zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 

Ručni sat koji govori hrvatski

 
Opis i upute za rukovanje
 
Postoje dvije verzije ručnog sata koji govori hrvatski: muški i ženski ručni sat. Oba sata imaju četiri gumba za namještanje govornih funkcija i ključ (krunicu) za namještanje kazaljki. Prema tome, ovaj sat pokazuje vrijeme i kazaljkama - kao svaki drugi standardni sat - i govorom. Kazaljke se ne mogu pipati. Govor je razgovijetan, a koristi se glas spikerice Hrvatskog radija i televizije Zdenke Potz. Kućište oba sata je metalno - srebrnaste boje, a imaju kožni remen.
 
Da biste razumijeli ove upute, sat trebate staviti preda se tako da na lijevoj strani bude remen na čijem je kraju karikica.
 
Ako sat postavite ovako, pronaći ćete na prednjoj plohi sata - ploha koja je najudaljenija od Vas - tri gumba: lijevi, srednji i desni. Srednji gumb (ključ, krunica) služi za namještanje kazaljki. Lijevi i desni gumb označavamo velikim slovom "g" i brojkama 1 i 2. Prema tome, na prednjoj plohi nalaze se gumbi: G1, ključ i G2. Lijevi gornji gumb (G1) ima samo jednu funkciju: kad ga pritisnemo, dobit ćemo podatak o vremenu, svejedno u kojoj se funkciji sat nalazi (namještanje vremena, namještanje vremena buđenja ili vrijeme).
Desni gornji gumb (G2) ima dvije različite funkcije, ovisno o tome da li se nalazimo u funkciji namještanja vremena ili u prikazu realnog vremena.
 
Na stražnjoj plohi nalaze se samo dva gumba: donji lijevi (G3) i donji desni gumb (G4).
 
Prema tome, postoje dva lijeva (gornji i donji = G1 i G3) i dva desna gumba (gornji desni i donji desni gumb = G2 i G4). To su gumbi kojima se namještaju govorne funkcije sata. Osim ova četiri gumba, kako smo već kazali, postoji još jedan gumb (gornji srednji gumb = ključ, odnosno krunica za namještanje kazaljki).
 
Uloga gumba G1 - kako smo već kazali - sastoji se u tome da nam da podatak o vremenu. To je njegova jedina funkcija. Vodite računa o tome da kazaljke budu namještene kao govor kako one ne bi pokazivale jedno, a govor drugo vrijeme. Kazaljke slijepa osoba ne može sama namjestiti. To mora učiniti osoba koja vidi.
 
Gumbom G3 (donji lijevi gumb) odabiremo jednu od ove tri funkcije:
1. Namještanje vremena,
2. Namještanje vremena - buđenje i
3. Vrijeme (u ovaj položaj treba uvijek doći nakon što se namjeste vrijeme i vrijeme buđenja. Iz jedne u drugu funkciju prelazimo pritiskom gumba G3.
 
Kad se nalazimo u Namještanju vremena ili Namještanju vremena buđenja, desnim donjim gumbom (G4) namještamo sate (svakim pritiskom ovog gumba pomičemo se za jedan sat naprijed od 0 do 23 sata, na primjer od 12 na 13, od 13 na 14 i tako dalje. Ne možemo se vraćati unatrag.) Gornjim desnim gumbom (G2) namještamo minute (od 0 do 59). Svakim pritiskom ovog gumba pomičemo se za jednu minutu naprijed, na primjer od 58 na 59, od 59 na 0 i tako dalje. Ne možemo se vraćati prema natrag.
 
Kad se namjeste vrijeme i vrijeme buđenja, donji lijevi gumb (G3) treba pritiskati sve dok ne čujemo poruku "Vrijeme).
 
Kad smo u funkciji "Vrijeme", to jest namješteno vrijeme, desni gornji i donji gumb (G2 i G4) imaju drukčije funkcije, nego u funkciji namještanje vremena.
 
Desnim gornjim gumbom (G2) uključujemo, odnosno isključujemo svakosatnu najavu vremena. Svakosatna najava vremena znači da će nam sat svakog punog sata automatski kazati koje je vrijeme, naravno ukoliko je ta funkcija uključena.
 
Desnim donjim gumbom (G4) odabiremo vrstu zvučnog signala za buđenje, odnosno isključujemo funkciju buđenja. Postoje tri zvučna signala za buđenje: pijetao, cvrčak i glazbeni signal. Od jednog do drugog signala krećemo se pritiskanjem donjeg desnog gumba (G4). Ako je funkcija buđenja isključena, nakon prvog pritiska G4 čut ćemo kukurijekanje, nakon drugog pritiska signal cvrčka, nakon trećeg pritiska oglasit će se glazbeni signal, a kad četvrti put pritisnemo G4 čut ćemo poruku "Buđenje isključeno". Prema tome, funkcija buđenja, odnosno budilica se automatski uključuje odabirom jednog od tri spomenuta zvučna signala, a isključena je čim čujemo poruku "Buđenje isključeno".
 
Baterije sata nemojte sami mijenjati. To treba učiniti Vaš urar.

      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb