Siguran korak

Općenito o projektu

Naziv projekta: Siguran korak

Kratki opis projekta: Projektom „Siguran korak“ kojeg provodi Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba iz Zagreba, povećat će se socijalna uključenost i unaprijediti kvaliteta života 12 slijepih osoba s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije kroz pružanje usluge videćeg pratitelja koji će se angažirati na razdoblje od 24 mjeseca

Nositelj projekta: Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom se želi utjecati na unapređenje kvalitete života i povećanje socijalne uključenosti za 12 slijepih osoba koje su nesamostalne u kretanju. Pružanjem usluge videćeg pratitelja slijepim osobama će se omogućiti pristup informacijama, potaknut će se traženje novih područja interesa, organizacija slobodnog vremena te iniciranje socijalnog kontakta i druženja kroz aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Zadovoljavanje ovih potreba posebno je važno kod slijepih osoba koje žive u samačkom kućanstvu te im je pomoć videćeg pratitelja iznimno važna u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Područje provedbe projekta: Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Razdoblje provedbe projekta: 15.03. 2019. – 15.03.2021. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija 499.508,00 kn

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Struktura korisnika: osobe s invaliditetom

 

Za više informacija o projektu kontaktirajte udruga@uuosso.hr, 01/4551-650 (Zanfila Lekić)


Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.
 

Aktivnosti projekta:

Element 1: Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom

                             Završena edukacija za videćeg pratitelja čime će se omogućiti dodatna kvaliteta pružanja usluge slijepim osobama – korisnicima ovog projekta

                     Pružena usluga videćeg pratitelja za 12 korisnika u periodu od 24 mjeseca
Element V: Promidžba i vidljivost:

                                    Promidžba i vidljivost projekta putem web stranice

                            Izrada i distribucija 500 letaka i 50 plakata o projektu

Element PM: Upravljanje projektom:

                                Provedene 2 vanjske evaluacije provedbe projekta s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti

                                Provedeno redovito izvještavanje o projektu i projektnim aktivnostima – narativni i financijski izvještaji (8)

Bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda pokrenut projekt „Siguran korak“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba (UUOSSO) iz Zagreba nositelj je još jednog projekta koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom-faza II, UP.02.2.2.09.0012 – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“.

Projekt „Siguran korak“ provodi se od ožujka 2019. godine, a trajat će 24 mjeseca. Tijekom navedenog perioda će 12 slijepih osoba s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije primati usluge videćeg pratitelja.  Na taj način nesamostalni korisnici će dobiti prijeko potrebnu pomoć prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, poput odlazaka liječniku, nabavljanja namirnica, ispunjavanja raznih obrazaca i sl.

Cilj projekta je smanjiti izoliranost osoba s invaliditetom, potaknuti druženje kroz stvaranje novih poznanstava i prijateljstava te unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta je 499.508,00 kn. Za dodatne informacije o projektu svi zainteresirani mogu se obratiti na tel.: 01/4551-650 ili e-mail: udruga@uuosso.hr

Završena edukacija videćeg pratitelja – Projekt „Siguran korak“

U sklopu europskog projekta „Siguran korak“, čiji je nositelj Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba (UUOSSO) iz Zagreba, istoimenoj udruzi omogućeno je zapošljavanje nove osobe koja je postala videći pratitelj.

S ciljem pružanja najbolje moguće usluge korisnicima, novozaposlena osoba je prošla edukaciju u području pristupa, komunikacije i vođenja slijepih osoba. Edukacija je održana u organizaciji Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

Posao videćeg pratitelja podrazumijeva pratnju slijepoj osobi u zdravstvenu ustanovu, na sportska i rekreativna događanja, posjet ustanovama kulture, asistenciju prilikom kupovine ili kod obavljanja administrativnih poslova u kući poput čitanja, pisanja, odnosno ispunjavanja različitih službenih dokumenata ili računa, te općenito pomoć slijepoj osobi i kod obavljanja poslova za koje je nužno sudjelovanje osobe koja vidi.

Videći pratitelj posebno je važan kod osoba koje žive u samačkim kućanstvima ili nisu samostalne u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca, tijekom kojih će 12 osoba s područja Zagreba i Zagrebačke županije moći koristiti usluge videće pratnje.

Struktura korisnika projekta „Siguran korak“

Europski projekt „Siguran korak“ započeo se provoditi u ožujku 2019. godine. Trenutno je njime obuhvaćeno 12 slijepih osoba s područja Zagreba i Zagrebačke županije koji koriste usluge videćeg pratitelja. Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba (UUOSSO) iz Zagreba, koje je nositelj ovog projekta, prilikom odabira krajnjih korisnika vodilo je računa o tome da uključi osobe kojima je ta pomoć prijeko potrebna, a koji navedenu uslugu već ne koriste u nekoj drugog udruzi.

Što se tiče strukture korisnika, ona je svakako raznovrsna. Korisnici projekta su različite starosne dobi (od studenata do umirovljenika), različitih statusa (neki su zaposleni, nezaposleni, a neki su umirovljenici) te različite spolne strukture (žene i muškarci su ravnomjerno zastupljeni). Neki korisnici se kreću uz pomoć bijelog štapa, a neki nisu nikad prošli obuku samostalnog kretanja. Međutim, čak i osobe koje se kreću uz pomoć bijelog štapa često nisu dovoljno sigurne u svoju vještinu samostalnog kretanja kad se radi o obavljanju aktivnosti koje su izvan njihova uobičajenog dnevnog ritma ili nisu česte (npr. odlazak javnom bilježniku, u bolnicu, kupnju većih količina namirnica i sl.). Velika prednost projekta leži u činjenici da je njime, pored Grada Zagreba, obuhvaćena i Zagrebačka županija. Na taj način korisnici koji žive u manjim lokalnim sredinama i koje su često prometno izolirane, mogu uz pomoć videćeg pratitelja zadovoljiti sve svoje potrebe.

Budući da projektom nije određen maksimalan broj korisnika koji se mogu uključiti, Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba poziva sve zainteresirane koji bi željeli koristiti navedenu uslugu ili trebaju dodatne informacije, da ih se kontaktira na tel: 01/4551-650 ili e-mail: udruga@uuosso.hr

Dosadašnji rezultati projekta „Siguran korak“

Projektom „Siguran korak“, u organizaciji Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba (UUOSSO) iz Zagreba, zasad je obuhvaćeno 12 slijepih osoba iz Zagreba i Zagrebačke županije koji koriste uslugu videće pratnje. Riječ je o europskom projektu za čiju su provedbu osigurana sredstva Europskog socijalnog fonda na period od 24 mjeseca.

Slijepe osobe koje su korisnici ovog projekta žive same ili u kućanstvu s drugom slijepom i/ili slabovidnom osobom, što im otežava obavljanje aktivnosti koje su za većinu ljudi posve uobičajene i o njima ne razmišljaju dvaput. To se, primjerice, odnosi na odlazak liječniku, u bolnicu, ljekarnu, banku ili poštu, nabavku namirnica ili ispunjavanje određenih obrazaca. Mnoge zgrade, nogostupi i pješački prijelazi i dalje nisu prilagođeni potrebama osoba s invaliditetom. Kao dodatan problem treba spomenuti i nedostupnost i skupoću pomagala za slijepe osobe.

Uz pomoć videćeg pratitelja, koji je na samom početku provedbe projekta prošao edukaciju u području pristupa, komunikacije i vođenja slijepih osoba u organizaciji Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, slijepe osobe sada imaju mogućnost unaprijediti kvalitetu svog života i participirati u društvenoj zajednici.

Videći pratitelj ima na raspolaganju osobni automobil kojeg može koristiti u obavljanju svakodnevnog posla. Najčešća usluga koju korisnici traže je pratnja prilikom odlaska liječniku. U tom slučaju se vrši procjena da li je zgradi jednostavnije pristupiti osobnim automobilom ili je lakše doći gradskim prijevozom. Uloga videćeg pratitelja je pomoći slijepoj osobi svladati pristup ambulanti, otpratiti ju do odgovarajuće sobe i pričekati dok osoba ne završi s pregledom, nakon čega ju vraća kući. Sljedeća usluga koju korisnici potražuju je pratnja u banku radi podizanja mirovine, plaćanja računa ili vršenja određenih uplata. Nadalje, tu je i usluga obavljanja kupnje namirnica ili neka druga veća kupovina, poput kupnje namještaja. A traži se i usluga prijevoza do prijatelja ili rodbine u obližnje mjesto.

Korisnici su iznimno zadovoljni mogućnošću korištenja usluge videće pratnje, za koju kažu da im je od neprocjenjive pomoći. Nadaju se kako će u budućnosti biti više prilika i projekata sa sličnom idejom, kako bi više slijepih osoba moglo biti obuhvaćeno tom inicijativom.

Pomoć videćeg pratitelja prilikom svakodnevnih aktivnosti u sklopu projekta „Siguran korak“

Pokazalo se kako je, nakon usluga vezanih uz zdravstvo, najtraženija usluga vezana uz poštu. Preuzimanje i slanje pošiljaka korisnicima je znatno olakšano uz videćeg pratitelja koji je omogućio brže i sigurnije djelovanje na pošti. Osim pošiljaka, neki korisnici na taj način plaćaju svoje račune, ali i preuzimaju mirovinu.

Pratnja je osobito korisna ukoliko se posjećuje poštanski ured izvan uskog kruga mjesta stanovanja. Primjerice, prilikom povratka s druge aktivnosti toga dana. Videći pratitelj korisnicima predstavlja pomoć pri dolasku do poštanskog ureda, ali i unutar istoga. To se ponajviše odnosi na izbor pravilnoga šaltera, usluge ili snalaženje u dokumentaciji. Projekt „Siguran korak“, udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih, provodi od ožujka 2019. godine, a trajat će 24 mjeseca. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 499.508,00 kn.

Za dodatne informacije o projektu svi zainteresirani mogu se obratiti na tel.: 01/4551-650 ili e-mail: udruga@uuosso.hr.

Uključivanje korisnika projekta „Siguran korak“ u društvene aktivnosti

Zahvaljujući uključenosti u projekt videće pratnje, korisnici su saznali i za druge projekte koje vodi Udruženje. Tako je nekoliko korisnika tijekom 2019. godine bilo uključeno u aktivnosti koje je organiziralo Udruženje, poput odlazaka u kazalište, muzeje ili galerije. Oni su iskoristili priliku za nadopunjavanjem svojeg slobodnog vremena. Iz Udruženja, koje vodi projekt uključivanja slijepih i slabovidnih osoba u kulturni život Zagreba, po potrebi su korisnicima projekta videće pratnje podijeljene besplatne ulaznice za razne aktivnosti.

Ponuda je uključivala i pratnju po izboru slijepe ili slabovidne osobe, a videći pratitelj se uključivao ukoliko je bilo potrebno. Na ovaj način Udruženje je uspješno kombiniralo dva projekta kojima je slijepim i slabovidnim osobama u Zagrebu omogućena pomoć u organizaciji i provođenju aktivnosti slobodnog vremena. Korisnici su izrazili zadovoljstvo ovakvom suradnjom i želju za daljnjim sudjelovanjem ukoliko bude prilike. Podsjetimo, projekt „Siguran korak“ provodi udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba a predviđeno trajanje mu je do ožujka 2021. godine.

Cilj projekta je smanjiti izoliranost osoba s invaliditetom, potaknuti druženje kroz stvaranje novih poznanstava i prijateljstava te unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Za dodatne informacije o projektu svi zainteresirani mogu se obratiti na tel.: 01/4551-650 ili e-mail: udruga@uuosso.hr

Provedeno ažuriranje popisa korisnika u sklopu projekta „Siguran korak“

Prelaskom u novu godinu, pristupilo se ažuriranju popisa korisnika. U postupku ažuriranja sudjelovali su voditeljica projekta i videći pratitelj uz suglasnost Udruženja. Ažuriranje je provedeno na način da je svaki korisnik osobno upitan za procjenu dosad provedenih aktivnosti na projektu te za iskazivanje svojeg zadovoljstva. Svih 12 korisnika, koliko je predviđeno i preuzeto ovim projektom na period od 24 mjeseca, iskazalo je zadovoljstvo dosadašnjim radom videćeg pratitelja, voditeljice projekta i Udruženja koje je pokrenulo projekt. Posebno ističu kao prednost dostupnost videćeg pratitelja za dogovor o pratnji u kratkom roku.

Nerijetko dolazi do prebacivanja termina liječničkog pregleda ili drugih aktivnosti, zbog čega je nužno ostaviti slobodan prostor za nepredviđene situacije. Korisnici su zaključno izrazili želju za daljnjim sudjelovanjem u projektu tijekom 2020. godine. Podsjetimo, ovaj projekt provodi Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, te je njegov cilj slijepim osobama omogućiti pristup informacijama, smanjiti negativne posljedice na području socijalnog funkcioniranja te potaknuti interese i traženje novih područja interesa.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 499.508,00 kn.

Za dodatne informacije o projektu svi zainteresirani mogu se obratiti na tel.: 01/4551-650 ili e-mail: udruga@uuosso.hr.

Pomoć videćeg pratitelja korisnicima prilikom kretanja gradom u sklopu projekta “Siguran korak”

Korisnici su naglasili kako im je, zahvaljujući videćem pratitelju, uvelike olakšano kretanje po gradu i institucijama. Iako se dio slijepih osoba pridruženih projektu mogao relativno dobro samostalno kretati i snalaziti, ističu da je to ovom uslugom još lakše. Od konkretnih primjera takve pomoći, navode kretanje unutar institucija, snalaženje u javnom prometu, pomoć pri čitanju oglasnih ploča i sl. Posebno se to odnosi na gradski promet, koji nije uvijek adekvatno opskrbljen zvučnim signalima (primjerice, tramvaji i semafori).

Ujedno, videći pratitelj redovito koristi osobno vozilo za prijevoz korisnika do krajnjih odredišta. Time je korisnicima pružena maksimalna sigurnost i komfor. Zbog svega navedenoga, korisnici do svojih odredišta sada dolaze brže i sigurnije. Projekt „Siguran korak“, udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih, provodi od ožujka 2019. godine, a trajat će 24 mjeseca. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 499.508,00 kn.

Za dodatne informacije o projektu svi zainteresirani mogu se obratiti na tel.: 01/4551-650 ili e-mail: udruga@uuosso.hr.

Dosadašnji rezultati projekta „Siguran korak“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba trenutno provodi nekoliko projekata, a jedan od njih je i pružanje usluge videćeg pratitelja za slijepe korisnike, projekt „Siguran korak“.

Projekt traje već nešto duže od godine dana, a uključeno je 12 osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Projekt je rezultirao novim zapošljavanjem u Udruzi u vidu radnog mjesto videćeg pratitelja. Novozaposlena osoba je prošla edukaciju u organizaciji Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, vezano uz pristup, komunikaciju i vođenje slijepih osoba.

Korisnici su dobili pomoć  u obavljanju svakodnevnih aktivnosti  kada  je prisustvo  videćeg pratitelja nužno (npr. kod odlaska u bolnicu). Videći pratitelj na raspolaganju ima osobni automobil kojim može razvoziti korisnike, što je još jedna velika prednost budući da se ponekad nekim mjestima ne može pristupiti isključivo javnim prijevozom ili on ne postoji.

Provođenje projekta „Siguran korak“ u tijeku pandemije koronavirusa

Unatoč pandemiji koronavirusa, projekt „Siguran korak“ se i dalje provodi neometano. Sve projektne aktivnosti se održavaju sukladno svim preporukama i mjerama Nacionalnog stožera (nošenje maske, dezinfekcija ruku prilikom obveznog osobnog kontakta i sl.)

Korisnicima je pomoć videćeg pratitelja dobrodošla, posebno kada se radi o kupovini i nabavci namirnica, higijenskih potrepština i ostalih potrepština, budući da u tom slučaju ne moraju u trgovine odlaziti samostalno već to za njih obavlja videći pratitelj.

Podsjetimo, cilj ovog projekta je smanjiti izoliranost osoba s invaliditetom, potaknuti druženje kroz stvaranje novih poznanstava i prijateljstava te unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Izazovi u provedbi projekta „Siguran korak“

Projekt „Siguran korak“ u organizaciji Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi se više od godine dana, a planirani završetak je u ožujku 2021. godine. Od samog početka projekta uključeno je 12 osoba s invaliditetom, a zaposlen je 1 videći pratitelj pa je ponekad izazovno odgovoriti na potrebe svih korisnika, posebno ukoliko korisnici zatraže pratnju isti dan u isto vrijeme.

Takve situacije se rješavaju dogovorom između pratitelja i korisnika, a prednost se daje onom korisniku koji ima veću ili „hitniju“ potrebu za pratnjom. Novi izazov je svakako pružanje usluge videće pratnje u vrijeme pandemije koronavirusa, budući da bi se svaki osobni kontakt trebao svesti na minimum i da bi se trebale poštovati mjere socijalne distance.

Unatoč svemu, zasad nije bilo većih problema u pružanju usluge. Svi korisnici, kao i sama Udruga, svjesni su situacije i činjenice da se svi moramo ponašati odgovorno prema sebi i drugima.

Korisnici projekta „Siguran korak“ aktivno sudjeluju na društvenim aktivnostima Udruženja

Od samih početaka rada, Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba  kontinuirano prijavljuje razne projekte i programe, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i organiziranja kvalitetno provedenog slobodnog vremena.

Budući da su korisnici projekta „Siguran korak“ osobe starije životne dobi,  a nerijetko je riječ o umirovljenicima koji imaju ograničene socijalne kontakte,  posebna pozornost se posvećuje uključivanju ovih korisnika i u druge aktivnosti koje provodi Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

Korisnici tako imaju priliku besplatno otići u kazalište, galerije ili muzeje, ovisno o kojoj društveno-kulturnoj aktivnost je riječ taj mjesec. Također, ukoliko je potrebna pomoć videćeg pratitelja za posjetu nekoj kulturnoj ustanovi, ona se svakako pruži, a po potrebi se uključuju i ostali volonteri Udruženja. Korisnici se rado odazivaju na takve aktivnosti te se često zna tražiti i mjesto više.

Provedba projekta videćeg pratitelja nakon više od pola godine početka koronavirusa

Projektom „Siguran korak“ kojeg provodi Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, obuhvaćeno je 12 korisnika s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zaposlen je 1 videći pratitelj koji skrbi o korisnicima

Projekt se provodi redovno, bez većih teškoća, ali pazeći na poštivanje propisanih mjera zaštite od koronavirusa, što znači da videći pratitelj u komunikaciji obvezno nosi masku i dezinficira ruke prije kontakta s korisnikom usluge. Obvezna je i provjera tjelesne temperature  svaki radni dan prije pružanja usluge pratnje.

Korisnici usluge i dalje najviše traže pratnju prilikom odlaska liječniku ili u banku, dok nabavku namirnica u trgovini ili primjerice podizanje lijekova u ljekarni videći pratitelj obavlja sam.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

Prijava na natječaj za nastavak pružanja usluge videćeg pratitelja

Sadašnji projekt Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba pod nazivom „Siguran korak“, kojim je osigurana usluga videće pratnje za 12 slijepih osoba, ističe 15.3.2021., nakon 2 godine pružanja kontinuirane podrške .

Udruga se prijavila na natječaj Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, kojim se nada dobiti novi ugovor na 20 mjeseci i time nastaviti skrbiti o slijepim korisnicima. Udruga bi time dobila značajnu financijsku potporu koja bi im omogućila nastavak rada, ali i zadržavanje videćeg pratitelja i voditeljice projekta u radnom odnosu.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

Projekt se provodi redovno, bez većih teškoća, ali pazeći na poštivanje propisanih mjera zaštite od koronavirusa, što znači da videći pratitelj u komunikaciji obvezno nosi masku i dezinficira ruke prije kontakta s korisnikom usluge. Obvezna je i provjera tjelesne temperature  svaki radni dan prije pružanja usluge pratnje.

Korisnici usluge i dalje najviše traže pratnju prilikom odlaska liječniku ili u banku, dok nabavku namirnica u trgovini ili primjerice podizanje lijekova u ljekarni videći pratitelj obavlja sam.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

Provedena evaluacija projekta Siguran korak

Pri samom završetku projekta Siguran korak, koji je trajao 24 mjeseca, Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, koje je nositelj projekta, odlučilo je provesti evaluaciju projekta i njegovih projektnih rezultata, a s ciljem poboljšanja usluge u novom ciklusu na koji se već prijavila. Evaluacija je provedena od strane stručnjaka iz tvrtke New project d.o.o.

Ista tvrtka već je provela evaluaciju nakon isteka prve godine provedbe projekta, a odlučeno je da će se projekt evaluirati i na samom kraju provedbe. Ispunjavanjem anketnih upitnika od strane korisnika usluge dobiveni su rezultati koji ukazuju na to da je najviše sati usluge videći pratitelj pružio odlazeći s korisnikom u različite institucije, nakon toga su slijedile društvene aktivnosti i aktivnosti pomoći u kućanstvu

Svi korisnici naveli su da bi se rado uključili i u novi ciklus pružanja usluge, te se nadaju da će udruga dobiti „zeleno svjetlo“ za produžetak projekta

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

Rezultati i dojmovi pri kraju provedbe projekta Siguran korak

Nakon 2 godine osiguravanja usluge videće pratnje, Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba polako privodi kraju svoj drugi EU projekt naziva „Siguran korak“.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., riječ je o bespovratnim sredstvima, ukupne vrijednosti 499.508.00kn

Ovim projektom omogućeno je zapošljavanje nove osobe u radnom timu udruge – videćeg pratitelja, ali i zadržavanje postojećeg radnog mjesta jedne od 3 već ranije zaposlene radnice na poziciji voditeljice projekta. Videći pratitelj je u sklopu projekta prošao i edukaciju, čime je osigurana kvaliteta pružanja usluge.

U 2 godine, koliko je projekt trajao, 12 slijepih osoba koje nisu dovoljno samostalne u kretanju je imalo mogućnost koristiti pratnju kad god je to bilo potrebno. Velika prednost projekta bila je u tome što je videći pratitelj imao na raspolaganju automobil kojim je prevozio korisnike, umjesto korištenja često nespojivih linija javnog prijevoza, posebno kad uzmemo u obzir korisnike žive van Zagreba. Uslugu videće pratnje su koristili podjednako i žene i muškarci, bilo je tu zaposlenih i nezaposlenih osoba, studenata te umirovljenika.

Cilj projekta  je bio smanjiti usamljenost osoba s oštećenjem vida, unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom, potaknuti druženje, doprinijeti novim poznanstvima i prijateljstvima. Kad promotrimo rezultate na kraju projekta i sažmemo dojmove svih sudionika, možemo reći da je taj cilj svakako postignut.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

Skip to content