Siguran korak II.

UUOSSO je započeo s projektom „Siguran korak II“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba započela je sa provedbom projekta „Siguran korak“ faza II, kodni broj: UP.02.2.2.14.0130, koji je prijavljen na poziv: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, ESF

Trajanje projekta je od 01.07.2021. do 01.03.2023. Projekt se provodi u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te je u sklopu njega zaposlen 1 videći pratitelj koji skrbi o 10 korisnika. Na ovaj će način nesamostalni korisnici dobiti prijeko potrebnu pomoć u svakodnevnim aktivnostima poput nabave namirnica, odlaska liječnika, odlaska na poštu te ispunjavanja raznih obrazaca.

Vrijednost projekta je 499.800,00 kn

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Cilj projekta „Siguran korak II“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“

Cilj ovog projekta je smanjiti izoliranost te socijalnu isključenost osoba s invaliditetom, potaknuti druženje kroz stvaranje novih poznanstava i prijateljstava te unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Videći pratitelj slijepoj osobi asistira pri razno raznim zadacima poput odlaska u banku, odlazak liječniku ili u ljekarnu, stomatologu, banku, obavljanja kućanskih poslova, pomoć pri nabavi namirnica, čitanju novina ili jednostavne šetnje gradom radi zadovoljavanja njenih specifičnih potreba.

Videći pratitelj je osoba koja pruža uslugu asistencije u svim situacijama u kojima je vid neophodan, te pomoć i pratnju osobe s oštećenjem vida od mjesta A do mjesta B, informirajući ju o svemu što se oko nje događa, pazeći pri tome da osoba ne bude u situaciji ugroze. Pri tome svojim ponašanjem videći pratitelj ne smije utjecati na samostalno odlučivanje i djelovanje slijepe osobe, te aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici. Treba napomenuti da videći pratitelj nije niti osobni, niti radni asistent, već osoba čiju pomoć korisnik treba samo povremeno.

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Kako pristupiti slijepoj osobi? – Projekt „Siguran korak II“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“

Za ophođenje prema slijepoj osobi treba biti upućen u neka pravila. Kao i u svakoj drugoj komunikaciji najvažniji je prvi kontakt. Potrebno je uvijek se obraćati slijepoj osobi, a ne videćem pratitelju kako bi komunikacija bila što prirodnija i izravnija. Kako bi slijepa osoba znala da se obraćamo njoj, možemo joj lagano dodirnuti nadlakticu ili rame. Također, treba imati na umu ako slijepa osoba želi pomoć, ona će to zasigurno reći.

Prilikom vođenja slijepe osobe trebamo stati pokraj njene slobodne ruke. Slijepa osoba će pratiteljevu ruku uhvatiti odmah iznad lakta. Ruka videćeg pratitelja je savijena u laktu ili opuštena kraj tijela. Ruka slijepe osobe je u tom položaju savijena u laktu i na taj način je slijepa osoba pola koraka iza videćeg pratitelja. Takav položaj joj omogućava da preko pratiteljeve ruke osjeti sve važne informacije o kretanju i da ima dovoljno vremena da pravovremeno protumači te informacije. Ovisno o razlici u visini slijepe osobe i videćeg pratitelja, slijepa osoba može uhvatiti pratitelja za rame (ako je slijepa osoba izrazito visoka u odnosu na pratitelja) iznad lakta (ako su slijepa osoba i videći pratitelj približno iste visine), te iznad ručnog zgloba – zapešća (ako je slijepa osoba izrazito niska u odnosu pratitelja).

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Kretanje s videćim pratiteljem – Projekt „Siguran korak II“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“

Slijepa osoba trebala bi se nalaziti pola koraka iza pratitelja kako bi joj omogućili da pravovremeno reagira na sve situacije i promjene  koje se mogu dogoditi prilikom kretanja. Slijepa osoba i videći pratitelj uskladit će tempo kretanja što može biti zavisno od potreba i mogućnosti svakog od njih, te će iskomunicirati je li potrebno da videći pratitelj daje verbalne informacije o preprekama, ali i zanimljivim i korisnim detaljima iz okoline u kojoj se kreću.

U nekim je situacijama neophodno hodati tako da se slijepa osoba nalazi iza videćeg pratitelja, npr. prolazak kroz uski prostor, hodnik, dizalo, gužvu, itd. Pri prolasku kroz uski prostor neophodno je da se slijepa osoba nalazi iza videćeg pratitelja koji pomakne ruku iza svojih leđa, a slijepa osoba se pomakne za rukom i hoda iza pratitelja. Pri ulasku u dizalo i izlasku iz dizala najjednostavnije je primjenjivati tehniku prolaska kroz uski prolaz, a kada uđu, slijepa osoba i videći pratitelj okrenuti su licem jedan prema drugome.

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Izrađeni su promotivni materijali u sklopu projekta „Siguran korak II“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“, kodni broj: UP.02.2.2.14.0130, financiranog iz ESF-a u razdoblju od 1.7.2021.-1.3.2023.

U sklopu istoimenog projekta su izrađeni promotivni materijali kojima je svrha upoznati naše sumještane, ali i širu javnost, s dostupnošću ovakvih usluga u lokalnoj zajednici. Ukupno je izrađeno 20 plakata i 200 letaka koji su postavljeni na frekventna mjesta i/ili podijeljeni zainteresiranim prolaznicima.

Pružanjem socijalne usluge videćeg pratitelja radimo na prevenciji institucionalizacije naših članova. Videći  pratitelj olakšava osobama oštećena vida funkcioniranje u svakodnevnim situacijama gdje je pomoć videće osobe neizbježna. Razvoj samopouzdanja kod slijepih osoba je najvažniji ključ za postizanje bilo kakvih rezultata. Omogućiti slijepoj osobi da, uz pomoć videćeg pratitelja, obavi svakodnevne aktivnosti (npr., odlazak liječniku ili u trgovinu) ili određene zadatke, doprinosi razvoju njezina  samopouzdanja, a to rezultira proširivanjem vidika te sudjelovanjem u svakodnevnom životu šire zajednice. Zato je bitno da se ovakve usluge nastave širiti na području cijele Hrvatske, kako bi se njima obuhvatio što veći broj slijepih osoba.

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Uloga videćeg pratitelja u sklopu projekta „Siguran korak II“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, kao nositelj projekta „Siguran korak II“,  nastavlja s provođenjem projektnih aktivnosti. Projektom je obuhvaćeno 10 slijepih osoba s područja Zagreba i Zagrebačke županije kojima je na raspolaganju 1 videći pratitelj u razdoblju od 20 mjeseci, tj. od 1.7.2021. do 1.3.2023. godine.

Što točno radi videći pratitelj i koja je njegova uloga? Riječ je o osobi koja asistira slijepom korisniku u svakodnevnim situacijama kada je pomoć videće osobe neophodna. Uglavnom se radi o nabavci namirnica i ostalih kućanskih potrepština, pomoći pri kupnji odjevnih predmeta, čitanju knjiga, novina, pošte i praćenju pri kretanju gradom kod obavljanja raznih zadaća, neovisno o njihovoj prirodi.

Prilikom korištenja usluge, videći pratitelj će slijepu osobu dočekati na unaprijed dogovorenom mjestu (npr., na određenoj tramvajskoj stanici ili će se s njom sastati u njenom domu) te joj pružiti uslugu pratnje i podrške u obavljanju dogovorenog pregleda ili bilo koje druge aktivnosti. Po završetku navedenoga će slijepu osobu ili otpratiti do javnog prijevoza kojim će se ona vratiti u svoj dom ili ju otpratiti do mjesta stanovanja, a ovisno o dogovoru sa samim korisnikom.

U sklopu projekta „Siguran korak II“ predviđeno je i korištenje automobila za brži i ugodniji prijevoz putnika. Također, isto je bilo nužno i zbog oskudice i/ili nepostojanja javnog prijevoza u pojedinim naseljima van grada Zagreba ili pak nepristupačnosti terena krajnjeg odredišta. Time je usluga videćeg pratitelja u ovom projektu obogaćena dodatnom vrijednošću.     

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Kako olakšati orijentaciju i kretanje slijepoj osobi? – Projekt „Siguran korak II“

Kada se slijepa osoba nalazi u nepoznatom prostoru, najvažnije ju je informirati o važnim detaljima u njemu – preprekama i predmetima koji bi mogli biti opasni.

Videće osobe neke objekte ni ne percipiraju kao problematične ili rizične, npr. razne kablove po podu, niske stoliće, viseće ormare, otvorene prozore, staklene površine i sl. No, za slijepu osobu svaki od tih predmeta je potencijalno opasan i može dovesti do ozljeda. Zato je bitno slijepoj osobi opisati sve što može naći u prostoru, kako bi znala na što treba obratiti pozornost kod kretanja.

Kod istraživanja nepoznatog prostora, slijepe osobe koriste tehniku praćenja, na način da lagano nadlanicom s malo savijenim prstima slijede zid, a druga ruka je ispružena pokraj tijela. Može se koristiti i dijagonalna tehnika kretanja s ispruženim bijelim štapom, koji u tom slučaju detektira opasnosti na koje mogu naići. Ukoliko su u pratnji videće osobe, ona je ta koja će ih verbalno upozoriti na bilo kakvu prepreku i olakšati im cjelokupno kretanje. Najvažnije je dati što više verbalnih informacija i, ako je moguće, omogućiti dodirivanje predmeta.

Ako videća osoba pomaže slijepoj prilikom traženja predmeta, informacija se uvijek daje u odnosu na slijepu osobu, npr. s desne strane gore.

Za slijepe osobe je bitno da su predmeti uvijek na istom mjestu, a o svakoj promjeni u prostoru treba ih informirati (npr., ukoliko je stolić pomaknut na drugo mjesto u prostoriji). Vrlo je praktično orijentirati se prema kazaljkama sata pa pratitelj može dati informaciju da se određeni predmet nalazi na šest sati. Naravno, ne mora značiti da će ovo odgovarati svakoj osobi te je najbolje provjeriti pojedinačno da li im takav model orijentacije odgovara.

„Siguran korak II“ je projekt kojeg provodi Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba. Riječ je o projektu kojim se slijepim osobama s područja Zagreba i Zagrebačke županije omogućuje usluga videće pratnje u razdoblju 1.7.2021. – 1.3.2023. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Asistencija slijepoj osobi prilikom kretanja stepenicama i sjedenju – Projekt „Siguran korak II“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi ESF projekt „Siguran korak II“, kodni broj: UP.02.2.2.14.0130. Dodatne informacije možete dobiti na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

U nastavku slijedi opis vođenja slijepe osobe, a isto ujedno može poslužiti i kao preporuka kako se ponašati ukoliko se nađete kao pomagač u istoj ili sličnoj situaciji. 

Neposredno prije dolaska do stepenica, rubnika ili bilo kakve značajne promjene u visini terena po kojem se slijepa osoba kreće s pratiteljem, videća osoba treba malo zastati i reći što se nalazi ispred nje (npr. stepenice dolje ili gore, rubnik i sl.). Kad pratitelj zakorači, slijepa osoba će osjetiti promjenu u visini njegove ruke i znat će kako postupiti. U slučaju da se približavaju stepenicama, poželjno je da ih videći pratitelj opiše – jesu li uzlazne ili silazne. Za to vrijeme će slijepa osoba „kliznuti“ jednom nogom prema naprijed kako bi pronašla rub stepenice. Ako postoji rukohvat, slijepa ga osoba može koristiti svojom slobodnom rukom. No bitno je naglasiti da je u svakoj asistenciji slijepa osoba ta koji se nalazi otprilike pola koraka iza videće osobe kako bi bila sigurna i stigla pravovremeno reagirati. 

U situaciji kada slijepa osoba želi sjesti, pratitelj bi trebao ukratko opisati raspored i oblik stolica u prostoru, nakon čega je poželjno ruku slijepe osobe staviti na naslon jedne od njih. Kao dodatnu pomoć pri boljoj orijentaciji, pratitelj može rukom slijepe osobe dotaknuti i stol. Ako stolica nema naslon, pratitelj dovodi slijepu osobu do nje tako da ona koljenom ili potkoljenicom dodiruje njen rub. Uvijek je poželjno da videća osoba opiše okruženje oko slijepe osobe, kako bi ona dobila što bolju percepciju nepoznatog prostora.

Kod sjedanja u redove, kao na primjer u kinu ili kazalištu, videći pratitelj dovodi slijepu osobu do željenog reda i postrance zakorači u red, leđima okrenut sjedalima, i tako se zajedno kreću do mjesta za sjedenje. Prilikom izlaska iz reda važno je da prvo izađe videći pratitelj, a potom slijepa osoba.

Aktivna participacija osoba s invaliditetom – Projekt „Siguran korak II“

Aktivna participacija osoba s invaliditetom, pa tako i osoba s oštećenjem vida, u svim sferama života osnova je rušenja predrasuda i senzibilizacije javnosti za potrebe i specifičnosti osoba s oštećenjem vida. Obzirom da oštećenje vida utječe na sva područja svakodnevnog funkcioniranja osobe, prikupljanje informacija uz odsustvo vidne percepcije, kretanje, pristup pisanoj komunikaciji te sportskim, zabavnim i kulturnim sadržajima, zahtijevaju u određenim situacijama podršku videće osobe.

Temeljem Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i Konvencije o pravima osobama s invaliditetom, dužnost je društva stvoriti uvjete za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u društvu, poštivajući pritom dostojanstvo i interese osobe. Također, brojne teorije iznose ideju o važnosti zadovoljavanja ljudskih potreba, od osnovnih bioloških do psiholoških, kako bi se osoba osjećala zadovoljno i funkcionirala djelotvorno. U kontekstu teorijskih postavki baziranih na konceptu prepoznavanja potreba i želja pojedinaca s oštećenjem vida te njihova osnaživanja za nezavisan život nastao je projekt: Siguran korak II. 

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Izrađena je vanjska evaluacija projekta “Siguran korak II”

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“ UP.02.2.2.14.0130

Obavljena je vanjska evaluacija projekta. Svrha ove evaluacije je dobivanje podloge za što kvalitetnije daljnje provođenje aktivnosti. Ona obuhvaća sustavno analiziranje zadovoljstva korisnika, stručnjaka i projektnog tima, te obavljanje objektivne analize i vrednovanja indikatora postignuća ciljeva (općih i specifičnih) kao i izradu evaluacijskog izvješća. Evaluaciju možete pročitati ovdje.

Sve Vaše sugestije i savjete za poboljšanje rada na temelju evaluacije prihvaćamo i uvažavamo, stoga nam se slobodno javite.

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Kako biti dobar videći pratitelj? – Projekt “Siguran korak II”

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“ UP.02.2.2.14.0130

Da biste bili dobar videći pratitelj trebate biti iskreni prema sebi i slijepoj osobi kojoj pomažete. Dobro je jasno dati do znanja što za vas nije prihvatljivo, npr. pitanja o vašem privatnom životu, bračnom statusu i sl. Također, ukoliko kod sebe primijetite osjećaje sažaljenja, koji zapravo nisu dobri i prihvatljivi u radu sa slijepim osobama, priznajte to sebi te ih budite svjesni. Tako ćete lakše izbjeći njihov utjecaj u neposrednom radu te ublažiti ili promijeniti te osjećaje. Također, ako slijepa osoba prijeđe neku vašu granicu slobodno joj dajte do znanja uz napomenu da takva pitanja nisu primjerena u poslovnom odnosu, što odnos slijepe osobe i videćeg pratitelja sigurno jest.

Često se zna dogoditi da se davanjem podrške drugima zaboravi na sebe jer pomaganje brzo iscrpi. Stoga je važno da budete svjesni vlastitih granica. Dok asistirate slijepoj osobi važno je pratiti svoje osjećaje. U jednom trenutku možete biti fascinirani kako slijepa osoba nešto uspješno radi, a u drugom frustrirani  kako nikako da nešto napravi. Sve je to normalno i nemojte se time opterećivati. Samo budite svjesni svojih osjećaja dok radite kao videći pratitelj.

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Ostvarivanje neovisnog življenja osobama s oštećenjem vida – Projekt “Siguran korak II”

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Siguran korak II“ UP.02.2.2.14.0130

Preduvjet ostvarivanja neovisnog života je mogućnost samostalnog prevladavanja svakodnevnih životnih izazova što je za osobu s oštećenjem vida otežano bez adekvatne podrške videće osobe. Podrška u prevladavanju arhitektonskih barijera učiniti će osobe s oštećenjem vida aktivnim konzumentima svih sadržaja sukladno njihovim interesima. Sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života na ravnopravnoj razini s osobama bez teškoća, uz podršku videćeg pratitelja, omogućava i širenje socijalnih mreža te smanjenje rizika od socijalne izoliranost.

Dužnost je društva stvoriti uvjete za ravnopravno sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u svim sferama života, poštivajući pritom dostojanstvo i interese osobe. Uz odsustvo vidne percepcije svakodnevni socijalni zahtjevi u nepoznatim prostorima za slijepu osobu su nepremostiv izazov bez videće asistencije. Podrškom videćeg pratitelja u aktivnostima iz svakodnevnog života i kazališnom stvaralaštvu podići će se razina kvalitete života i omogućiti pristup većem broju društvenih sadržaja što će doprinijeti senzibilizaciji javnosti i utjecati na rušenje predrasuda prema sposobnostima slijepih osoba.

Ukoliko želite sudjelovati u projektu ili znate nekoga tko bi se želio uključiti, slobodno nas kontaktirajte na tel: 01 4551-650 ili e-mail: ured@uuosso.hr.

Skip to content