zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 

PRENOSIVI KARTIČNI SNIMAČ I REPRODUKTOR PLEXTOR PTP1

 
napomena: Kartični reproduktori, odnosno snimači i reproduktori nova su generacija uređaja za snimanje i slušanje audio zapisa, to jest zvučnih knjiga i časopisa, a razumije se i glazbe te ostalih materijala. Nema dvojbe da će oni vrlo brzo potisnuti CD uređaje iz dva razloga: 1. Nemaju pokretnih dijelova pa im je vijek trajanja dulji i 2. Dimenzije ovih uređaja znatno su manje, pa su oni mnogo praktičniji. Nadalje, na kartice stane mnogo više materijala. Tako, primjerice, na karticu od 16 gigabajta stane pedesetak knjiga snimljenih u Hrvatskoj knjižnici za slijepe. Naše će knjižnice uskoro morati prijeći na ovu novu tehnologiju. Ubuduće će se zvučne publikacije korisnicima slati u malim pakiranjima veličine kutije šibica.
 
Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba iz Zagreba odnedavno prodaje kartični snimač i reproduktor PTP1 poznate japanske tvrtke Plextor. Cijena mu je 2.450,00 kuna. Neobično je praktičan za slijepe jer aparat za svaku funkciju emitira govornu poruku na više jezika (ovisno o želji kupca), ali ne i na hrvatskom. U nastavku slijedi opis aparata i njegovih osnovnih funkcija. Iscrpne upute za sada postoje samo na engleskom jeziku.
 

1. Opis aparata

Plextor PTP1 mali je i vrlo praktičan kartični snimač i reproduktor koji je velik poput mobitela. Ovdje ćemo opisati fizički izgled uređaja te razmještaj i raspored tipaka, prekidača i priključnica kako biste kasnije - u svakom trenutku - znali o čemu se govori. Navode se imena i glavna namjena svih elemenata.
 
Postoje dvije verzije kućišta uređaja: crno i bijelo. Uređaji s bijelim kućištem imaju crne tipke, a oni s crnim kućištem bijele.
 
Stavite uređaj na stol tako da ploha s tipkama bude okrenuta prema gore (gornja ploha). Nadalje, uređaj treba postaviti tako da dulja ploha s dva prekidača bude na desno (desna ploha). Na stražnjem dijelu gornje plohe nalaze se mikrofon i zvučnik ispod rešetkice. Osim toga, na njoj su još 23 tipke. Imajte Plextalk uvijek u opisanom položaju (to je njegov radni položaj) kako biste mogli razumijeti objašnjenja koja slijede.
 
2. Gornja ploha
Ispod rešetkice koja služi za orijentaciju na uređaju nalaze se interni zvučnik i ugrađeni mikrofon. Zvučnik je na desnoj strani, a mikrofon u sredini.
 
Odmah ispod rešetkice - u sredini - su dvije svijetleće diode. Lijeva je indikator napona. Ne svijetli kad se uređaj isključi. Titra narančastom bojom kad se sustav podiže ili kada je uređaj u stanju mirovanja prilikom snimanja. Za vrijeme snimanja svijetli trajnom narančastom bojom. Svijetli zeleno bojom kad je uređaj uključen.
Desna svijetleća dioda pokazuje stanje punjenja akumulatora. Isključena je kada Plextalk radi na baterije. Za vrijeme punjenja (faza 1) svijetlit će narančasto. a za vrijeme punjenja (faza 2) pokazivat će naizmjence narančasto i zeleno. Kada je baterija potpuno napunjena, pokazivat će samo zelenu boju. Ako se pojavi treperava narančasta boja, to označava pogrešku u punjenju.
 
Ispod rešetkice, lijevo i desno od svijetlećih dioda, nalaze se dvije ovalne tipke. Lijeva je tipka crvene boje - to je tipka za snimanje. Služi za snimanje u DAISY formatu, snimanje glasovnih poruka i glasovnih knjižnih oznaka. Desna tipka je zelene boje, a služi za uključivanje i isključivanje aparata te za namještanje vremena za automatsko isključivanje. Dugim pritiskom tipke aparat se uključuje i isključuje, a kratkim pritiskom odabiremo vrijeme automatskog isključivanja uređaja: 30 minuta, 1 sat, 90 minuta i 2 sata. Posljednji položaj je "isključeno". U sredini ove tipke su dvije dobro opipljive točkice.
 
Ispod tipke za snimanje i tipke za uključivanje i isključivanje smještene su četiri funkcijske tipke - po dvije lijevo i desno.
Gornja lijeva tipka je tipka za pomak na, a služi za kretanje od stranice do stranice i od naslova do naslova te za umetanje naslova prilikom snimanja.
Donja lijeva tipka je tipka za knjižne oznake, a služi za kretanje od jedne do druge knjižne oznake, za umetanje i brisanje knjižnih oznaka. Koristi se također za uključivanje i isključivanje monitora (govornih poruka) prilikom snimanja.
Gornja desna tipka je tipka za izbornik, a služi za pristup glavnom izborniku. U glavnom izborniku desnim i lijevim kursorom se krećem od jednog do drugog elementa. Odabir potvrđujemo tipkom enter. Dugim pritiskom ove tipke uključuje se i isključuje postava opisa funkcija tipaka.
Desna donja tipka je tipka za naslove, a služi za promjenu naslova ili medija (USB, kartica, glasovne poruke). Koristi se također za uključivanje i isključivanje regulatora snimke prilikom snimanja.
 
Između 4 funkcijske tipke, a u sredini aparata, nalazi se okrugla tipka za reprodukciju i zaustavljanje koja je uokvirena s četiri tipke za strelice (kursore): gore, dolje, lijevo i desno. Tipka za reprodukciju i zaustavljanje je malu uvučena i plave je boje. Koristi se za započinjanje i zaustavljanje reprodukcije, a u nekim slučajevima ima funkciju entera.
Gornja strelica (kursor) služi za kretanje unatrag u popisima. Koristi se i za povećanje brzine i promjenu boje zvuka naviše ili za prekid određenih radnji.
Donja strelica (kursor) služi za pomicanje prema naprijed u popisima. Koristi se i za smanjivanje brzine i promjenu boje naniže, a u nekim slučajevima ima funkciju entera.
Lijeva tipka služi za pomak ulijevo u izbornicima, odnosno za pomak unatrag u knjigama (publikacijama). Dugim pritiskom ove tipke ostvaruje se brzi pomak unatrag. Vraćamo se unatrag u određenim vremenskim odsječcima: 5, 10, 20, 30 sekundi, jedna, pet, deset, dvadeset i tako dalje minuta.
Desna strelica (kursor) služi za pomak udesno u izbornicima, odnosno za pomak prema naprijed u knjigama (publikacijama). Dugi pritisak ove tipke služi za brzi pomak unaprijed. Pomičemo se unaprijed u istim vremenskim odsječcima kao za pomak unatrag.
 
Ispod funkcijskih i tipaka za strelice (kursore) je 12 okruglih tipaka razmještenih u 4 reda od po 3 tipke. Obično se nazivaju brojčane tipke. Ta brojčana tipkovnica ima izgled tipkovnice na telefonima s tipkama. U prvom su redu tipke 1, 2 i 3, u drugome 4, 5 i 6, u trećem 7, 8 i 9, a u četvrtom zvjezdica, nula i ljestve (broj).
 
Napomena: Na tipki za broj 5 je reljefna točkica koja služi za orijentaciju.
 
Neke tipke imaju više funkcija koje se navode u nastavku:
 
- Tipka za broj 1 = Promjena brzine ili visine tona u kombinaciji s gornjom ili donjom strelicom (kursorom) Jednim kratkim pritiskom odabiremo postavku "promjena brzine". Gornjim kursorom povećavamo brzinu, a donjim je smanjujemo. Promjenom brzine ne izobličuje se glas čitača ili glazbenog zapisa. S dva kratka pritiska odabiremo funkciju "promjena visine tona".
Gornjim kursorom dodajemo visoke frekvencije (glas postaje viši), a donjim dodajemo niske frekvencije (glas postaje dublji).
- Tipka za broj 5 = Tipka za podatke. Kratkim pritiskom ove tipke ulazi se u popis podataka. Ponovljenim kratkim pritiscima krećemo se od jednog do drugog podatka. Dugim pritiskom ove tipke dobiva se podatak o trenutačnom datumu i vremenu.
- Tipka za broj 9 = Sigurnosno pohranjivanje
- Tipka za broj 0 = Pomoć. Pritiskom ove tipke otvara se ili zatvara integrirana datoteka za pomoć.
- Zvjezdica = Poništiti, odnosno prekinuti unos brojeva
* Ljestve (tipka za broj) = Vratiti, odnosno enter (potvrda) za upis brojeva
 
Napomena: U ovim uputama izraz "tipka enter" odnosi se na tipku za reprodukciju i zaustavljanje koja se nalazi unutar 4 tipke za strelice (kursore). Izraz "tipka prekid" odnosi se na tipku za gornju strelicu (kursor) koja se nalazi iznad tipke za reprodukciju i zaustavljanje.
 
Napomena: Tipka "ljestve", označena znakom "#", koja se nalazi u četvrtom redu skroz desno na brojčanoj tipkovnici služi samo kao tipka enter prilikom upisa brojeva. Tipka za zvjezdicu, označena znakom "*", koja se nalazi u četvrtom redu brojčane tipkovnice skroz lijevo koristi se samo kao tipka za prekid prilikom upisa brojeva.
 
3. Stražnja ploha
Na stražnjoj plohi Plextalka nalaze se dvije utičnice - jedna blizu lijevog ruba, a druga u sredini. Lijeva se utičnica koristi za vanjski mikrofon i kao ulaz za presnimavanje, a desna je priključnica za slušalice. Za obje utičnice koristi se stereo utikač promjera 3,5 mm.
 
Skroz lijevo nalazi se mali otvor predviđen za remenčić za nošenje ako ga se želi koristiti.
 
4. Lijeva ploha
Na lijevoj plohi aparata, otprilike u ravnini s tipkom za snimanje, nalazi se otvor ležišta (pretinca, spremišta) za SD karticu (najviše od 32 gigabajta).
 
5. Desna ploha
Na desnoj plohi aparata nalaze se dva prekidača. Gornji prekidač služi za pojačavanje i stišavanje glasnoće, Pritiskom prekidača prema natrag glasnoća se povećava, a pritiskom prema naprijed smanjuje.
 
Donji prekidač je prekidač za blokiranje (zaključavanje) tipkovnice. Ova se funkcija koristi za sprečavanje nehotičnog aktiviranja bilo koje tipke, uključujući i tipku za uključivanje i isključivanje (glavni prekidač). Pritiskom ovog prekidača prema natrag blokiraju (zaključavaju) se sve tipke. Pritiskom prekidača prema naprijed tipke se deblokiraju (otključavaju). Ako je aparat uključen, čut će se poruke na engleskom "Ki lok on = Blokada tipaka je uključena" ili "ki lok of = Blokada tipaka je isključena". Ako je aparat isključen, neće se čuti nikakva poruka prilikom pomicanja prekidača u bilo kojem smjeru. Međutim, ako je tipkovnica zaključana, Plextalk će, kada ga pokušate uključiti, emitirati kratku poruku "Ki lok = Blokada tipkovnice" i neće se uključiti.
 
Napomena: Kada se aparat želi uključiti, uvijek treba provjeriti da li je blokada tipkovnice isključena.
 
6. Prednja ploha
Na prednjoj plohi aparata su dva elementa. Na lijevoj strani je mali okrugli otvor smješten u četvrtastom kućištu. To je utičnica za strujni ispravljač, odnosno punjač. Na desnoj je strani nešto manji pravokutni otvor. To je USB utičnica.
 
7. Donja ploha
Pažljivo okrenite svoj Plextalk i držite ga u ruci tako da gornja ploha gleda prema dolje. Dio s rešetkicom treba biti na strani koja nije do vas.
 
U sredini crne plohe otkrit ćete dvije vodoravne reljefne crte. One se nalaze na početku poklopca pretinca za akumulator. Prema prednjoj plohi aparata, ali još uvijek na donjoj plohi, nalazi se pravokutni gumb koji je u razini s površinom. Taj je gumb uz donji rub poklopca pretinca za akumulator, a služi za oslobađanje poklopca.
 
Poklopac pretinca za akumulator skida se čvrstim pritiskom jabučice prsta na pravokutni gumb. Istodobno palcem druge ruke koji treba biti na dvjema vodoravnim reljefnim crtama poklopac treba gurnuti prema prednjoj plohi aparata. Tako će se poklopac lako izvaditi. Međutim, tu radnju treba uvježbati višekratnim ponavljanjem opisanog postupka.
 
8. Stavljanje akumulatora
Za stavjanje ili zamjenu akumulatora postupak je ovakav:
- Isključite aparat i izvucite iz njega utikač ispravljača, odnosno punjača.
- Izvucite poklopac spremišta za akumulator kako je to malo prije opisano. Potom položite Plextalk i poklopac na istu površinu.
- Uzmite akumulator i stavite ga tako da kraj koji je potpuno ravan gleda prema prednjoj plohi aparata, a da kraj s dva reljefna izbočenja gleda prema desnoj plohi uređaja. Ta dva izbočenja su u stvari priključci akumulatora.
- Pod pretpostavkom da ste to učinili kako treba, otkrit ćete još dva izbočenja - po jedno na svakoj strani donjeg lijevog kuta. Svakako ih pronađite, jer će Vam ona kasnije - prilikom vađenja akumulatora - biti vrlo korisna.
- Uzmite Plextalk i pazite da gornja ploha aparata gleda prema dolje, a da spremište za akumulator bude okrenuto prema Vama. Pažljivo stavite akumulator tako da oba njegova priključka budu na rubu koji najprije stavljate. To znači da ćete akumulator stavljati u pretinac vodoravno od lijeva udesno.
- Lagano gurnite priključke akumulatora u predviđene otvore i potom lagano pritisnite lijevu stranu akumulatora. Akumulator će bez otpora sjesti u kućište. Za stavljanje akumulatora nemojte koristiti snagu, jer je to nepotrebno.
- Stavite poklopac na kućište akumulatora tako da bude otprilike jedan centimetar udaljen od svog normalnog položaja. Lagano gurajte poklopac prema prednjoj plohi uređaja sve dok pravokutni gumb ne upadne u predviđeni otvor.
 
Upozorenje: Za ovaj uređaj treba koristiti samo preporučene akumulatore. Nepridržavanje može prouzročiti eksploziju ili požar.
 
Napomena: Kad se stavlja akumulator, uvijek treba provjeriti jesu li priključci akumulatora okrenuti u pravom smjeru, to jest da li gledaju prema desnoj strani kućišta akumulatora. To znači da kućište treba biti okrenuto prema Vama, a da rešetkica zvučnika treba gledati prema dolje i biti na suprotnoj strani od Vas.
 
Napomena: Da bi se izvadio stari akumulator, lagano podignite lijevi donji kut akumulatora, koristeći pri tom nokat koji treba podvući pod jedno od dva izbočenja što se nalaze na donjem lijevom kutu. Nakon toga pažljivo izvucite akumulator iz kućišta. Za to je potrebno nešto prakse, ali postupak je inače jednostavan čim se shvati tehnika.
 
9. Punjenje akumulatora
Da bi se napunio akumulator Plextalka, aparat treba spojiti na rasvjetnu mrežu ili s osobnim računalom pomoću USB kabela dobivenog s uređajem. To se radi ovako:
- Postavite Plextalk u njegov radni položaj kako je to već opisano.
- Akumulator se puni putem rasvjetne mreže tako da se utikač dobivenog ispravljača, odnosno punjača uključi u utičnicu koja se nalazi skroz lijevo na prednjoj plohi aparata. Tek nakon toga ispravljač se uključuje u utičnicu rasvjetne mreže. Sada aparat treba uključiti nakon čega započinje punjenje.
- Aparat se puni pomoću dobivenog USB kabela tako da se njegov uži utikač uključi u USB utičnicu na Plextalku (skroz desno na prednjoj plohi). Nakon toga se širi utikač kabela uključuje u slobodnu USB utičnicu osobnog računala. Provjerite da li je osobno računalo uključeno. Ako jeste, punjenje će odmah započeti.
 
Oprez! Nikada ne koristite snagu prilikom spajanja USB kabela jer biste tako mogli oštetiti kabel.
 
10. Održavanje aparata i briga o akumulatoru
Važno je da dobro pazite na svoj Plextalk kako njega, akumulator ili medije ne biste nehotice oštetili. Stoga Vam toplo preporučujemo da dobro proučite ovo poglavlje.
 
10.1. Briga o aparatu
Prilikom čišćenja Vašeg aparata vodite računa o slijedećim točkama.
- Upozorenje! Prije čišćenja Plextalka uvijek ga najprije otpojite od rasvjetne mreže ili osobnog računala.
- Mekanom krpom navlaženom neutralnim dederdžentom očistite prašinu i prljavštinu s Plextalka. Nakon toga aparat temeljito obrišite suhom krpom.
 
10.2. Briga o akumulatoru
Da biste od svog punjivog akumulatora izvukli maksimum, morate voditi računa o ovim točkama:
- Kad kupite Plextalk ili kada ga počnete koristiti nakon, recimo, jednomjesečnog nekorištenja, spojite ga na izvor električne struje i punite ga barem 24 sata.
- Ukoliko Plextalk ne namjeravate koristiti dulje od mjesec dana, izvadite akumulator i držite ga na hladnom mjestu s malo vlage.
- Vijek akumulatora ovisi o učestalosti njegovog korištenja i punjenja. Njegov se kapacitet, naravno, vremenom smanjuje. Kad se iskoristivo vrijeme, unatoč redovitom punjenju, previše skrati s obzirom na praktičnu uporabu, zamijenite akumulator. Može se nabaviti preko lokalnog distributera. Vaš će vam prodavač dati potrebne upute kako i gdje odložiti i predati stari akumulator.
- Korisno vrijeme akumulatora ovisi o temperaturi radne sredine i samoj toj sredini.
- Akumulator se, inače, potpuno napuni za 4 sata.
 
Da bi akumulator služio dulje vremena, svakih šest mjeseci treba provesti slijedeći postupak:
- Potpuno napunite akumulator.
- Pustite da aparat radi na akumulator sve dok se akumulator posve ne isprazni.
- Nakon toga ostavite akumulator da se puni barem 24 sata.
 
12. Uključivanje i isključivanje Plextalka
Uređaj se uključuje i isključuje na slijedeći način:
- Aparat se uključuje dugim pritiskom glavnog prekidača. Prekidač se mora držati pritisnuto 0,5 sekundi ili dulje. Pošto se Plextalk uključi, čut će se glazbena poruka koja potvrđuje da je uređaj uključen. Lijeva svijetleća dioda će titrati narančastom bojom. Potom će se čuti na engleskom poruka "pliz veit". To označava da se Plextalkov sustav podiže. Odmah nakon toga čut će se poruka o tome koji će se medij koristiti (SD kartica ili USB medij). Lijeva svijetleća dioda postaje zelena. Ako ne postoji nikakav medij u aparatu, čut će se na engleskom odgovarajuća poruka.
 
- Aparat se isključuje dugim pritiskom glavnog prekidača. U ovom se slučaju glavni prekidač mora držati pritisnut 1.5 sekundi ili dulje. Najprije će se čuti kratki zvučni signal, a potom i poruka koja na engleskom obavještava da se uređaj isključuje. Glazbeni tonovi označavaju da uređaj još uvijek radi, a nakon kratke stanke drukčiji glazbeni signal će označiti da je postupak isključivanja potpuno završen.
 
Napomena: Kad se aparat aktivira prvi puta ili nakon zamjene akumulatora, podizanje sustava će potrajati otprilike 20 sekundi.
 
Napomena: Kad se aparat isključuje, a glavni se prekidač ne drži pritisnut dovoljno dugo, aktivirat će se automatsko isključivanje. Ponavljamo, kad se aparat želi isključiti, glavni prekidač treba biti pritisnut najmanje 1.5 sekundi.
 
Napomena: Za obje situacije opisane malo prije, najprije treba provjeriti da li je blokada (zaključavanje) tipaka isključena.
 
13. Funkcija opisa tipaka
Podsjećamo da se funkcija opisa tipaka aktivira i deaktivira koristeći tipku za izbornik koja se nalazi odmah ispod glavnog prekidača na desnoj strani uređaja.
 
Kako samo ime kaže, funkcija opisa tipaka omogućava da korisnik dobije poruku o opisu svake tipke na Plextalku. To je osobito korisno za osobe koje prvi puta imaju u ruci aparat, a može poslužiti i kao najbrži put za upoznavanje funkcija tipaka.
 
- Funkcija opisa tipaka uključuje se dugim pritiskom tipke za izbornik. Taj pritisak mora potrajati 5 sekundi. Plextalk će najprije emitirati kratki zvučni signal, a potom na engleskom poruku da je funkcija opisa tipaka uključena. Ako se sada pritisne bilo koja tipka uređaja, čut će se na engleskom poruka o njenoj funkciji. To važi i za glasnoću i za blokadu tipaka.
 
- Funkcija opisa tipaka isključuje se dugim pritiskom od 5 sekundi tipke za izbornik. Plextalk će najprije emitirati kratki zvučni signal, a potom i englesku poruku da je funkcija opisa tipaka isključena.
 
14. Stavljanje i vađenje SD kartice
Podsjećamo da se SD kartica već nalazi u svom spremištu kad dobijete Plextalk. Stoga u početku nećete morati izvoditi radnju koja se opisuje u nastavku.
 
SD kartica se stavlja (umeće) na slijedeći način:
- Isključite uređaj.
- Stavite (umetnite) SD karticu u spremište (pretinac, ležište) za karticu koje se nalazi na lijevoj plohi aparata. Karticu držite u ruci tako da prema dlanu gleda njen uži potpuno ravni rub. Gurnite karticu u ležište tako da odrezani rub kartice bude na desnoj strani. Drugim riječima, odrezani kut kartice mora biti usmjeren prema prednjoj plohi aparata.
- Gurnite karticu skroz u ležište sve dok njen potpuno ravni rub ne bude u ravnini s vanjskim rubom aparata. Pritom ne upotrebljavajte snagu.
 
SD kartica se vadi ovako:
* Isključite aparat.
- Gurnite SD karticu prema unutra i potom je otpustite. Kartica će iskočiti i njen potpuno ravni rub više neće biti u ravnini s rubom uređaja.
- Pažljivo uhvatite karticu i izvucite je iz ležišta.
 
Napomena: SD kartice imaju na sebi prekidač za blokiranje koji Vam omogućava da zaštitite podatke pohranjene na njima ako to želite. Nalazi se na gornjem dijelu lijevog duljeg ruba kartice, to jest rubu nasuprot duljem rubu s odrezanim kutom. Kada je prekidač povučen prema užem rubu s odrezanim kutom, na karticu se ne mogu snimati, odnosno s nje brisati podaci. U tom su slučaju, dakle, Vaši podaci zaštićeni. Kada je prekidač postavljen u suprotan položaj, na karticu se može snimati i s nje brisati podatke. Prije stavljanja kartice treba provjeriti da li je prekidač u željenom položaju. U protivnom bi se mogle pojaviti poteškoće u izvođenju željenih radnji. Za pomicanje prekidača u željeni položaj koristi se nokat nekog prsta.

 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb