zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 

One Touch uređaj za mjerenje šećera (glukoze) u krvi koji govori

 

Upute za korištenje

                Ove su upute pisane kao upute za istodobno korištenje  One Touch Ultra uređaja za mjerenje glukoze u krvi i govorne jedinice za osobe oštećenog vida. Kao takve, mogu se smatrati i govornim, sažetim uputama za korisnike One Touch Ultra uređaja za mjerenje glukoze (šećera) u krvi.
Po čemu se ove upute razlikuju od standardnih uputa za One Touch Ultra uređaj za mjerenje glukoze u krvi? Izvorne su upute dopunjene odlomcima koji se odnose na rukovanje govornom jedinicom, kao i odlomcima koji se tiču posljedica istodobnog korištenja One Touch Ultra uređaja i govorne jedinice.
Odlomci koji opisuju slike u originalnim Uputama za One Touch Ultra uređaj, kao i odlomci koji nisu razumljivi bez mogućnosti gledanja slika, su izostavljeni. Naravno, u svom kompletu pronaći ćete i izvorne upute za korisnike.
ređaj za mjerenje glukoze u krvi ne može komunicirati kada je uključen, to jest kada vrši mjerenja. Zato, ne postoje usmene informacije kojima se mogu promijeniti parametri, kao što su mjerne jedinice, kôd vrpce za testiranje, i drugo. To se obavlja samo jednom, a tada će Vam biti potrebna pomoć osobe koja vidi. Ti su parametri opisani u posebnim pisanim uputama, koje su samo sažetak, a ne u standardnoj verziji ovih uputa. Njihova je svrha osigurati brzu pomoć za osobu normalnog vida koja instalira i podešava uređaj. Govornu jedinicu ne treba podešavati.
                Prema tome, pronaći ćete slijedeća tri dodatna materijala za istodobno korištenje uređaja za mjerenje glukoze u krvi i govorne jedinice:
Prvo, Upute koje upravo čitate ili slušate, koje se odnose na govornu jedinicu. Drugo, Posebne kratke upute o podešavanju parametara uređaja za mjerenje glukoze u krvi, također se odnose na govornu jedinicu. I treće, punu verziju Uputa za korištenje One Touch Ultra uređaja, koja se odnosi na uređaj za mjerenje glukoze u krvi.
 
Sadržaj posebnih uputa za korisnike oštećenog vida
Uređaj za mjerenje glukoze u krvi i općenito razine glukoze u krvi.
Struktura i dijelovi Mjerača glukoze u krvi i govorne jedinice.
Instaliranje govorne jedinice.
Povezivanje govorne jedinice i uređaja za mjerenje glukoze u krvi.
Prikaz cjelokupnog postupka mjerenja glukoze u krvi uređajem za mjerenje glukoze u krvi povezanog s govornom jedinicom - korak po korak.
Korištenje govorne jedinice; znakovi i poruke.
Pogreške prilikom testiranja.
Kako provesti testiranje kontrolne otopine?
Naprava za uzorkovanje krvi i njena priprema.
Uzimanje uzorka krvi s jagodice prsta.
Uzimanje uzorka krvi iz ruke.
Testiranje Vaše krvi.
Odbacivanje upotrijebljene lancete.
Posebna upozorenja.
Procjena rezultata testiranja.
Održavanje Vašeg uređaja i promjena baterije.
Tehničke specifikacije uređaja.
UPOZORENJE: Pripremite govornu jedinicu i One Touch Ultra uređaj dok slušate, odnosno čitate  ove upute , tako da ih možete odmah isprobati.
 
One Touch Ultra uređaj za mjerenje glukoze u krvi
                One Touch Ultra je jedan od najboljih uređaja za mjerenje glukoze u krvi prisutnih na tržištu. Posebno je dizajniran kako bi testiranje krvi bilo jednostavnije i manje bolno. Omogućuje Vam da provedete testiranje ili na rukama ili na jagodicama prstiju. Testiranje na ruci je manje bolno, budući da na ruci ima manji broj živčanih završetaka nego na jagodicama prstiju. Uređaju je potrebna samo mala kap krvi kako bi dao točan rezultat u manje od pet sekundi.
                Uređaj Vam daje točne rezultate, kalibrirane u odnosu na krvnu plazmu. Ova osobitost olakšava usporedbu Vaših izmjerenih rezultata sa laboratorijskim rezultatima, i Vama i vašem liječniku. Ukoliko ste koristili neku drugu vrstu uređaja, možete primijetiti da su rezultati dobiveni sa One Touch Ultra uređajem općenito viši za oko 12 %.
                Kako bi se spriječile ili odgodile komplikacije tipične za šećernu bolest, važno je da svoju razinu šećera u krvi održavate na normalnoj razini. Razina glukoze u krvi se mijenja ovisno o uzimanju hrane, vježbanju i lijekovima. Da biste se osjećali dobro, ključno je umanjiti učinke visoke razine glukoze u krvi što se postiže redovnim testiranjem.
                Uređaj može prikazivati rezultate u dvije različite mjerne jedinice. Ovisno o osnovnom podešenju, miligram po decilitru je standardna mjerna jedinica u Sjedinjenim Američkim Državama. No, budući da se mjerač može nabaviti u drugim dijelovima svijeta, može se ponovo podesiti kako bi pokazivao rezultate u milimolima po litri, što je mjerna jedinica koja se koristi u Hrvatskoj i Sloveniji, pa ćemo od sada ovdje koristiti samo ovu mjernu jedinicu. Govorna jedinica uvijek priopćava rezultat u ovoj mjernoj jedinici, bez obzira na to kako je podešen mjerač glukoze u krvi. Za podešavanje mjerne jedinice koja će biti prikazana, treba pogledati posebne upute koje su priložene govornoj jedinici te Upute za rukovanje priložene uređaju za mjerenje glukoze u krvi. Ovo podešavanje se vrši samo jednom.
                Uređaj za mjerenje glukoze u krvi sastoji se od mjerača glukoze u krvi, vrpci za testiranje (mogu se kupiti posebno) i kontrolne otopine. Ovi su proizvodi dizajnirani, razvijeni i testirani kako bi zajedničkom primjenom dali točne rezultate razine glukoze u krvi. Molimo Vas da ne koristite bilo koje druge vrste vrpci za testiranje ili kontrolne otopine s Vašim uređajem.
                One Touch Ultra uređaj namijenjen je uporabi izvan tijela – takozvana in vitro dijagnostička uporaba. Treba ga koristiti za testiranje uzoraka samo svježe kapilarne pune krvi na glukozu (šećer). Ne smije se koristiti za dijagnosticiranje šećerne bolesti ili za testiranje novorođenčadi.
OPREZ – Prije korištenja bilo kojeg proizvoda za testiranje Vaše glukoze u krvi pročitajte sve upute i vježbajte testiranje. Provedite sve preporučene kontrole kvalitete i savjetujte se sa specijalistom za šećernu bolest. Ove se preporuke odnose na sve uređaje za mjerenje glukoze u krvi.
 
Važne informacije
                Teška dehidracija, koja može biti posljedica pretjeranog gubitka tekućine, može uzrokovati lažno niska očitavanja. Ukoliko ste uvjereni da patite od teške dehidracije, obratite se hitno svom liječniku.
                Test rezultati ispod 3,9 milimola po litri znače nisku razinu glukoze u krvi – drugim riječima hipoglikemiju, dok rezultati veći od 13,3 milimola po litri znače visoku razinu glukoze u krvi – ili hiperglikemiju. Ukoliko dobijete rezultat ispod 3,9 milimola / litri ili iznad 13,3 milimola po litri i nemate nikakvih simptoma, najprije ponovite testiranje. Ako imate simptome ili i dalje dobivate iste rezultate, pridržavajte se savjeta Vašeg specijaliste. Ukoliko imate simptome koji ne odgovaraju Vašim rezultatima testiranja glukoze u krvi, a testiranje ste proveli ispravno, nazovite svog specijalistu. Ako je Vaš ukupni broj crvenih krvnih stanica (hematokrit) ili previsok (preko 55 %) ili prenizak (ispod 30 %), to također može dati lažne rezultate.
 
Sastavni dijelovi potpunog One Touch Ultra uređaja za mjerenje glukoze u krvi
One Touch Ultra Mjerač,
Upute za korisnike,
Upute za brzi početak,
Kratke upute,
podesiva naprava za uzimanje uzorka,
alternativni čep za uzimanje uzorka iz ruke,
sterilne lancete,
kontrolna otopina,
vrpce za testiranje,
kutija za prenošenje,
garantni list i
dnevnik.
 
Sastavni dijelovi govorne jedinice:
                Govorna jedinica,
Upute za korištenje za osobe oštećenog vida i
Posebne upute za podešavanje mjerača glukoze u krvi.
 
Vrpce za testiranje
Uređaj mjeri količinu glukoze u punoj krvi. Krv treba aplicirati na gornji rub vrpce za testiranje na slijedeći način. Jedna strana vrpce za testiranje je potpuno glatka. Na drugoj strani, na otprilike jednoj trećini udaljenosti od kraja, njena se širina postupno povećava, što je lako opipljivo. Tako označen kraj se mora umetnuti u Mjerač glukoze u krvi, a širi dio mora gledati prema gore. Tada se aplicira kap krvi na gornji rub vrpce za testiranje. Zbog izgleda vrpce, krv se automatski uvlači u reakcijsku jezgru gdje se odvija reakcija.
 
Važne informacije o Vrpci za testiranje.
Čuvajte vrpce za testiranje na prohladnom, suhom mjestu, ispod 30°C. Držite ih podalje od izravne sunčeve svjetlosti i topline.
Ne stavljajte ih u hladnjak.
Čuvajte vrpce za testiranje u njihovoj originalnoj bočici. Kako biste izbjegli oštećenje ili kontaminaciju, ne stavljajte ih na bilo koje drugo mjesto.
Ne koristite vrpce za testiranje nakon roka uporabe tiskanog na pakiranju, budući da to može biti uzrokom netočnih rezultata.
Nakon uklanjanja vrpce za testiranje iz bočice, odmah vratite poklopac i čvrsto ga zatvorite.
Možete doticati vrpce za testiranje bilo gdje po njihovoj površini čistim, suhim rukama.
Iskoristite svaku vrpcu za testiranje odmah nakon što ste je izvadili iz bočice.
Rok uporabe vrpca za testiranje je tri mjeseca, počevši od dana kada ste prvi put otvorili bočicu.
Koristite samo One Touch Ultra kontrolnu otopinu ili uzorak krvi na vrpci za testiranje.
Ne savijajte, ne režite i ne mijenjajte vrpcu za testiranje na bilo koji način.
One Touch Ultra vrpce za testiranje namijenjene su jednokratnoj uporabi. Nikad nemojte ponovo koristiti vrpcu za testiranje na koju ste aplicirali ili krv ili kontrolnu otopinu.
Daljnje informacije možete pronaći na pakiranju One Touch Ultra vrpca za testiranje.
 
Preporuke za kupovinu vrpca za testiranje
                Kada kupujete nove vrpce za testiranje, kôd vrpca za testiranje mora se unijeti u Mjerač glukoze u krvi. Zbog nedostatka govornih informacija, ovo treba provesti osoba s normalnim vidom. Kada kupujete nove vrpce za testiranje, preporučamo Vam da ponesete svoj mjerač glukoze u krvi i kratke upute za podešavanje sa sobom, i da upitate prodavača da Vam pomogne unijeti kôd. Prodavač Vas također može informirati o rasponu brojeva kontrolne otopine.
 
UPOZORENJE: Držite bočicu s vrpcama za testiranje podalje od djece. Poklopac može dovesti do gušenja. Također, poklopac može sadržavati tvari za isušivanje koje su opasne ako se udahnu ili progutaju te mogu izazvati iritaciju kože ili očiju.
 
 
Provjera mjerača glukoze u krvi
                Kontrolna otopina se koristi kako bi se provjerilo da li mjerač i vrpce zajednički funkcioniraju kao uređaj i da li pravilno provodite svoja testiranja.
                Kontrolna otopina sadrži izmjerenu količinu glukoze koja reagira s vrpcom za testiranje. Usporedite svoje rezultate testiranja kontrolne otopine s rasponom brojeva otisnutim na naljepnici bočice vrpca za testiranje. Kako biste dobili točne rezultate svojih testiranja glukoze u krvi, vrlo je važno da redovno vršite ovu jednostavnu provjeru.
                Prije prvog korištenja uređaja za testiranje Vaše razine glukoze u krvi, vježbajte taj postupak korištenjem kontrolne otopine. Kada budete mogli provesti tri testiranja za redom sa rezultatima unutar raspona, spremni ste za testiranje Vaše krvi.
 
Važne obavijesti o testiranju kontrolne otopine
Koristite samo One Touch Ultra kontrolnu otopinu.
Ne koristite vrpce za testiranje nakon isteka roka uporabe od tri mjeseca ili roka uporabe naznačenog na pakiranju, gledajući raniji datum.
Kontrolna otopina, mjerač i vrpca za testiranje moraju se držati na sobnoj temperaturi prije testiranja.
Protresite bočicu prije uporabe. Ne koristite prvu kap Kontrolne otopine, te obrišite vrh bočice kako biste osigurali
dobar uzorak i točan rezultat.
Čuvajte kontrolnu otopinu čvrsto zatvorenu na temperaturi ispod 30°C. Ne držite je u hladnjaku.
OPREZ: Raspon kontrolne otopine otisnut na bočici vrpca za testiranje je samo za One Touch Ultra kontrolnu otopinu i nije preporučeni raspon za Vašu razinu glukoze u krvi.
 
Kada provoditi testiranje kontrolne otopine?
Jednom tjedno.
Kada otvorite novu bočicu vrpca za testiranje.
Kad god posumnjate da mjerač ili vrpce za testiranje ne funkcioniraju pravilno.
Kada Vaši rezultati testiranja razine glukoze u krvi ne odgovaraju onome kako se osjećate.
Ako Vam je pao mjerač.
 
 
Instaliranje govorne jedinice
Uspravite govornu jedinicu tako da njene četiri nožice i rupice na zvučnicima budu okrenute prema podu.
Poklopac kućišta za bateriju nalazi se uz uzdužnu osovinu kutije, oko jedne trećine udaljenosti od ruba. Rub
poklopca kućišta za bateriju je također označen malim urezom koji se proteže cijelom širinom kutije. Položite svoj
palac na poklopac kućišta za bateriju s vrškom prsta okrenutim prema užem dijelu kutije. Pritisnite prema dolje i
povucite poklopac prema užem dijelu kutije. Postavite 9V bateriju dugog vijeka u kućište.
Koristite samo visokokvalitetne baterije! Vratite poklopac kućišta za bateriju natrag na slijedeći način: postavite
poklopac na rub kutije, tako da mu je glatka strana okrenuta prema gore, a njegova dva vrška okrenuta prema
kutiji. Gurajte poklopac kućišta za bateriju niz kutiju dok ne čujete «klik».
 
Povezivanje govorne jedinice s uređajem za mjerenje glukoze u krvi
                Uređaj za mjerenje glukoze u krvi opskrbljen je baterijama te je u radnom stanju.
Lako opipljiv utikač nalazi se na vrhu govorne jedinice. On se mora povezati s također lako opipljivom okruglom
utičnicom na uskom dijelu mjerača glukoze u krvi. Postavite mjerač glukoze u krvi s njegovom ravnom stranom na
vrh govorne jedinice tako da njegov uski rub bude okrenut prema utikaču govorne jedinice. Pomičite mjerač
glukoze u krvi po vrhu govorne jedinice prema utikaču. Lagano skupa pritisnite dva uređaja dok ne čujete «klik».
Ukoliko je mjerač glukoze u krvi pravilno spojen, začut ćete slijedeću poruku kada pritisnete bilo koju od dvije
tipke sa istovjetnom funkcijom na govornoj jedinici:() Govorna jedinica neće govoriti bez mjerača glukoze u krvi.
Dva se uređaja moraju spojiti samo jednom. Moraju se  odvojiti samo onda kada je potrebno promijeniti bateriju
mjerača glukoze u krvi, te ih je također preporučljivo isključiti kada ih nemate namjeru koristiti dulje vremensko
razdoblje.
 
 
Prikaz cjelokupnog postupka mjerenja razine glukoze uređajem za mjerenje
glukoze u krvi povezanim s govornom jedinicom - korak po korak
 
1.       korak: uključivanje govorne jedinice
Uključite govornu jedinicu tako da pritisnete bilo koju od dvije tipke s istovjetnim funkcijama, nakon čega ćete začuti ovaj zvuk: ()
2.       korak:
Postavite vrpcu za testiranje u mjerač glukoze u krvi na slijedeći način: () Na širem dijelu mjerača glukoze u krvi nalazi se kružni ulaz, u koji trebate umetnuti vrpcu za testiranje. Gurnite je dokle ide, ali nemojte preforsirati. Ukoliko je vrpca za testiranje pravilno umetnuta, začut ćete slijedeću rečenicu: ()
3.       korak:
Nanesite kap krvi ili kontrolne otopine za testiranje na kraj Vrpce za testiranje.
4.       korak:
Pričekajte pet sekundi.
5.       korak:
Izvucite Vrpcu za testiranje iz mjerača glukoze u krvi. Na ovaj način, isključili ste mjerač tako da može komunicirati s govornom jedinicom.
6.       korak:
Poslušajte svoje rezultate testiranja. Govorna će jedinica dvaput ponoviti rezultate.
Nema potrebe da isključujete uređaje nakon uporabe; oni će se automatski isključiti bez ikakvog signala nakon dvije minute. Ukoliko želite provesti još jedno testiranje, pričekajte dvije minute i ponovo započnite postupak od 1. koraka.
 
 
Uporaba govorne jedinice; znakovi i poruke
 
Znak za uključivanje. ()
                Signalizira da je govorna jedinica uključena. Ovaj ćete zvuk začuti nakon što pritisnete bilo koju od dvije tipke s istovjetnom funkcijom na jedinici. Znak za uključivanje začut će se jedino ako je mjerač glukoze u krvi pravilno povezan s govornom jedinicom i ako su oba uređaja bila isključena prije pritiskanja tipke za uključivanje.
 
Znak za isključivanje ()
                Signalizira da je govorna jedinica isključena. Ovaj ćete zvuk čuti u slijedećim slučajevima:
                Ako pritisnete bilo koju od dvije tipke s istovjetnom funkcijom na govornoj jedinici nakon što ste je uključili – što je signalizirano zvukom za uključivanje.
                Ako niste umetnuli vrpcu za testiranje u mjerač glukoze u krvi u vremenu od jedne minute nakon što ste ga uključili. Također, ovaj ćete zvuk začuti nakon jedne minute ako ste umetnuli vrpcu za testiranje u ulaz na mjeraču s krive strane, ili ako ste umetnuli krivi kraj vrpce za testiranje u ulaz. Ukoliko vrpca za testiranje nije pravilno postavljena u mjerač, mjerač se neće uključiti, što ima isti učinak kao da vrpca za testiranje nije uopće bila umetnuta.
                U svim slučajevima kada je mjerač glukoze u krvi isključen, a govorna jedinica je još uključena.
 
Isključivanje govorne jedinice
                Govorna se jedinica može isključiti bilo kada za vrijeme postupka testiranja ili dok govori pritiskanjem bilo koje od dvije tipke koje su apsolutno istovjetne. (Kladim se da ste se do sada već zapitali zašto postoje dvije potpuno istovjetne tipke. – Samo opaska prevoditelja.)
                Govorna će se jedinica automatski isključiti bez davanja bilo kakvog signala za isključivanje nakon davanja govorne informacije budući da tada više nema potrebe da ostane uključena. Jedina je iznimka () poruka.
                Govorna će se jedinica također automatski isključiti kada se odvoji mjerač glukoze u krvi.
 
Započinjanje testiranja
                Nakon što je Vrpca za testiranje pravilno umetnuta, začut ćete slijedeću rečenicu. ()
 
Priopćavanje rezultata testiranja
                Nakon uspješnog testiranja, kada je Vrpca za testiranje uklonjena, ili dvije minute nakon postavljanja kapljice krvi, začut ćete slijedeću rečenicu. ()
 
Priopćavanje rezultata testiranja ukoliko je razina glukoze u krvi previsoka.
                Nakon uspješnog testiranja, kada je uklonjena vrpca za testiranje, ili dvije minute nakon postavljanja kapljice krvi, začut ćete slijedeću rečenicu. ()
 
Priopćavanje rezultata testiranja ukoliko je razina glukoze u krvi preniska
                Nakon uspješnog testiranja, kada je uklonjena Vrpca za testiranje, ili dvije minute nakon postavljanja kapljice krvi, začut ćete slijedeću rečenicu. ()
 
Priopćavanje rezultata testiranja kada je mjerač glukoze u krvi postavljen na kontrolno testiranje.
                Nakon uspješnog testiranja, kada je uklonjena Vrpca za testiranje, ili dvije minute nakon postavljanja kontrolne otopine, možete na primjer začuti slijedeću rečenicu. ()
 
Priopćavanje rezultata testiranja kada je mjerač glukoze u krvi postavljen na kontrolno testiranje, a rezultat je previsok
                Nakon uspješnog testiranja, kada je uklonjena vrpca za testiranje ili dvije minute nakon nanošenja kontrolne otopine, začut ćete slijedeću rečenicu. ()
 
 
 
Priopćavanje rezultata testiranja kada je mjerač glukoze u krvi postavljen na kontrolno testiranje, a rezultat je prenizak
                Nakon uspješnog testiranja, kada je uklonjena Vrpca za testiranje ili dvije minute nakon nanošenja kontrolne otopine, začut ćete slijedeću rečenicu. ()
 
Opaska o kontrolnim testiranjima.
                Mjerač glukoze u krvi može razlikovati kontrolna testiranja i testiranja uzoraka krvi ako su kontrolna testiranja tako i obilježena u memoriji uređaja. Zato se krvni test koji je proveden kao kontrolni test, i obratno, može smatrati uspješnim testom, zato što samo Vi možete znati koji je test proveden. Jedini problem koji se može desiti je taj da se ne možete sjetiti koji je test proveden kada kasnije očitavate rezultate iz memorije mjerača.
 
Neuspješna testiranja
                Test se smatra neuspješnim ukoliko mjerač glukoze u krvi iz nekog razloga ne može utvrditi razinu glukoze u krvi. Ovo se može desiti kada je, na primjer, vrpca za testiranje već prethodno korištena ili na vrpcu za testiranje nije nanijeta ni krv ni kontrolna otopina u vremenu od dvije minute nakon što je vrpca za testiranje pravilno umetnuta u ulaz na mjeraču. U ovim slučajevima, nakon uklanjanja vrpce za testiranje ili nakon dvije minute, začut ćete slijedeću rečenicu. ()
 
Istrošenost baterije
                Kada snaga baterije opadne, postoje dvije rečenice upozorenja koje signaliziraju da je baterija u bilo kojem od dva uređaja gotovo istrošena.
                Rečenica koja se odnosi na govornu jedinicu je, ().
                Rečenica upozorenja koja se odnosi na mjerač glukoze u krvi je «Snaga baterije u mjeraču glukoze u krvi opada.»
                Ove se rečenice mogu javiti u bilo koje vrijeme dok su uređaji uključeni.
 
Poruka o pogrešci
                Nakon testiranja, kada je vrpca za testiranje uklonjena ili dvije minute nakon nanošenja uzorka za testiranje, možete začuti slijedeću rečenicu: () razlog za javljanje ove poruke je što govorna jedinica nije u mogućnosti interpretirati podatke dobivene od strane mjerača glukoze u krvi. Ovu pogrešku može uzrokovati bilo koji uređaj ili neko vanjsko ometanje.
Što učiniti
                Provjerite da li su se uređaji slučajno razdvojili. Pričekajte tri minute kako biste bili sigurni da su uređaji isključeni, uzmite novu vrpcu za testiranje i provedite testiranje kontrolne otopine. Ukoliko primite još jednu poruku o pogrešci ili se pogreška ponavlja u određenom vremenu, to znači da uređaj ima pogrešku.
 
Pogreške za vrijeme testiranja
                Mjerač glukoze u krvi ne posjeduje tipku za uključivanje / isključivanje. Ova se funkcija inicira umetanjem i uklanjanjem Vrpce za testiranje. Mjerač glukoze u krvi će se uključiti samo ako je vrpca za testiranje umetnuta u uređaj svojim pravim krajem i na pravo mjesto. Ako pravilno umetnete korištenu vrpcu za testiranje, mjerač glukoze u krvi će se automatski uključiti, ali neće biti provedeno nikakvo testiranje. Ukoliko ne čujete rečenicu () nakon umetanja vrpce za testiranje, moguće je da se desila jedna od slijedećih pogrešaka:
zzzPogreška 1. Niste uključili Govornu jedinicu prije umetanja vrpce za testiranje.
Uklonite vrpcu za testiranje i započnite ponovo postupak testiranja.
 
 
 
Pogreška 2. Vrpca za testiranje nije umetnuta svojim pravim krajem ili na pravu stranu.
                Provjerite položaj vrpce za testiranje. () Ukoliko još uvijek ne čujete rečenicu () nakon što ste pravilno umetnuli vrpcu za testiranje, moguće je da je vrpca za testiranje oštećena ili da nešto s njom nije u redu. Uzmite novu vrpcu za testiranje.
 
Pogreške za vrijeme testiranja, zbog kojih izostaje objava rezultata testiranja
                Ne javlja se poruka (), što znači da mjerač glukoze u krvi nije bio uključen.
                Na vrpcu za testiranje nije nanijeto dovoljno krvi ili kontrolne otopine ili je količina dovoljna, ali nije na pravom mjestu. Kap krvi ili kontrolne otopine apsorbira se na kraju vrpce za testiranje.
                Vrpca za testiranje je uklonjena prije isteka vremena mjerenja. Treba pričekati nešto više od pet sekundi prije uklanjanja vrpce za testiranje, budući da to ne može uzrokovati bilo kakve probleme. Govorna jedinica će također objaviti rezultate testiranja nakon završetka testiranja čak i ako vrpca za testiranje nije uklonjena.
 
Kako provesti testiranje kontrolne otopine?
Korak 1. Uključite Govornu jedinicu.
                Uključite svoju govornu jedinicu pritiskom na jednu od dvije tipke s istovjetnom funkcijom. Nakon toga začut ćete slijedeći signal: ()
Korak 2. 
                Umetnite vrpcu za testiranje u mjerač glukoze u krvi na slijedeći način. () Na širem kraju mjerača glukoze u krvi nalazi se kružni ulaz. Vrpcu za testiranje treba umetnuti na ovaj ulaz. Pritisnite do kraja, koliko ide, ali ne forsirajte dalje. Ukoliko je vrpca za testiranje pravilno umetnuta, mjerač će se uključiti i začut ćete slijedeću poruku: ()
Korak 3. Uporaba kontrolne otopine
Kako biste osigurali točne rezultate, trebate pripaziti na slijedeće:
                Dobro protresite bočicu.
                Odbacite prvu kap.
                Obrišite vrh aplikatora.
                Držite kap iznad uskog kanala na gornjem rubu vrpce za testiranje.
Korak 4. Stavite kap kontrolne otopine na rub vrpce za testiranje.
                Kako kraj vrpce za testiranje apsorbira tekućinu, na slijedeći način možete osigurati pravilno testiranje: postavite jedan prst ispod vrpce za testiranje i uzduž nje tako da vrh Vašeg prsta prelazi rub vrpce. Postavite kap tekućine na svoj prst uz rub vrpce za testiranje. Pomalo pomičite prst pod vrpcom za testiranje kako biste osigurali da tekućina dosegne apsorpcijski rub vrpce. Pričekajte pet sekundi.
Korak 5. Izvadite vrpcu za testiranje i poslušajte Vaše rezultate testiranja.
                Usporedite rezultate Vašeg testiranja kontrolne otopine s rasponom otisnutim na bočici vrpci za testiranje. Vaš bi se rezultat trebao nalaziti unutar tog raspona.
 
Uspoređivanje rezultata kontrolne otopine
                Ukoliko rezultati testiranja nisu unnutar raspona otisnutog na bočici vrpca za testiranje, ponovite testiranje. Rezultati izvan raspona mogu biti uzrokovani slijedećim pojavama:
                Niste dobro protresli kontrolnu otopinu.
                Kontrolna otopina je kontaminirana ili je istekao rok trajanja.
                Mjerač, vrpce za testiranje ili kontrolna otopina su ili pretopli ili prehladni.
Niste bacili prvu kap kontrolne otopine, ili vršak aplikatora na bočici nije čist.
Kôd vrpce za testiranje nije ispravno podešen na mjeraču.
Propadanje vrpci za testiranje.
Pogreška mjerača.            
OPREZ: Ukoliko i dalje dobivate rezultate testiranja kontrolne otopine koji su izvan raspona otisnutog na bočici, moguće je da uređaj ne funkcionira pravilno. Prestanite s uporabom uređaja dok se ne otkrije i ukloni pogreška.
 
Naprava za uzimanje uzorka krvi
Naprava za uzorkovanje krvi je uređaj oblika kemijske olovke, sastavna komponenta One Touch Ultra uređaja. Na njegovom radnom kraju možete napipati rupicu, gdje se nalazi poklopac lancete, kroz koju se vrši ubod. Suprotni kraj Naprave služi podešavanju dubine uboda okretanjem gumba. Kada se gumb okreće, za svaku jedinicu začuje se «klik». Na njemu se može napipati trokutasto udubljenje, uz čije se rubove nalazi izbočenje. Što je izbočenje veće, dublji će biti ubod. Sa strane naprave nalazi se prekidač koji se mora pomaknuti uzduž naprave kako bi je zakočio. Drugo zadebljanje trokutastog oblika – tipka za otpuštanje- nalazi se uz prekidač. Pritiskom na ovu tipku izvršit će se ubod.
OPREZ: Kako bi se umanjio rizik od infekcije, nikad nemojte s nikime dijeliti lancetu ili napravu za uzorkovanje krvi. Uvijek koristite novu, sterilnu lancetu. Lancete su namijenjene jednokratnoj uporabi. Držite napravu za uzorkovanje krvi čistom.
 
Priprema naprave za uzorkovanje krvi
Korak 1. Umetnite lancetu.
                Lancete se mogu pronaći u maloj plastičnoj vrećici u One Touch kompletu. Lancete su pločice neravne površine na čijem se kraju nalazi zaštitni disk u obliku kuglice.
                Uklonite poklopac s naprave za uzorkovanje krvi. Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Umetnite lancetu u držač lancete i lagano ga gurnite prema dolje dok ne «sjedne» do kraja. Ne okrećite lancetu. Okrećite zaštitni disk dok se ne odvoji od lancete. Vratite poklopac i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu da dobro prilegne.
                Prilagodite dubinu uboda  ako je potrebno. Okrenite ručicu za podešavanje dubine prema manjem izbočenju za plići ubod, a prema većem izbočenju za dublji ubod.
Korak 2.
                Pomaknite kontrolni prekidač za zakočenje unatrag dok ne začujete «klik». Ako se to ne desi, moguće je da je naprava bila zakočena u vrijeme umetanja lancete. Naprava je sad spremna za korištenje.
 
Uzimanje uzorka krvi
                Dobro operite ruke i mjesto uboda prije uzimanja uzorka krvi. Koristite toplu vodu sa sapunicom, te potom dobro isperite i posušite.
                Uređaju je potrebna vrlo mala kap krvi da bi proveo testiranje. Krv se može dobiti ili iz jagodice prsta ili Vaše ruke. Svaki put kada provodite testiranje izaberite drugo mjesto uboda. Ponavljanje uboda na istom mjestu može uzrokovati bolnost i stvaranje ožiljaka.
 
Uzimanje uzorka krvi iz jagodice prsta
Korak 1.
Čvrsto držite napravu za uzorkovanje krvi uz svoj prst. Pritisnite tipku za otpuštanje.
Korak 2.
                Izmasirajte jagodicu prsta. Masiranje i blago gnječenje jagodice prsta pomoći će da dobijete okruglu kap krvi. Nemojte pretjerano stiskati mjesto uboda. Uzorak krvi mora imati volumen od najmanje jednog mikrolitra, inače mjerač neće moći izvršiti mjerenje ili ćete dobiti netočne rezultate testiranja. Nemojte razmazati uzorak krvi.
 
 
 
Uzimanje uzorka krvi iz ruke
                Ruka ima manje živčanih završetaka u odnosu na jagodicu prsta, pa je moguće da ćete primijetiti da je dobivanje uzorka krvi iz ruke manje bolno u usporedbi s jagodicom prsta. Tehnika za dobivanje uzorka krvi iz ruke razlikuje se od one za dobivanje uzorka iz jagodice  prsta. Također, postoje razlike između uzoraka iz ruke i uzoraka iz jagodice prsta, kojih biste trebali biti svjesni.
Korak 1.
                Nakon postavljanja lancete, stavite UltraClear poklopac, koji je kreiran posebno za uzimanje uzorka krvi iz ruke.
Postoji jednostavan način kako razlikovati UltraClear poklopac od običnog poklopca.
Običan poklopac ima blago konični oblik, sa lako opipljivim ravnim završetkom. Nasuprot tome, UltraClear poklopac je gladak i valjkastog oblika. Njegov rub koji je namijenjen kontaktu s rukom je lagano uvučen prema unutra, a rupica je veća.
Za lakše uzimanje uzorka iz ruke, preporuča se zamijeniti obični poklopac s UltraClear poklopcem. Ukoliko je potrebno, podesite napravu za uzimanje uzorka krvi na veću dubinu uboda.
Korak 2.
Odaberite mjesto uboda. Izaberite meko, mesnato područje na Vašoj ruci koje je čisto, udaljeno od kosti, te nema vidljivih vena ili dlaka.
Korak 3. Masirajte odabrano područje.
                Kako biste povećali cirkulaciju na mjestu uboda, lagano promasirajte to područje. Za one koji imaju problema s dobivanjem dovoljne količine krvi za testiranje, intenzivnija masaža ili kratka primjena topline mogu biti od pomoći.
Korak 4.
                Pritisnite i pridržavajte Napravu za uzimanje uzorka krvi uz ruku nekoliko sekundi. Pritisnite tipku za otpuštanje.
Korak 5.
                Pustite da se formira kap krvi. I dalje pridržavajte napravu za uzorkovanje uz kožu nekoliko sekundi dok se ne stvori kapljica krvi. Pustite da se sakupi dovoljno krvi pod poklopcem da dobijete krvni uzorak dovoljan da ispuni potvrdni prozorčić na vrpci za testiranje. Ukoliko je potrebno da izmasirate područje kako biste dobili više krvi, nemojte pretjerano gnječiti mjesto uboda. Ako dođe do stvaranja podljeva, možete se odlučiti za zarezivanje jagodice prsta.
 
Važne obavijesti o uzimanju uzorka iz ruke:
                Pod određenim uvjetima, rezultati testiranja glukoze u krvi iz uzoraka uzetih iz ruke mogu se lagano razlikovati od onih iz uzoraka iz jagodice prsta. Ove će se razlike najvjerojatnije dogoditi ako se Vaša razina glukoze u krvi brzo mijenja, kao što je nakon jela, uzimanja doze inzulina, ili fizičke aktivnosti. Brza promjena razine glukoze u krvi se lakše detektira u uzorcima iz jagodice prsta nego u onima iz ruke.
                Koristite uzorke iz ruke za testiranja samo prije, ili više od dva sata nakon jela, uzimanja doze inzulina, ili fizičke aktivnosti.
                Testiranja koja se provode unutar dva sata nakon jela, uzimanja doze inzulina ili fizičke aktivnosti, ili kad god osjećate da Vam se razina glukoze brzo mijenja, treba provoditi korištenjem uzorka iz jagodice prsta. Također, testiranje s uzorkom iz jagodice prsta se preporuča kada postoje simptomi povezani s hipoglikemijom (reakcije na inzulin), osobito ako pacijent nije svjestan hipoglikemije, budući da se testiranjem uzorka iz ruke može previdjeti hipoglikemija.
 
 
Što biste trebali učiniti:
                Koristite uzorke za testiranje iz ruke ili jagodice prsta prije, ili više od dva sata nakon jela, uzimanja doze inzulina ili fizičke aktivnosti.
                Savjetujte se s Vašim liječnikom specijalistom prije nego počnete rabiti uzorke iz ruke.
 
Testiranje Vaše krvi
Provjerite da li imate sve potrebne dijelove: mjerač, vrpcu za testiranje, napravu za uzimanje uzoraka sa odgovarajućim poklopcem i sterilnu lancetu.
Korak 1. Uključivanje govorne jedinice
                Uključite Govornu jedinicu pritiskanjem bilo koje od dvije tipke s istovjetnom funkcijom, nakon čega ćete začuti slijedeći signal: ()
Korak 2. Umetanje vrpce za testiranje.
                Umetnite vrpcu za testiranje u mjerač glukoze u krvi na slijedeći način. () Gurnite je dokle ide, ali ne forsirajte dalje od toga. Tada ćete začuti slijedeću rečenicu. ()
Korak 3. Uzimanje uzorka krvi.
                Koristeći prilagodljivu Napravu za uzimanje uzoraka krvi, uzmite kap krvi. Uzorak krvi mora imati volumen od najmanje jednog mikrolitra, što odgovara kuglici promjera otprilike 1 - 2 mm. Dodirnite i pridržavajte kapljicu krvi rubom Vrpce za testiranje. Uski kanal na gornjem rubu vrpce za testiranje će apsorbirati krv. Postavite svoj prst ispod vrpce za testiranje, i lagano ga pomičite prema dolje kako biste osigurali da se krv nalazi na ispravnom mjestu na rubu vrpce za testiranje. Ukoliko potvrdni prozorčić nije pun, mjerač neće provesti testiranje, ili će rezultat biti netočan.
OPASKA: Ukoliko ne upotrijebite uzorak krvi unutar dvije minute nakon što ste uključili uređaj, začut ćete slijedeću poruku: (), i uređaj će se automatski isključiti. Tada je potrebno provesti drugo testiranje, koristeći novu vrpcu za testiranje.
Korak 4. Pričekajte pet sekundi te tada uklonite vrpcu za testiranje i poslušajte svoje rezultate.
Bacite upotrijebljenu vrpcu za testiranje.
Obavijest o rezultatima može zvučati ovako: ()
 
Bacanje upotrijebljene lancete
Važno je da pažljivo bacite upotrijebljenu lancetu.
Korak 1. Uklonite poklopac naprave za uzorkovanje.
                Zarotirajte poklopac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i uklonite ga s naprave.
Korak 2. Izbacite lancetu.
                Usmjerite napravu za uzorkovanje prema dolje i dalje od sebe. Pritisnite prema naprijed tipku za otpuštanje / učvršćivanje i otpustite lancetu izravno u spremnik za oštre predmete. Vratite kontrolnu tipku za otpuštanje / učvršćivanje u srednju poziciju. Vratite poklopac natrag.
 
Posebne poruke
                One Touch Ultra Mjerač prikazuje rezultate između 1,1 milimola / litri i 33,3 milimola / litri. Ukoliko je Vaša razina glukoze u krvi niža od 1,1 milimola / litri, začut ćete slijedeću poruku: () Ovo je znak teške hipoglikemije (niska razina glukoze u krvi). Ovo stanje biste trebali smjesta liječiti prema preporukama Vašeg liječnika.
                Ukoliko je Vaša razina glukoze u krvi viša od 33,3 milimola / litri, začut ćete slijedeću poruku: (). Ovo je znak teške hiperglikemije (visoka razina glukoze u krvi). Trebali biste ponovo provjeriti svoju razinu glukoze u krvi. Ako opet dobijete iste rezultate, smjesta nazovite svog liječnika.
 
Procjena Vaših rezultata testiranja
I rezultati testiranja One Touch Ultra Mjeračem i laboratorijski rezultati testiranja su prikazani u jedinicama koje se odnose na krvnu plazmu. Ipak, rezultati koje dobivate mjeračem mogu se donekle razlikovati od laboratorijskih rezultata zbog normalnih varijacija. Pod normalnim uvjetima, Vaša bi vrijednost glukoze izmjerena One Touch Ultra Mjeračem trebala odgovarati laboratorijskim očitanjima s odstupanjem od ± 20 % većinu vremena. Rezultat unutar ovog raspona smatra se točnim prilikom testiranja One Touch Ultra Mjeračem. No, rezultati se u nekim slučajevima mogu razlikovati za više od ± 20 %.Više informacija o tipičnoj točnosti i preciznosti možete pronaći na pakiranju vrpca za testiranje. Kako biste napravili točnu usporedbu između rezultata mjerača i laboratorijskih rezultata, slijedite ove upute:
                Prije odlaska u laboratorij, provedite testiranje kontrolne otopine kako biste bili sigurni da mjerač radi ispravno. Najbolje je postiti najmanje osam sati prije provođenja usporednih testiranja. Uzmite svoj mjerač sa sobom u laboratorij.
                Testiranje mjeračem i laboratorijsko testiranje trebali bi se provesti u razmaku od 15 minuta. Prije nego krenete s uzimanjem svog uzorka krvi, operite ruke. Koristite samo svježu kapilarnu krv iz jagodice prsta. No, i tada je moguća razlika u rezultatima budući da se razine glukoze u krvi mogu brzo promijeniti u kratko vrijeme, osobito ako ste nedavno jeli, vježbali, uzimali lijekove ili bili izloženi stresu. Nadalje, ukoliko ste nedavno jeli, razina glukoze u krvi dobivene iz jagodice prsta može biti čak 3,9 milimola / litri viša nego u krvi dobivene iz vene u laboratoriju. Iz tog razloga je najbolje postiti osam sati prije provođenja usporednih testiranja. Drugi čimbenici, kao što su količina crvenih krvnih stanica (visok ili nizak hematokrit) ili gubitak tjelesnih tekućina (teška dehidracija) mogu također biti uzrokom razlika u rezultatima mjerača i laboratorija.
 
Održavanje Vašeg One Touch Ultra uređaja.
                Uređaj ne zahtijeva nikakvo posebno održavanje ili čišćenje. Pripazite da prljavština, prašina ili neki drugi zagađivač ili pak krv, kontrolna otopina i druge tekućine ne uđu u mjerač kroz ulaz za testiranje ili ulaz za podatke. Za brisanje vanjske površine mjerača koristite mokru krpu s vodom i blagim deterdžentom. One Touch Ultra je precizan instrument. Molimo da s njim pažljivo rukujete.
 
Održavanje Naprave za uzorkovanje.
                Čistite Napravu i poklopce sa sapunom i vodom. Kako biste dezinficirali Napravu, pripremite otopinu dezinficijensa od jednog dijela varikine i deset dijelova vode. Namočite krpu u ovu otopinu i dobro obrišite napravu za uzorkovanje. Samo poklopce možete natapati u otopini u vremenu od 30 minuta. Ne natapajte napravu za uzorkovanje u tekućini. Isperite napravu i poklopce vodom i dobro posušite.
 
Održavanje govorne jedinice.
                Slično kao i mjerač glukoze u krvi, govorna jedinica ne zahtijeva posebno održavanje. Čistite je vlažnom krpom koristeći vodu i blagi deterdžent. Ne uranjajte uređaj u tekućinu, budući da tekućina može prodrijeti u uređaj kroz rupice i utičnice te je tako oštetiti.
 
Baterija.
                Vaš uređaj dolazi s prethodno instaliranom 3,0 Voltnom (broj 2032 ili ekvivalent) litijskom baterijom. Baterija je dovoljna za oko 1,000 testiranja. Kada mijenjate bateriju, koristite samo 3,0 Voltnu (broj 2032 ili ekvivalent) litijsku bateriju. Kada snaga baterije opadne u mjeraču glukoze u krvi, govorna jedinica će Vas na to upozoriti slijedećom rečenicom. ()
 
Promjena baterije u mjeraču glukoze u krvi
Korak 1.
                Uklonite vrpcu za testiranje iz mjerača i pričekajte najmanje dvije minute kako biste bili sigurni da je isključen.
Korak 2.
                Odvojite mjerač glukoze u krvi od govorne jedinice.
Korak 3.
                Okrenite uređaj naopako i pronađite kućište za bateriju. Kako pomičete svoj prst po dnu uređaja počevši od utikača, osjetit ćete prvo uski urez. Ovo je vrh poklopca kućišta za bateriju, koji treba pritisnuti kako bi se otvorio.
Korak 4.
                Podignite vrpcu ispod baterije kako biste uklonili staru bateriju. Umetnite jednu 3,0 Voltnu (broj 2032 ili ekvivalent) litijsku bateriju u kružni otvor. Radi se o bateriji u obliku diska, čija jedna strana ima lako opipljivu ljestvicu. Postavite bateriju tako da strana s ljestvicom bude okrenuta prema gore, a glatka strana prema dolje.
Korak 5.
                Vratite poklopac na kućište za bateriju. Poklopac je također ravni predmet oblika diska, na čijoj jednoj strani dva izbočena vrška potiskuju bateriju prema dolje. Okrenite dva vrška na poklopcu kućišta za bateriju tako da budu okrenuta prema ulazu za vrpcu za testiranje. Suprotni kraj poklopca pritisnite prema dolje dok ne «sjedne».
OPREZ:
Nakon mijenjanja baterije, potrebno je ponovno podesiti datum i vrijeme. Molimo da uz sebe imate osobu s normalnim vidom da Vam pomogne. Za upute, pogledajte posebne upute koje su priložene uređaju. Točno podešavanje datuma i vremena je važno zbog procjene rezultata testiranja koji su pohranjeni u memoriji mjerača. Mjerač automatski nakon promjene baterije prelazi u program za podešavanje. Ako ne želite podesiti te podatke, morate izaći iz programa za podešavanje kako biste mogli ponovo provesti testiranje mjeračem glukoze u krvi.
Izlazak iz programa za podešavanje
Na mjeraču glukoze u krvi, nasuprot otvoru za vrpcu za testiranje, naći ćete dvije lagano izbočene gumene tipke. Nakon promjene baterije, pridržavajte uređaj tako da njegov uži kraj bude okrenut prema Vama. Pritisnite tipku na Vašoj lijevoj strani najmanje deset puta u intervalima od dvije sekunde. Pričekajte najmanje dvije minute kako biste bili sigurni da je uređaj isključen. Nakon toga mjerač je spreman provesti testiranje na uobičajen način.
 
Tehničke specifikacije Sustava krvne glukoze
Raspon rezultata: 1,1 do 33,3 milimola po litri.
Kalibracija: ekvivalent krvnoj plazmi.
Uzorak: svježa, kapilarna, puna krv.
Veličina uzorka: najmanje 1 mikrolitra.
Vrijeme testiranja: 5 sekundi.
Metoda analize: Biosenzor glukoza – oksidaze.
Izvor napajanja: jedna zamjenjiva 3,0 Voltna (broj 2032 ili ekvivalent) litijska baterija.
Mjerne jedinice za glukozu: ili miligram / decilitar ili milimol / litri.
Memorija: 150 testiranja.
Automatsko isključivanje: dvije minute nakon zadnjeg korištenja.
Uvjeti za rad:
                Temperatura: 6 do 44°C
                Relativna vlažnost: 10 do 99 %
                Hematokrit: 30 do 55 %
 
 
Tehničke specifikacije govorne jedinice
Izvor napajanja: jedna zamjenjiva 9 Voltna baterija dugog vijeka.
Automatsko isključivanje.
 
Brojevi besplatnog telefona Lifescan usluga za klijente u SAD-u: na engleskom jeziku: 1 800 227 – 8862, na španjolskom jeziku: 1 800 381 – 7226, ili posjetite Lifescan-ovu Internet stranicu: www.LifeScan.com
 
 
Garancija
                Proizvođači jamče da će One Touch Ultra mjerač raditi besprijekorno u razdoblju od tri godine. Ovo jamstvo vrijedi od dana kupovine. Garancija se odnosi samo na izvornog kupca i ne može se prenositi.
 
Rezultat posljednjeg testiranja: ().
Rezultat posljednjeg testiranja, previsok, viši od ().
Rezultat posljednjeg testiranja, prenizak, niži od ().
Rezultat kontrolnog testiranja: ().
Rezultat kontrolnog testiranja, previsok, viši od ().
Rezultat kontrolnog testiranja, prenizak, niži od ().
U memoriji nije pohranjen nijedan rezultat testiranja.
Snaga baterije u Govornoj jedinici opada.
Sada možete započeti testiranje.
Rezultat testiranja nije razumljiv.
Snaga baterije u mjeraču glukoze u krvi opada.
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb