zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 

OSOBNA VAGA KOJA GOVORI HRVATSKI

 
Upute za upotrebu
 
Općenito
Vaša nova osobna vaga potpuno je automatizirana. Nije potrebno nikakvo ručno podešavanje niti pritiskanje tipaka (gumba). Da biste vagu bolje upoznali, stavite je tako da ravna ploha gleda prema gore. Na toj ćete plohi otkriti ispupčenje u obliku kruga. Radi se o gornjem rubu. Prilikom vaganja taj rub mora biti suprotno od Vas, to jest Vaši nožni palci moraju biti okrenuti prema njemu. Sada okrenite vagu. Otkrit ćete četiri nožice, od kojih jedna u sredini ima okruglo ispupčenje. U toj nožici je ugrađen prekidač, a ona mora biti blizu Vaše desne pete kada stojite na vagi. Također ćete otkriti ravnu pravokutnu površinu s točkicom na jednom od njenih krajeva. To je pretinac (spremište) za bateriju.
 
Baterija
Vaša vaga koristi jednu PP3 9-voltnu bateriju. Radi duljeg vijeka trajanja preporučujemo korištenje samo alkalnih baterija. Podignite poklopac pretinca za bateriju pritiskom na kraj s točkicom. Vratašca će se otvoriti. Spojite bateriju i stavite je u pretinac tako da najprije umetnete kraj sa spojnim elementom, a potom bateriju lagano gurnite u pretinac. Zatvorite vratašca. Kad čujete klik, ona su dobro zatvorena. Prilikom mijenjanja baterije, najprije podignite kraj koji je do šarnira poklopca i potom je izvucite.
 
Način rada
Stavite vagu na tvrdu, ravnu podlogu i stanite na nju. Čut ćete zvučni signal, a potom i poruku "SIĐITE S VAGE". Kad siđete s vage, ona će izgovoriti Vašu težinu. Ako ne siđete s vage, poruka će se ponavljati sve većom glasnoćom sve dok ne siđete. Posljednja glasnoća ostat će pohranjena sve dok je na isti način ne promijenite.
 
Ako u vremenu od 5 sekundi nakon što je izgovorena Vaša težina nogom kratko pritisnete gornji desni kut vage i ako nogu odmah podignete, Vaša će težina biti izražena u drugim mjernim jedinicama (to ne vrijedi za vagu koja govori hrvatski). Svaki puta kad ovo učinite, promijenit će se mjerne jedinice, a nove će jedinice ostati sve dok ih ponovo ne promijenite. Pogrešan ili izobličen govor signal je za promjenu baterije.
 
Zapamtite da će Vaša vaga najbolje raditi ako se nalazi na tvrdoj, ravnoj podlozi. Ako Vam se učini da vaga na sagu ne važe dobro, problem se najčešće može riješiti da pod vagu stavite ravnu dasku ili kakvu veću posudu. Ako Vam je teško mirno i ravno stajati na vagi, možete je staviti na tvrdi stolac i vagati se tako da sjednete na nju. Kada koristite ovaj način, vodite računa da sva Vaša težina bude na vagi.
 
Napomena
Ova osobna vaga je sofisticirani uređaj koji koristi tehnologiju mjerenja opterećenja i kompjutorizirani sustav za kalibraciju (baždarenje) kako bi vaga bila što točnija. Unatoč tome, njen rad može ovisiti o stanovitim mehaničkim svojstvima kakva su, primjerice, neravni podovi, razlike u položaju gdje i kako ste stali na vagu te svakom pomaku za vrijeme vaganja. To znači da razlika između dva uzastopna mjerenja može biti do 1.5 kilograma. To pak ne znači da je vaga neispravna. Ta se pojava može ublažiti tako da pokušate stati na vagu što je moguće više prema sredini. Ako vaga kaže "POGREŠKA" dok stojite na njoj, to znači da nije mogla odčitati stabilan rezultat. U tom slučaju siđite i ponovo stanite na vagu.

 

 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb