zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 

Prepoznavač boja koji govori hrvatski

 
Upute za upotrebu
 
Hvala Vam što ste kupili ovaj prepoznavač boja koji govori hrvatski. Odvojite nekoliko minuta za čitanje ovih uputa kako biste upoznali njegove karakteristike.
 
Kada dobijete svoj prepoznavač boja, na njemu će biti zaštitni poklopac, a aparat će Vas oblikom podsjećati na pravokutnu kutiju. Na jednoj od njegovih duljih (bočnih) ploha pronaći ćete prekidač s 4 položaja. Uzmite aparat u desnu ruku tako da spomenuti prekidač bude desno gore, to jest tako da prekidač bude pod Vašim palcem. Na prednjoj ćete plohi - u ravnini prekidača, a odmah ispod ruba poklopca - otkriti ispupčenu okruglastu rešetkicu ispod koje je zvučnik.Odmah ispod te rešetkice je i pretinac za baterjje s uvučenim "nosićem" za otvaranje vratašca pretinca. U sredini donje plohe nalazi se pravokutni pritisni prekidač za baždarenje (kalibraciju). Na donjem dijelu stražnje plohe naći ćete izbočenje. Na donjoj plohi tog ispupčenja nalazi se priključnica za slušalice. Gornja ploha je u stvari poklopac s dvije namjene. Taj se poklopac inače skida. S jedne strane on štiti senzor aparata prilikom nošenja u džepu ili torbi, a u njemu je i bijela plastična površina koja se koristi prilikom kalibracije (baždarenja).
 
Kalibracija (baždarenje)
Za optimalan rad prepoznavač treba redovito baždariti (kalibrirati). Dobro ga je baždariti prije svake uporabe, a osobito ako se temperatura značajnije promijeni. Prilikom baždarenja poklopac treba biti na svom mjestu, a sam aparat mora biti isključen. Pritisnite i držite tipku za baždarenje i pomaknite glavni klizni prekidač na bilo koji od tri položaja za "Uključivanje". Sada otpustite tipku (gumb) za kalibraciju (baždarenje) i pričekajte nekoliko sekundi dok ne čujete zvučne signale i poruku "BIJELA". Tek sada skinite poklopac i počnite koristiti prepoznavač.
 
Način rada prepoznavača
Kad je glavni prekidač u donjem položaju, aparat je isključen. Pomicanjem prema gore (tri preostala položaja) povećava se glasnoća poruka. Ako radije koristite slušalice, uključite ih u utičnicu na donjoj plohi (izbočenje na stražnjoj plohi). Čim se slušalice uključe, isključuje se zvučnik.
 
Da bi se doznala boja neke površine, treba skinuti poklopac i pričvrstiti ga na suprotnu stranu (donju plohu) kućišta - to je dobro učiniti kako kasnije ne biste tražili poklopac ili ga nehotice oštetili. Poklopac se u ovaj položaj može staviti čak i ako je slušalica uključena. Prepoznavač otvorom treba prisloniti (pritisnuti) na površinu čija se boja želi saznati - nakon toga će se odmah čuti poruka o boji. Imajte na umu da je za dobivanje točnog podatka o boji vrlo važno da u otvor prepoznavača sa strane ne ulazi (ne prodire) svjetlo - upravo radi toga otvor se mora čvrsto priljubiti (pritisnuti) na podlogu. Praktično to znači da otvor mora biti izravno i pod pravim kutom pritisnut na podlogu koju pretražujemo. Ako se stalno čuju zvučni signali, ali ne i poruke, to obično znači da svjetlo prodire (ulazi) u otvor sa senzorom. Kućište prepoznavača tako je napravljeno da se može držati na različite načine. Podaci o boji kontinuirano će se ponavljati. Savjetujemo Vam da uvijek pričekate dok ne čujete drugi rezultat nakon što ste otvor stavili na površinu.
 
Aparat funkcionira i kao prepoznavač svjetla. Ako ga ne držimo na nekoj površini, prepoznavač će na danjem ili umjetnom svjetlu emitirati zvučne signale.
 
Prepoznavač može "vidjeti" boje različitih kombinacija i nijansi. Za različit intenzitet boje koriste se riječi SVIJETLA, TAMNA, VRLO SVIJETLA i VRLO TAMNA. Za malo zasićene boje koriste se riječi SIV ili SIVO u složenicama.
 
Održavanje
Kad se aparat ne koristi, poklopac uvijek treba biti na otvoru senzora, kako bi se zaštitio i senzor i folija za kalibraciju. Ako bijela površina izgubi boju ili se ošteti, podaci će biti netočni. Ukoliko se takvo što dogodi, obratite nam se kako biste dobili novi poklopac.
 
Pazite da u otvor za senzor ne bi nešto upalo zbog čega bi se senzori mogli oštetiti.
 
Baterija
Prepoznavač radi na jednu PP3 9-voltnu alkalnu bateriju koja se nalazi u svom pretincu na prednjoj plohi - odmah ispod rešetkice zvučnika. Nosić za otvaranje pretinca je u malom uvučenom utoru. Nosić treba lagano gurnuti prema stražnjoj plohi kućišta kako bi se poklopac oslobodio i tako mogao podići.
 

Cobolt Systems Ltd

The Old Mill House
Mill Road, Reedham
Norwich NR13 3TL
England
 
Telefon: (+441493) 700 172
Fax: (+441493) 701 037
Web Site: cobolt.co.uk
 
 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb