zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 

 

ELEKTRONIČKA BILJEŽNICA ZA SLIJEPE PRONTO

 
Pronto je elektronička bilježnica za slijepe s brajevim retkom i govornom jedinicom. Postoje dva modela: Pronto 18 - s brajevim retkom od 18 slovnih mjesta i Pronto 40 - s brajevim retkom od 40 slovnih mjesta. Ovu bilježnicu proizvodi njemačka tvrtka Baum Retec.
 
Pronto 18 i Pronto 40 - što se funkcionalnosti tiče - vrlo su slični - razlika naravno postoji u njihovom fizičkom izgledu, ali i u cijeni.
 
Pronto 40 se isporučuje s dvije tipkovnice: brajeva tipkovnica od 8 tipaka za pisanje osmotočkaste brajice i ostalih tipaka te alfanumerička tipkovnica kakva se susreće kod malih prijenosnih računala. Tipkovnice se vrlo lako mijenjaju.
 
Najnovija verzija ovih bilježnica je ona s oznakom 3.xx.
 
Oba uređaja imaju ove aplikacije:
 
1. Obrada teksta
2. Rokovnik (kalendar)
3. Adresar
4. Upravljanje datotekama
5. Elektronička pošta
6. Preglednik PDF-a (može čitati PDF dokumente)
7. MSN Messenger
8. Preglednik weba
9. DAISY čitač
10. MP3 reproduktor
11. Internet radio
12. Diktafon
13. Satovi
14. Kalkulator
15. Pronto kao brajev redak
16. Postavke i
17. Pomoć
 
Nova verzija Pronta koristi SD karticu, a može koristiti i USB memorije.
 
Obje su bilježnice lokalizirane za hrvatski jezik i podržavaju latinična slova za hrvatski kako prilikom pisanja tako i prilikom čitanja.
 
Prijenos podataka između Pronta i osobnog računala može se vršiti ili pomoću aplikacije ActiveSync ili USB memorija.
 

 

 
Sadržaj

Sigurnost

 
 
Priručnik
 
0. Uvod 
2.1 Općenito
2.2 Tipke i prekidači
2.3 Priključci i sučelja
2.4 Kabeli i pribor
2.4.1 Memorijske kartice
2.5 Torbica
2.5.1 Vađenje i stavljanje Pronta
2.6 Akumulator i mrežni ispravljač
2.7 Čuvanje i održavanje
 
3.1 Rad s navigacijskom tipkom
3.2 Rad s brajevom tipkovnicom
3.2.1 Slovne naredbe
3.2.2 Naredbe s kombinacijama točkica
3.2.3 Funkcije pojedinih brajevih tipaka
3.3 Kombinacije točkica i njihovo pridruženo područje
3.3.1 Čitanje dijelova teksta
3.3.2 Označavanje dijelova teksta
3.3.3 Uklanjanje dijelova teksta
3.3.4 Umetanje dijelova teksta
3.3.5 Kako se dolazi do znakova za formatiranje teksta te kako se oni brišu i postavljaju
3.3.6 Listanje po rokovniku
3.4 Rad s izbornicima
3.4.1 Kretanje u izborniku
3.4.2 Odabir elementa izbornika
3.4.3 Otvaranje izbornika
3.5 Rad s dijalozima
3.5.1 Gumbi
3.5.2 Polja uređivanja
3.5.3 Kontrolna polja
3.5.4 Popisna polja
3.6 Rad s brajevim retkom, tipkama za brajev redak i kursorskim tipkama (gumbima)
3.7 Opća podešenja govora
3.8 Sustav pomoći
3.8.1 Automatska pomoć
3.8.2 Opširna kontekstualna pomoć
3.8.3 Priručnik u izborniku "Pomoć"
 
4.1 Sistemske tipke
4.2 Tipka Rec (snimanje)
4.3 Blokiranje (zaključavanje) tipkovnice
4.4 Naredbe za resetiranje
4.5 Podaci o verzijama softvera
 
5.1 Pisanje teksta
5.1.1 Brisanje napisanog znaka
5.1.2 Dvostruki potez
5.1.3 Umetanje znakova za formatiranje, datuma i vremena (sati)
5.1.4 Podešavanje izgovora tipkovnice
5.1.5 Brajeva tipkovnica
5.1.6 Prijelom riječi i isključivanje prikaza znakova za formatiranje
5.1.7 Podatak o položaju u dokumentu
5.1.8 Podešavanje (odabir) oblika kursora
5.1.9 Spori i brzi pomak u podešenjima retka i podešenjima rubova
5.2 Kontinuirano čitanje
5.3 Slovkanje
5.4 Funkcije obrade teksta
5.4.1 Označavanje
5.4.2 Uklanjanje
5.4.3 Kopiranje
5.4.4 Premještanje
5.4.5 Brisanje
5.4.6 Traženje i nastavak traženja
5.4.7 Zamjena
5.5 Pohranjivanje dokumenata
5.5.1 Pohranjivanje
5.5.2 Pohraniti kao
5.5.3 Upute za pohranjivanje u tekstualnom formatu
5.6 Nova prazna datoteka
5.7 Otvaranje dokumenata
5.7.1 Otvaranje (način obrade)
5.7.2 Otvaranje sa zaštitom od upisivanja (postava čitanja)
5.7.3 Zatvaranje dokumenata
5.8 Prijelaz iz jednog u drugi otvoreni dokument
5.8.1 Prethodna datoteka
5.8.2 Popis otvorenih datoteka
5.9 Postavljanje knjižnih oznaka i pomak na knjižne oznake
5.9.1 Postavljanje knjižne oznake
5.9.2 Pomak na knjižnu oznaku
 
6.1 Izbornik "Datoteka"
6.1.1 Nova mapa
6.1.2 Otvaranje
6.1.3 Brisanje
6.1.4 Promjena imena
6.1.5 Svojstva
6.2 Izbornik "Uređivanje"
6.2.1 Uklanjanje
6.2.2 Kopiranje
6.2.3 Umetanje
6.2.4 Označavanje
6.3 Izbornik "Prikaz"
6.3.1 Pojedinosti
6.4. Izbornik "Posebnosti"
6.4.1 Stanje memorije
 
7.1 Reprodukcija MP3 datoteka
7.1.1 Reprodukcija pojedinih MP3 datoteka
7.1.2 Reprodukcija više MP3 datoteka (album)
7.1.3 Mogućnosti reprodukcije
7.2 Reprodukcijski popisi
7.2.1 Dijalog "Reprodukcijski popis"
7.2.2 Stvaranje novog reprodukcijskog popisa (M3U datoteke)
7.2.3 Otvaranje reprodukcijskog popisa (m3u datoteke)
7.2.4 Pohranjivanje reprodukcijskog popisa kao M3U datoteke
7.2.5 Stavjanje datoteka ili mapa u reprodukcijski popis
7.2.6 Promjena mjesta naslova u reprodukcijskom popisu
7.2.7 Brisanje pojedinih MP3 datoteka iz reprodukcijskog popisa
7.3 Podaci o MP3 datoteci
7.4 Podešenja glasnoće, balansa i boje zvuka
7.4.1 Glasnoća
7.4.2 Balans
7.4.3 Podešenja boje zvuka (ekvilajzer)
 
8.1 Snimanje govornih poruka
8.1.1 Snimanje tipkom REC
8.1.2 Snimanje s otvorenom aplikacijom "Diktafon"
8.2 Slušanje (reprodukcija) snimke
8.2.1 Reprodukcija tipkom REC
8.2.2 Snimanje u aplikaciji diktafon
8.3 Brisanje snimke
8.4 Razvrstavanje govornih snimaka u popisu datoteka
 
9.1 Opće upute za rad i osnovne računske operacije
9.1.1 Zadaci
9.1.2 Pisanje zadataka
9.1.3 Kretanje (pomaci) u zadacima i rezultatima
9.1.4 Brajevi znakovi za brojke i matematičke simbole
9.1.5 Upotreba prolazne memorije
9.2 Podešenja i prikaz popisa
9.2.1 Podešenja
9.2.2 Popis zadataka
9.2.3 Memorijski popis i funkcije memorije
9.3 Znanstvene matematičke funkcije
9.3.1 Osnovne računske operacije
9.3.2 Potencije, logaritmi i ostalo
9.3.3 Trigonometrijske funkcije
9.4 Korisničke konstante
9.5 Preračunavanje
 
10.1 Kretanje u rokovniku
10.1.1 Izbornik "Navigacija"
10.2 Izbornik "Datoteka"
10.2.1 Nova obveza (sastanak)
10.2.2 Serijske obveze (sastanci)
10.2.3 Pohranjivanje obveza
10.3 Zvučni signali za obveze i upozorenja
10.3.1 Komunikacijsko polje "Upozorenje na obveze"
10.4 Uređivanje obveza
10.4.1 Promjena obveze
10.4.2 Brisanje obveze
10.4.3 Traženje i nastavak traženja
10.5 Izbornik "Prikaz"
10.5.1 Prikaz obveza na brajici
10.5.2 Govorni prikaz obveza
10.5.3 Samo datum na brajici
10.5.4 Samo datum govorom
10.5.5 Osnovna podešenja
10.6 Izbornik "Posebnosti"
10.6.1 Upozorenje
 
11.1 Struktura adresara (Običan i Opširan prikaz)
11.2 Navigacija (kretanje) u adresaru
11.2.1 Izbornik "Navigacija"
11.3 Izbornik "Datoteka"
11.3.1 Nova adresa
11.3.2 Otvaranje adrese
11.3.3 Pohranjivanje adresara
11.4 Izbornik "Uređivanje"
11.4.1 Brisanje adrese
11.4.2 Traženje i Nastavak traženja
11.5 Izbornik "Prikaz"
11.5.1 Odabir maske
11.5.2 Ulazne maske
11.5.3 Izlazne (prikazne) maske
11.5.4 Podešenja govora
11.5.5 Razvrstavanje
11.5.5.1 Rođendanski popis
11.5.6 Filteri
11.6 Izbornik "Posebnosti" (Alati)
11.6.1 Podaci o adresnom polju
11.6.2 Nazivanje izravno iz adresara
11.7 Sinkronizacija s Outlookom
 
12.1 Priprema mobitela i Pronta
12.2 Otvoriti aplikaciju mobitel
12.2.1 Glavno komunikacijsko polje
12.3 Podesiti vezu
12.3.1 Komunikacijsko polje za podešavanje
12.3.2 Problemi u povezivanju
12.4 Nazivanje (telefoniranje)
12.4.1 Komunikacijsko polje za nazivanje
12.5 Pisanje i slanje SMS poruka
12.5.1 Komunikacijsko polje za slanje SMS poruka
12.6 Primanje i čitanje SMS poruka
12.6.1 Komunikacijsko polje učitavanje SMS poruka
 
13.1 Govor
13.1.1 Glas sustava
13.1.2 Glas čitanja
13.1.3 Glasnoća uređaja
13.1.4 Boja zvuka (glasa)
13.1.5 Automatska pomoć
13.2 Brajica
13.2.1 Brajev redak
13.2.2 Kursor
13.2.3 Standardne brajeve tablice
13.2.4 Alternativne brajeve tablice
13.2.5 Učitavanje alternativnih, odnosno standardnih brajevih tablica
13.3 Tipkovnica
13.4 Datum i vrijeme
13.5 Sučelja
13.6 Napajanje strujom
13.6.1 Automatsko isključivanje
13.6.2 Akumulator (Baterija)
13.7 Outlookove baze podataka
13.8 Podešenja mobitela
13.8.1 Općenito o izgledu dijaloga partnerskog profila
13.8.2 Opcije za Bluetooth vezu
13.8.3 Opcije za serijsku vezu
13.9 Kalibracija (baždarenje)
13.9.1 Kompas
13.9.2 Barometar
13.9.3 Visinomjer (Altimetar)
13.9.4 Kalibracija (baždarenje) akumulatora (posebno poglavlje)
13.10 Bluetooth
13.10.1 Aktiviranje/Deaktiviranje Bluetooth-a
13.10.2 Registracija Bluetooth uređaja
 
14.1 Upisivanje novih riječi
 
15.1 Instalacija
15.2 Uspostava veze
15.2.1 Kao gost
15.2.2 Kao puno (čvrsto) partnerstvo
15.2.3 Problemi prilikom uspostave veze
15.3 Podešenja veze
15.4 Pristup Prontovim datotekama
15.5 Raskid veze
15.6 Konverzija datoteka
15.6.1 Prijenos podataka iz osobnog računala u Pronto
15.6.2 Prijenos podataka iz Pronta u osobno računalo
15.7 Prijenos podataka čitačem CF kartica
15.7.1 Prepoznavanje CF memorijske kartice
 
16.1 Preduvjeti
16.1.1 Podešenja za Virgo
16.1.2 Podešenja za BLINDOWS
16.1.3 Upotreba s JAWS-om
16.2 Priključivanje Pronta
16.2.1 Serijska veza
16.2.2 USB veza
16.2.3 Bluetooth veza
16.2.3.1 Instalacija i sparivanje
16.2.3.2 Spojiti kao brajev redak
16.3 Prekid ili završetak veze
16.3.1 Stanje mirovanja (Stand-by)
16.4 Problemi u vezama
16.5 Pronto kao brajeva tipkovnica
16.5.1 Pregled naredaba osobnog računala i ostalih naredaba
16.6 Pronto i BAUM Talks Braille Interface (TBI)
16.6.1 Prontove tipke
 
17.1 Izvedba nadogradnje (Update)
17.1.1 Nadogradnja softvera:
17.1.2 Nova instalacija softvera za Pronto
17.1.3 Nadogradnja operativnog sustava
17.2 Ostale sistemske naredbe
 
 
19.1.1 Kopiranje Daisy knjiga na memorijsku karticu
19.1.2 Izmjena memorijskih kartica
19.2 Čitanje (reprodukcija) Daisy knjiga
19.2.1 Zatvaranje i ponovno otvaranje Daisy knjige
19.3 Kretanje u razinama (stupnjevima) i funkcija brzog pomaka
19.3.1 Kretanje u knjizi
19.3.2 Pomak na stranice
19.3.3 Brzi pomak naprijed i unatrag
19.4 Brzina i glasnoća
19.4.2 Glasnoća
19.5 Znakovi za čitanje (knjižne oznake)
19.5.1 Postavljanje znakova za čitanje (knjižnih oznaka)
19.5.2 Pomak na znak za čitanje (knjižnu oznaku)
19.5.2.1 Izlistavanje znakova za čitanje (knjižnih oznaka)
19.5.2.2 Ciljni pomak na znak za čitanje (knjižnu oznaku)
19.5.3 Brisanje znaka za čitanje (knjižne oznake)
19.6 Dobivanje podataka
19.6.1 Podaci o knjizi (podatak o trajanju)
19.6.2 Podaci o mjestu (položaju) u knjizi (Trenutačni položaj)
19.7 Funkcija traženja i njene posebnosti
19.7.1 Traženje
19.8 Izbornik u Daisy čitaču
19.8.1 Općenito i poruke na brajevom retku
19.8.2 Pregled elemenata izbornika i skraćenih naredaba
 
20. Satovi
20.1 Minutni sat
20.2 Štoperica
20.3 Budilica
 
 
x1.1 Pregled uređaja
x1.2 Pojmovi i kratice
x1.3 Opći zvučni signali i poruke
x1.4 Tehnički podaci
x1.5 Kontakt i podrška
 
Skraćene naredbe po aplikacijama
X2.1 Opće naredbe
x2.2 Sistemske tipke - kratki pritisak
x2.3 Pokretanje aplikacija
x2.4 Obrada teksta (editor)
x2.5 Upravljanje datotekama
x2.6 Adresar
x2.7 Mobitel
x2.8 Rokovnik
x2.9 Kalkulator
x2.10 Daisy čitač
x2.11 MP3 reproduktor
X2.11 Diktafon
X2.12 Budilica
X2.13 Štoperica
 
x3.1 Podaci o Windows CE i sinkronizaciji baza podataka
x3.2 Primjer podešenja sinkronizacije s ActiveSync-om
x3.3 nekoliko “pravila igre”
 
Kratke upute za Bluetooth priključak Pronto kao brajev redak
tvrtke BAUM Retec AG
Stanje: listopad 2007.
 
Sadržaj
1. O ovim kratkim uputama
2. Instalacija softvera, drivera za uređaj i prvo korištenje Bluetooth okruženja i njegova konfiguracija
2.1 Instalacija softvera i driver za "DLINK DBT 120 USB Bluetooth Adapter" (za Windows 2000 i Windows XP)
2.2 Osobitosti u korištenju Service Pack 2 za Windows XP o kojima valja voditi računa
2.2.1 Uporaba Microsoftovih drivera za Bluetooth uređaje
2.2.2 Uporaba instalacijskog CD-a za softver i drivere za Bluetooth uređaje proizvođača
2.3 Prvi korak u Bluetooth okruženju i konfiguracija softvera
 
3. Priprema Pronta kao brajevog retka za osobno računalo u Bluetooth okruženju i potrebna podešenja Virga
3.1 Priprema Pronta kao brajevog retka za osobno računalo u Bluetooth okruženju
3.2 Odabir Pronta kao brajevog retka u Virgovom izborniku
 
4. Napomene o Bluetooth okruženju
4.1 Optimalni uvjeti za prijam i slanje podataka u Bluetooth okruženju
4.2 Brajev redak reagira presporo, odnosno uopće ne reagira
4.3 Postava mirovanja (Standby) na osobnom računalu i Bluetooth okruženje Vašeg brajevog retka
4.4 Određivanje serijskog priključka generiranog Bluetooth konfiguracijom
 
 
 
 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb