na prednjem dijelu donje plohe.
 
b. Rad na ispravljač
Vaga se može napajati strujom iz mjesne rasvjetne mreže koristeći ispravljač izlaznog napona od 7.5 volti i jačine 150 miliampera. Pozitivan pol je u sredini.
 
Način rada
Vaga se uključuje kliznim prekidačem na desnoj plohi koji ima 3 položaja: gram/unca/isključeno tako da ga postavimo na "Gram" (Položaj "Unca" ne koristi se na vagi koja govori hrvatski.). Poslije otprilike 3 sekunde oglasit će se poruka "NULA" nakon čega je vaga spremna za mjerenje. Glasnoća poruka regulira se pritiskom i držanjem gumba "UKLJUČENO/Vraćanje NA NULU" koji se nalazi na prednjoj plohi vage. Vaga će izgovoriti "NULA" i nakon kraće stanke počet će ponavljati tu poruku različitom glasnoćom. Pošto odaberete željenu glasnoću, otpustite gumb. Birač se može prebacivati na "Gram" ili "Unca" u bilo koje vrijeme (Kako je to malo prije rečeno, vaga koja govori hrvatski ne koristi tu mogućnost).
 
Ako ste vagu vratili na nulu i nakon toga smanjili težinu ispod te točke, vaga će se automatski vratiti na nulu za novu težinu i kazati "NULA". To će se, primjerice, dogoditi ako vagu vratite na nulu dok je na njoj zdjelica i ako nakon toga skinete zdjelicu.
 
Ako postupno povećavate težinu, oglasit će se visoki zvučni signal za svakih 5 grama dodane težine. Vaga će izgovoriti poruku o težini nakon otprilike dvije sekunde poslije zadnjeg povećanja težine.
 
Ako postupno smanjujete težinu, oglasit će se niski zvučni signal za svakih 5 grama oduzete težine. Vaga će izgovoriti poruku o težini nakon otprilike dvije sekunde poslije zadnjeg smanjenja težine.
 
Ako dodajete ili oduzimate relativno veliku težinu, neće biti zvučnih signala, ali će se nakon nekoliko sekundi oglasiti poruka o težini.
 
Ako se, nakon što se oglasi poruka o težini, doda i brzo oduzme težina, neće se ponoviti poruka o prvotnoj težini.
 
Ako želite da vaga u bilo kojem trenutku ponovi težinu, prstom lagano pritisnite prema dolje rub zdjelice. Vaga će izgovoriti težinu nakon nekoliko sekundi. Imajte na umu da je potreban tek lagan pritisak i da će za postizanje takvog pritiska biti potrebno malo vježbanja.
 
Ove karakteristike omogućavaju Vam brzo i točno mjerenje težine tako da na vagu stavite približnu težinu i slušate poruke, potom dodajete ili oduzimate manje količine slušajući zvučne signale.
 
Vaga se isključuje pomakom birača "GRAM/UNCA/ISKLJUČENO" u položaj "ISKLJUČENO" - prvi položaj (do Vas".
 
 
 
Tariranje
Tariranje Vam omogućava vraćanje vage na nulu kad se u zdjelici vage već nešto nalazi. Ova je mogućnost neobično korisna za vaganje različitih sastojaka (dodataka) ili stvari koje se nose i prenose u bocama i drugim spremnicima kao što su, na primjer, tekućine.
 
Primierice, postupak za mjerenje određene količine brašna je slijedeći:
 
1. Stavite praznu zdjelicu na plohu vage.
 
2. Pritisnite gumb "UKLJUČENO/VRAĆANJE NA NULU" i pričekajte da vaga kaže "NULA".
 
3. Uspite brašno koje želite izvagati u zdjelicu.
 
4. Pričekajte da vaga kaže težinu.
 
 
Težinu nekog drugog sastojka (dodatka) možete dobiti ovako:
 
1. Sa zdjelicom i prvim sastojkom na vagi ponovo pritisnite gumb "UKLJUČENO/VRAĆANJE NA NULU" i pričekajte da vaga kaže "NULA".
 
2. Dodajte u zdjelicu na vagi novi sastojak i pričekajte da vaga izgovori težinu.
 
Ukupna težina na vagi ne smije biti veća od 5.000 grama (5 kilograma). Ako se ta vrijednost prekorači, oglasit će se zvučni signal upozorenja.
 
Specifikacija
1. Funkcije:
Najveća težina: 5.000 grama (5 kilograma)
Tariranje
2. Raspon mjerenja: 5 grama
3. točnost: +/- 2% plus 1 rezolucija (sredina plohe za vaganje)
4. Izlaz: Govor
5. Napajanje strujom: istosmjerna struja od 9 volti, jedna baterija ili ispravljač (izlaz 7,5 volti i 150 miliampera
6. Utrošak struje: 0.14 vati
 
 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb