Pomagala

POMAGALA za slijepe su aparati, uređaji ili naprave koji slijepima olakšavaju svakodnevni život i donekle ublažavaju posljedice sljepoće.

POMAGALA za slijepe su aparati, uređaji ili naprave koji slijepima olakšavaju svakodnevni život i donekle ublažavaju posljedice sljepoće. Osobito su djelotvorna suvremena i govorna pomagala. Na žalost, mnoga su pomagala za slijepe – u odnosu na istovrsne aparate i uređaje za ljude koji vide – vrlo skupa prije svega zbog činjenice što se proizvode u malim serijama. Govorna pomagala za male jezike, kakav je na primjer hrvatski, također su znatno skuplja od onih za velike jezike jer se izrađuju po specijalnom zahtjevu i uz posebne uvjete.

 • Štapovi
 • Satovi
 • Brajične bilježnice
 • Reproduktori
 • Povećala
 • Pomagala za kućanstvo

Ručni sat koji govori hrvatski

Opis i upute za rukovanje

Postoje dvije verzije ručnog sata koji govori hrvatski: muški i ženski ručni sat. Oba sata imaju četiri gumba za namještanje govornih funkcija i ključ (krunicu) za namještanje kazaljki. Prema tome, ovaj sat pokazuje vrijeme i kazaljkama - kao svaki drugi standardni sat - i govorom. Kazaljke se ne mogu pipati. Govor je razgovijetan, a koristi se glas spikerice Hrvatskog radija i televizije Zdenke Potz. Kućište oba sata je metalno - srebrnaste boje, a imaju kožni remen.

Da biste razumijeli ove upute, sat trebate staviti preda se tako da na lijevoj strani bude remen na čijem je kraju karikica.

Ako sat postavite ovako, pronaći ćete na prednjoj plohi sata - ploha koja je najudaljenija od Vas - tri gumba: lijevi, srednji i desni. Srednji gumb (ključ, krunica) služi za namještanje kazaljki. Lijevi i desni gumb označavamo velikim slovom "g" i brojkama 1 i 2. Prema tome, na prednjoj plohi nalaze se gumbi: G1, ključ i G2. Lijevi gornji gumb (G1) ima samo jednu funkciju: kad ga pritisnemo, dobit ćemo podatak o vremenu, svejedno u kojoj se funkciji sat nalazi (namještanje vremena, namještanje vremena buđenja ili vrijeme).
Desni gornji gumb (G2) ima dvije različite funkcije, ovisno o tome da li se nalazimo u funkciji namještanja vremena ili u prikazu realnog vremena.

Na stražnjoj plohi nalaze se samo dva gumba: donji lijevi (G3) i donji desni gumb (G4).

Prema tome, postoje dva lijeva (gornji i donji = G1 i G3) i dva desna gumba (gornji desni i donji desni gumb = G2 i G4). To su gumbi kojima se namještaju govorne funkcije sata. Osim ova četiri gumba, kako smo već kazali, postoji još jedan gumb (gornji srednji gumb = ključ, odnosno krunica za namještanje kazaljki).

Uloga gumba G1 - kako smo već kazali - sastoji se u tome da nam da podatak o vremenu. To je njegova jedina funkcija. Vodite računa o tome da kazaljke budu namještene kao govor kako one ne bi pokazivale jedno, a govor drugo vrijeme. Kazaljke slijepa osoba ne može sama namjestiti. To mora učiniti osoba koja vidi.

Gumbom G3 (donji lijevi gumb) odabiremo jednu od ove tri funkcije:
1. Namještanje vremena,
2. Namještanje vremena - buđenje i
3. Vrijeme (u ovaj položaj treba uvijek doći nakon što se namjeste vrijeme i vrijeme buđenja. Iz jedne u drugu funkciju prelazimo pritiskom gumba G3.

Kad se nalazimo u Namještanju vremena ili Namještanju vremena buđenja, desnim donjim gumbom (G4) namještamo sate (svakim pritiskom ovog gumba pomičemo se za jedan sat naprijed od 0 do 23 sata, na primjer od 12 na 13, od 13 na 14 i tako dalje. Ne možemo se vraćati unatrag.) Gornjim desnim gumbom (G2) namještamo minute (od 0 do 59). Svakim pritiskom ovog gumba pomičemo se za jednu minutu naprijed, na primjer od 58 na 59, od 59 na 0 i tako dalje. Ne možemo se vraćati prema natrag.

Kad se namjeste vrijeme i vrijeme buđenja, donji lijevi gumb (G3) treba pritiskati sve dok ne čujemo poruku "Vrijeme).

Kad smo u funkciji "Vrijeme", to jest namješteno vrijeme, desni gornji i donji gumb (G2 i G4) imaju drukčije funkcije, nego u funkciji namještanje vremena.

Desnim gornjim gumbom (G2) uključujemo, odnosno isključujemo svakosatnu najavu vremena. Svakosatna najava vremena znači da će nam sat svakog punog sata automatski kazati koje je vrijeme, naravno ukoliko je ta funkcija uključena.

Desnim donjim gumbom (G4) odabiremo vrstu zvučnog signala za buđenje, odnosno isključujemo funkciju buđenja. Postoje tri zvučna signala za buđenje: pijetao, cvrčak i glazbeni signal. Od jednog do drugog signala krećemo se pritiskanjem donjeg desnog gumba (G4). Ako je funkcija buđenja isključena, nakon prvog pritiska G4 čut ćemo kukurijekanje, nakon drugog pritiska signal cvrčka, nakon trećeg pritiska oglasit će se glazbeni signal, a kad četvrti put pritisnemo G4 čut ćemo poruku "Buđenje isključeno". Prema tome, funkcija buđenja, odnosno budilica se automatski uključuje odabirom jednog od tri spomenuta zvučna signala, a isključena je čim čujemo poruku "Buđenje isključeno".

Baterije sata nemojte sami mijenjati. To treba učiniti Vaš urar.

 

 

Toplomjer koji govori hrvatski

Nedavno smo najavili da je Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba pokrenulo projekt proizvodnje toplomjera koji govore hrvatski.

Sa zadovoljstvom Vas možemo obavijestiti da je taj projekt realiziran.

Toplomjer koji govori hrvatski proizveli smo u suradnji s poznatom honkonškom tvrtkom Ultmost koja je poznata po proizvodnji mnogih uređaja koji govore. Ti uređaji nisu namijenjeni slijepima, ali se, zapravo, radi o pravim pomagalima za slijepe. Ultmost, na primjer, proizvodi razne satove (ručne, džepne, stolne, štoperice, privjeske, satove za molitvu za muslimane i slično), toplomjere, mjerače koraka, termometre za vanjsku i sobnu temperaturu i tako dalje. Na žalost, ti se uređaji proizvode samo za takozvane velike jezike, to jest za jezike koje govori dovoljan broj ljudi da bi se isplatila proizvodnja govornih pomagala. Zbog toga su govorna pomagala za takozvane male jezike, ako ih se uopće uspije proizvesti, neusporedivo skuplja od onih, primjerice, za engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, portugalski, kineski, ruski i poljski jezik.

Toplomjer koji govori hrvatski vrlo je jednostavan za rukovanje i dizajn mu je vrlo lijep.

Ima samo dvije tipke:

 1. Donja - Ovom se tipkom toplomjer uključuje,a a kada se temperatura izmjeri, isključuje. Toplomjer se, inače, automatski isključujeako dulje ne radi, odnosno ako ga zaboravimo isključiti.
 1. Gornja tipka (Govor" - Služi za ponavljanje vrijednosti izmjerene temperature. Toplomjer, inače, pošto izmjeri temperaturu dva puta ponavlja izmjerenu vrijednost. Dakle, pritiskom na tipku (Govor) tu vrijednost možemo ponoviti koliko puta hoćemo.

Upute za rukovanje

Digitalni toplomjer koji govori hrvatski

(Modeli: UT8826, UT8840, UT8842, HE8877)

Karakteristike

 1. Automatski izgovor izmjerene temperature ugodnim ženskim glasom
 1. Tipka za govor - omogućava izgovor temperature u svako vrijeme
 1. Zvučni signal za vrijeme mjerenja - podsjeća da se mjerenje temperature odvija
 1. Kratko vrijeme mjerenja
 1. Točnost - jednaka onoj kod običnih digitalnih kliničkih toplomjera koji ne govore
 1. Automatsko isključivanje nakon 8 minuta mirovanja
 1. Posljednja izmjerena temperatura ostaje u memoriji

Postupci mjerenja temperature

 1. Toplomjer se uključuje pritiskom na tipku za uključivanje, odnosno isključivanje (donja tipka). Zatim će u trajanju od tri sekunde na ekranu stajati posljednja izmjerena temperatura ili slovo “L” kada u memoriji nema pohranjene temperature. Potom će zatreperiti znak ℃ (stupanj Celziusa), a toplomjer će kazati “Počinje mjerenje”. Ta poruka znači da je toplomjer spreman za novo mjerenje temperature.
 1. Stavite toplomjer pod jezik, pazuho ili u čmar (rectum). Pritom pazite da između toplomjera i jezika, pazuha ili rectuma postoji dobar kontakt. To je važno za dobivanje pouzdanog i točnog rezultata.
 1. Prilikom mjerenja temperature toplomjer svakih pet sekundi emitira zvučni signal čime Vas podsjeća da se mjerenje temperature još uvijek odvija.
 1. Kada se dođe do najviše vrijednosti, znak ℃ će prestati titrati, a toplomjer će se oglasiti s tri zvučna signala i dva puta izgovoriti rezultat. Ako se ponovo želi čuti rezultat, treba pritisnuti tipku za GOVOR (gornja tipka).

Preporuka: Ako se želi provjeriti da li je dobivena točna vrijednost za temperaturu, mjerenje treba nastaviti i nakon što bude izgovorena prva vrijednost. Toplomjer će izgovoriti novi rezultat ako zabilježi višu vrijednost temperature.

Ako se u bilo koje vrijeme prilikom mjerenja želi čuti rezultat, treba pritisnuti tipku za GOVOR.

 1. Toplomjer se isključuje pritiskom na tipku za uključivanje, odnosno isključivanje (donja tipka). Ako se to zaboravi učiniti, toplomjer će se automatski sam isključiti nakon 8 minuta.

Postupci za mjerenje temperature

 1. Mjerenje u ustima (oralno): (prosječna normalna temperatura 37.0℃)

Stavite sondu toplomjera (tanji dio) pod jezik. Vrh sonde treba gurnuti što je moguće više prema korijenu jezika. Držite toplomjer u tom položaju - usta trebaju biti zatvorena. Nemojte pomicati toplomjer za vrijeme mjerenja.

 1. Mjerenje pod pazuhom (aksilarno): (prosječna normalna temperatura 36.7℃)

Taj se postupak primjenjuje kod dojenčadi ili vrlo male djece. Iako je jednostavnije, mjerenje pod pazuhom (aksilarno) je manje točno i dulje traje

Šupljina pazuha mora biti suha. Toplomjer treba staviti pod pazuho osobe kojoj se mjeri temperatura tako da vrh sonde bude prema gore. Treba čvrsto stisnuti ruku kako bi toplomjer ostao na mjestu.

 1. Mjerenje u čmaru (rektalno): (prosječna normalna temperatura 37.6℃)

Namažite vrh toplomjera gelom topivim u vodi radi lakšeg stavljanja u čmar. Nemojte koristiti otopine na bazi nafte.

Osoba kojoj se mjeri temperatura treba ležati na boku lagano povijenih koljena. Lagano gurnite toplomjer najviše 1 centimetar u čmar (rectum). Osjetite li bilo kakav otpor, prestanite gurati.

Čišćenje toplomjera

Toplomjer se čisti krpicom namočenom u izopropilni alkohol ili vodu. Ne uranjajte toplomjer u vodu ili alkohol.

Toplomjer se - prije i nakon svakog mjerenja temperature - treba čistiti samo od otvora za zvučnik prema vrhu sonde u toploj sapunici. Toplomjer uvijek treba dobro obrisati (osušiti).

Promjena baterija

Kada govor postane slab ili izobličen, odnosno kada se ekran zamuti, vrijeme je za promjenu baterija kako bi se osigurala točnost u mjerenju. Baterije se mijenjaju ovako:

Modeli UT8826, UT8840, UT8842

 1. Za otpuštanje vijka na poklopcu spremišta za baterije koristi se mali križni odvijač. Nakon toga vijak treba zaokrenuti i novčićem otvoriti poklopac pretinca za baterije (Slika 1).
 1. Stare baterije zamijenite s dvije nove baterije AG12 (1.5V, alkalne baterije) ili druge odgovarajuće tako da pozitivan pol “+” gleda prema gore.
 1. Vratite poklopac spremišta za baterije i umetnite vijak.

Model HE8877

 1. Za otpuštanje vijka na poklopcu spremišta za baterije koristi se mali križni odvijač. Sada skinite s toplomjera gornju kapicu tako da je izvučete (slika 2).
 1. Izvadite staru i stavite novu CR2025 bateriju (3V, litijska baterija) tako da pozitivan pol “+” gleda prema natrag.
 1. Vratite gornju kapicu (poklopac) na njeno mjesto.

Specifikacija

Napajanje strujom: istosmjerna struja od 3.0V

     HE8877 CR2025 × 1 (3.0V litij)

     UT8826/UT8840/UT8842: AG12 × 2 (1.5V alkalne)

Potrošnja struje:

     Mjerenje: 0.2 mW

     Govor: 42 mW

Automatsko isključivanje: nakon 8 minuta

Temperaturni senzor: termistor

Raspon mjerenja: 0.1-C (jedna desetinka stupnja Celziusa)

Točnost

     ± 0.2℃ (za područje od 32.0℃ Do 35.9℃)

     ± 0.1℃ (za područje od 36.0℃ do 38.5℃

     ± 0.2℃ (za područje od 38.6℃ do 42.9℃)

Mjerno područje: od 32.0℃ do 42.9℃

Kad je temperatura niža od 32.0℃ na ekranu stoji “L” (engleski: low = nizak)

Kad je temperatura viša od 42.9℃ na ekranu stoji “H” (engleski: high = visok)

Vrijednosti bitne za rad toplomjera

Temperatura: 16℃ do 40℃

Vlažnost: 30% do 75%

Atmosferski tlak: 700 do 1060 hektopaskala (milibara)

Vrijednosti bitne za čuvanje toplomjera

Temperatura: -20℃ do 50℃

Vlažnost: 10% do 100%

Atmosferski tlak: 500 do 1060 hektopaskala (milibara)

Vijek trajanja: 5 godina

UPOZORENJA

 1. NE KORISTITE ORALNI POSTUPAK ZA MJERENJE TEMPERATURE KOD DJECE.
 1. NE KORISTITE TOPLOMJER ZA ORALNO MJERENJE NAKON ŠTO STE GA KORISTILI ZA REKTALNO MERENJE.
 1. U SLUČAJU DA NISTE SIGURNI ILI UVJERENI U TOČNOST DOBIVENOG REZULTATA MJERENJA, PONOVITE MJERENJE. AKO PROBLEM I DALJE POSTOJI, POSJETITE LIJEČNIKA.
 1. KAD SE TEMPERATURA MJERI OSOBI MLAĐOJOD 16 GODINA, ONA MORA BITI POD NADZOROM ODRASLE OSOBE.
 1. DRŽITE TOPLOMJER IZVAN DOHVATA DJECE.
 1. PRIJE UPOTREBE OČISTITE SONDU TOPLOMJERA SEDAMDESETPOSTOTNIM IZOPROPILNIM ALKOHOLOM ILI SAPUNICOM.
U ovom prilogu donosimo opširne upute za jedno malo govorno pomagalo - pedometar. Radi se o uređaju koji mjeri broj koraka, prijeđeni put, utrošak kalorija i vrijeme provedeno u hodanju. Upozoravamo Vas da pozorno pročitate upute. Da bi pedometar mogao raditi kako treba, u njega se moraju pohraniti podaci o duljini vlastitog koraka i težini. Važno je također imati na umu da pedometar ne registrira tzv. lažne korake - to su koraci koje činimo hodajući lagano, odnosno šuljajući se. A sada pročitajte upute u nastavku. Ovaj pedometar govori njemački.
 
Govorni pedometar s FM radiom koji mjeri utrošak kalorija
AMU9965-09A
 
Opis pedometra
Pedometar ima oblik četverostrane piramide zaobljenih vrhova. Ima 5 ploha: prednja, stražnja, gornja i dvije bočne (lijeva i desna). Uzmite pedometar u ruku tako da zaobljeni vrh piramide bude okrenut prema dolje, a da prema Vama gleda ploha s ekranom, tri tipke i zvučnikom - to je prednja ploha. Suprotno od nje je stražnja ploha s poklopcem
pretinca za baterije na kojemu je kvačica za remen i vijak za pričvršćivanje poklopca. Na gornjoj su plohi dvije tipke - lijeva i desna. Na lijevoj su plohi dva elementa: utičnica za slušalice (gore) i prekidač s dva položaja (gornji i donji) za uključivanje i isključivanje FM radio-prijamnika (dolje). Na desnoj plohi - u ravnini s utičnicom za slušalice je samo jedna tipka: TALKING (Govor). Ako držite pedometar kako je opisano, moći ćete razumjeti upute u nastavku.
 
Prednja ploha
U gornjem dijelu ove plohe nalazi se ekran za vizualni (optički) prikaz podataka. U donjem dijelu prednje plohe uočit ćete izbočeni krug – to je zvučnik. Otprilike u sredini prednje plohe - između ekrana i zvučnika - nalaze se u nizu od lijeva udesno tri gumba (tipke):
1. Lijevi gumb (tipka): UP/AUTO (gore, odnosno automatska funkcija);
2. Srednji gumb (tipka): MODE (Postava) i
3. Desni gumb (tipka): DOWN/CLEAR (Dolje/Brisanje).
 
Tipka MODE (srednja tipka)
Kratkim pritiskom tipke MODE (Postava) odabire se jedna od 4 moguće postave i to ovim redom: Distanc (Prijeđeni put), Kalori (Kalorija), Cait (Vrijeme) i Šrit (Korak). Ako se želi čuti koja je vrijednost u pojedinoj postavi, treba kratko pritisnuti tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi).
 
Dugim pritiskom tipke MODE (Postava) ulazi se u postavu namještanja (podešavanja) najprije duljine koraka. Čut ćete poruku na njemačkom:
Geben zi ire Šritlenge ain (Unesite duljinu svog koraka). Duljinu koraka u centimetrima namještamo lijevim gumbom (tipkom) – povećavamo duljinu u centimetrima, a desnim gumbom (tipkom smanjujemo duljinu u centimetrima. Prilikom svakog pritiska lijevog ili desnog gumba (tipke) oglašava se kratki zvučni signal. Unesenu vrijednost kontroliramo
kratkim pritiskom tipke TALKING (Govor). Čut ćete poruku koja počinje izrazom Ire Šritlenge betregt + broj na njemačkom + riječ centimeter (Duljina Vašeg koraka iznosi + broj na njemačkom + riječ centimeter).
Nakon idućeg kratkog pritiska tipke MODE (Postava) slijedi poruka:
Geben zi ir geviht ain (Unesite svoju težinu). Težinu u kilogramima namještamo lijevim gumbom (tipkom) - povećavamo težinu u kilogramima, a desnim gumbom (tipkom smanjujemo težinu u kilogramima. Prilikom svakog pritiska lijevog ili desnog gumba (tipke) oglašava se kratki zvučni signal. Unesenu vrijednost kontroliramo kratkim pritiskom tipke TALKING (Govor). Čut ćete poruku koja počinje izrazom Ir Geviht betregt + broj na njemačkom + riječ kilogram (Vaša težina iznosi + broj na njemačkom + riječ kilogram. Nakon idućeg kratkog pritiska tipke MODE (Postava) slijede dva kratka zvučna signala koji signaliziraju da je namještanje težine i duljine koraka obavljeno.
 
Tipka UP/AUTO (lijeva tipka)
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka i težine, kratkim pritiskom ove tipke povećavamo zadanu vrijednost za 1 centimetar, odnosno 1 kilogram. Dugim pritiskom ove tipke uključujemo i isključujemo automatske govorne poruke. Na njemačkom te poruke glase: Autour ist aingešaltet (Automatske poruke Uključeno), odnosno Autour ist ausgešaltet
(Automatske poruke Isključeno).
 
Tipka DOWN/CLEAR (desna tipka)
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka i težine, kratkim pritiskom ove tipke smanjujemo zadanu vrijednost za 1 centimetar, odnosno 1 kilogram. Dugim pritiskom ove tipke uključujemo i isključujemo funkciju Izbrisati sve. Na njemačkom ta poruka glasi: Ales lešen.
 
Stražnja ploha
Na ovoj se plohi nalazi poklopac pretinca za dvije AAA baterije. Na samom poklopcu postoje tri elementa:
1. Vijak za učvršćivanje poklopca (nalazi se pri dnu ove plohe). Vijak se otpušta i zateže odvijačem koji je obvezni pribor.
2. Gumbić za resetiranje pedometra (nalazi se u rupici desno od spomenutog vijka. Za aktiviranje ovog gumbića treba koristiti na primjer čačkalicu ili neki drugi tanji zašiljeni predmet).
3. Kvačica za remen.
 
Gornja ploha
Na ovoj se plohi nalaze dvije tipke:
1. Lijeva tipka SCAN (Pretraživanje). Kratkim pritiscima ove tipke, kad smo u postavi Radio, tražimo radio postaje na UKV području.
Pretraživanje započinje od početka skale. Kad se dođe do kraja skale treba pritisnuti desnu tipku na gornjoj plohi RESET (Resetiranje) čime se pretraživanje radio postaja vraća na početak skale.
2. Desna tipka RESET (Resetiranje). Ovom tipkom, kako je to gore rečeno, postavljamo traženje radio postaja na početak skale.
 
Ove dvije tipke koriste se samo u postavi Radio. Prilikom mjerenja prijeđenog puta, utroška kalorija, vremena i broja koraka one nemaju nikakvu funkciju.
 
Lijeva ploha
Na lijevoj su plohi dva elementa:
1. Utičnica za slušalice (gore) i
2. Prekidač za uključivanje (gornji) i isključivanje radio-prijamnika (donji položaj).
 
Desna ploha
Na desnoj plohi nalazi se samo jedna tipka - TALKING (Govor). Kad smo u normalnoj postavi, prvim kratkim pritiskom ove tipke dobivamo podatak o željenoj vrijednosti odabrane veličine (prijeđeni put, utrošak kalorija, vrijeme, koraci), ovisno o tome na kojoj smo od tih veličina.
Idućim kratkim pritiskom dobivamo podatke i o vrijednostima za ostale veličine.
 
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka, odnosno težine kratkim pritiskom tipke TALKING dobivamo podatak o namještenoj duljini koraka i težini.
 
Nakon ovog opisa pročitajte i upute u nastavku.
 
Ovaj govorni pedometar koji mjeri utrošak kalorija predviđen je za svakoga i za cjelodnevnu upotrebu. On Vas obavještava o utrošku kalorija, prijeđenom putu i vremenu koje provodite u hodanju i vježbanju u sklopu Vaših svakodnevnih aktivnosti. Njegove mogućnosti uključuju:
 
- Govorne poruke: Govorne poruke o utrošenim kalorijama, broju napravljenih koraka, prijeđenom putu i vremenu što ste ga proveli u hodanju ili vježbanju.
 
- Automatske govorne poruke: Automatske govorne poruke za kalorije, prijeđeni put, broj koraka i vrijeme u skladu sa zadanim vremenskim intervalom.
 
- Intelligentno brojanje: Izračunava kalorije i prijeđeni put te uzima u obzir vrijeme na osnovi trenutačnog hodanja, ignorirajući pritom krive korake.
 
- Automatsko traženje radio postaja na FM (UKV) području: Za vrijeme korištenja pedometra možete slušati radio-emisije na FM (UKV) području.
 
Stavljanje baterija
Ovaj pedometar koristi dvije AAA baterije kao izvor napajanja. Baterije se stavljaju ovako:
1. Malim Philipsovim (križnim) odvijačem (dobiva se kao obvezni pribor) otpustite vijak na donjem dijelu stražnje plohe kućišta.
2. Uklonite poklopčić i stavite dvije AAA baterije kako je to označeno u kućištu simbolima za polaritet (+) i (-).
3. Vratite poklopčić na njegovo mjesto i pričvrstite ga vijkom.
 
Napomena: Kada govor oslabi, postane izobličen ili kada prikaz na ekranu postane nejasan (mutan), treba zamijeniti baterije.
 
Važan podatak o prikazanim brojevima
Za brojanje i registriranje koraka ovaj mjerač kalorija, odnosno pedometar koristi otkrivene pokrete gore-dolje što ih pravi korisnik.
Ipak, osim hodanja i vježbanja postoje i drugi pokreti gore-dolje koji utječu na brojanje koraka. Takvi su sjedenje i ustajanje, skakanje i naprosto hodanje ukrug. Ti pokreti koje ne ubrajamo u hodanje, odnosno vježbanje mogu uzrokovati pogreške u brojanju koraka čija je posljedica krivi rezultat što se tiče prijeđenog puta, kalorija i vremena što se izračunava na temelju brojanja koraka. To i jeste razlog zašto su svi pedometri dobri samo kada se radi o hodanju ili vježbanju, ali ne i za prosječnu osobu koja želi koristiti pedometar tijekom cijelog dana u kući, u uredu ili prilikom kupovine. Da bi se zaobišao taj problem, naš pedometar ima inteligentan mehanizam koji prilikom brojanja koraka
razlikuje korake napravljene za vrijeme hodanja ili vježbanja od onih što ne potječu niti od hodanja niti od vježbanja pa onda koristi prve za izračunavanje prijeđenog puta, kalorija i vremena. Zato prikazani izračun koraka na ekranu našeg govornog pedometra obuhvaća izračune nastale zbog svih pokreta gore-dolje, uključujući i one nastale od aktivnosti koje nisu niti hodanje niti vježbanje. Tako prikazani prijeđeni put, kalorije i vrijeme predstavljaju trenutačni prijeđeni put, kalorije i vrijeme Vašeg hodanja i vježbanja. Ovisno o Vašim dnevnim aktivnostima, vjerojatno ćete imati puno izbrojenih koraka, ali će se mali broj njih odnositi na prijeđeni put, kalorije i vrijeme, ukoliko se Vaše aktivnosti odvijaju pretežno u uredu ili kod kuće gdje većina izbrojenih koraka ne potječe od hodanja.
 
Određivanje duljine koraka i težine
Napomena: Duljina koraka je udaljenost od prstiju ili pete jednog stopala do prstiju, odnosno pete drugog stopala kad se napravi korak.
 
Duljina koraka
Da bi mogao izračunati prijeđeni put i kalorije, govorni pedometar mora znati duljinu Vašeg koraka i Vašu težinu. Postupak za dobivanje i upisivanje duljine koraka i težine je ovakav:
1. Izmjerite duljinu svog koraka - od prstiju, odnosno pete jednog do prstiju, odnosno pete drugog stopala nakon iskoraka. Ako želite imati točniji rezultat, izmjerite duljinu 10 koraka i dobivenu vrijednost podijelite sa 10. Tako ćete dobiti prosječnu duljinu Vašeg koraka. Uzmite na znanje da prosječna duljina koraka iznosi otprilike 22 inča (55.9 cm).
2. Duljinu koraka i težinu upisat ćete tako da u bilo kojoj postavi dulje pritisnete tipku MODE (srednja tipka na prednjoj plohi).
Držite je tako sve dok ne čujete na njemačkom jeziku poruku Geben zi ire Šritlenge ain      (Upišite duljinu Vašeg koraka). Sada više puta pritisnite tipke "UP ili DOWN" (lijeva tipka na prednjoj) i za duljinu Vašeg koraka namjestite vrijednost između 10 inča (ili 10 cm) i 80 inča (ili 120 cm). Ako ponovo pritisnete tipku MODE (srednja tipka na     prednjoj plohi), čut ćete na njemačkom jeziku poruku: Geben zi ir geviht ain (Namjestite Vašu težinu).
Sada više puta pritisnite tipke UP i DOWN i namjestite vrijednost za Vašu težinu između 40 funti (ili 20 Kg) i 300 funti (ili 150 Kg).
3. Pošto ponovo pritisnete tipku MODE, pedometar će se vratiti u postavu normalnog prikaza.
 
Poruke o kalorijama, broju koraka, prijeđenom putu i utrošenom vremenu
Provjerite da li je prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) (donji prekidač na lijevoj plohi kućišta) u položaju OFF (Isključeno) - donji položaj. Pritisnite gumb TALKING (jedini gumb na desnoj plohi kućišta). Pedometar će izgovarati brojeve koji se pojavljuju na ekranu.
Ako želite čuti govorne poruke za ostale funkcije, više puta pritisnite tipku MODE (Postava) (srednja tipka na prednjoj plohi kućišta).
Pritiskujte tu tipku sve dok ne čujete poruku za željenu funkciju.
Zatim pritisnite tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta). Na primjer, ako želite čuti poruke za kalorije, više puta pritisnite tipku MODE (srednja tipka na prednjoj plohi kućišta) sve dok ne čujete poruku "Kalori" (Kalorija). Zatim pritisnite tipku TALKING (jedini gumb na desnoj plohi uređaja).
 
Ako u bilo koje vrijeme želite čuti poruku za bilo koju postavu, pritisnite i držite tipku TALK (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta). Pedometar će izgovoriti trenutačno prikazani broj nakon čega će slijediti poruke za ostale postave. Nakon što čujete poruku za željenu funkciju, možete otpustiti tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta).
 
Korištenje automatskih govornih poruka
Pedometar se može namjestiti tako da automatski izgovara "trenutačno" prikazanu funkciju u skladu s tablicom u nastavku. Primjerice, ako pedometar prikazuje na ekranu "Kalorie" (kalorija), automatski ćete za svakih 50 utrošenih kalorija čuti poruku o tome.
 
Broj koraka: svakih 1000 koraka
Prijeđeni put: svakih 0.5 milja (ili 1 km)
Kalorije: Svakih 50 kalorija (jedna kalorija = 1 Kcal)
Vrijeme: Svakih 10 minuta
 
Funkcija za automatske govorne poruke uključuje se tako da se pritisne i drži tipka AUTO(UP) sve dok se ne čuje poruka "Auto rup ist aingešaltet" (Automatske govorne poruke Uključeno), a na ekranu se ne pojavi °"(((.)))". Automatske se govorne poruke isključuju tako da se pritisne i drži tipka AUTO(UP) sve dok se ne oglasi poruka "Auto RUP ist ausgešaltet" (Automatske govorne poruke Isključeno), a s ekrana ne nestane °"(((.)))".
 
Kako koristiti pedometar
1. Pritisnite i držite tipku CLEAR (DOWN) (Izbrisati sve) (desna tipka na prednjoj plohi kućišta) sve dok se ne oglasi poruka "Ales lešen" nakon čega se svi brojevi vraćaju na 0".
2. Zakvačite pedometar na remen. Pedometar mora biti u okomitom položaju. U protivnom se mogu dobiti krivi podaci (rezultat).
3. Počnite hodati ili vježbati, odnosno obavljati redovne aktivnosti. Pedometar možete nositi čitav dan. On će zbrajati vrijeme, prijeđeni put i utrošene kalorije kao rezultat Vašeg hodanja.
 
Resetiranje pedometra
Ako pedometar pokazuje čudnovate funkcije, kao na primjer "Zamrznuti ekran", "Razlomljeni ekran", ako ne reagira na pritiske tipaka itd., morate nanovo aktivirati pedometar pritiskom tipke RESET (Resetiranje), koristeći neki zašiljeni predmet kao primjerice čačkalicu, šilo itd. Gumb za resetiranje nalazi se na stražnjoj plohi kućišta.
 
Slušanje FM radija
1. Uključite slušalice u utičnicu za slušalice (gornji element na lijevoj plohi kućišta) i potpuno razmotajte kabel za slušalice. Naime, kabel ima funkciju antene.
2. Gurnite prema gore prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) (donji element na lijevoj plohi kućišta). Na taj se način uključuje radio - svijetli lampica.
3. Za pronalaženje radio postaja (promjenu frekvencije) pritisnite tipku SCAN (skeniranje) ('lijeva tipka na gornjoj plohi kućišta). Radio automatski pronalazi najbližu aktivnu postaju i zaustavlja se na njoj. Za pronalaženje željene postaje više puta pritisnite tipku SCAN.
4. Kada dođete do najviše frekvencije, kratko pritisnite tipku RESET (Resetiranje) (desna tipka na gornjoj plohi) čime se vraćate na polazni položaj.
5. Za podešavanje glasnoće zvuka okrećite kotačić VOL na kabelu za slušalice.
6. Radio se isključuje tako da se prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) postavi u položaj OFF (Isključeno) - donji položaj. Lampica se gasi.
 
Napomena: Kad je radio uključen, isključuju se govorne funkcije pedometra.
 • Štapovi
 • Satovi
 • Brajične bilježnice
 • Reproduktori
 • Povećala
 • Pomagala za kućanstvo

Ručni sat koji govori hrvatski

Opis i upute za rukovanje

Postoje dvije verzije ručnog sata koji govori hrvatski: muški i ženski ručni sat. Oba sata imaju četiri gumba za namještanje govornih funkcija i ključ (krunicu) za namještanje kazaljki. Prema tome, ovaj sat pokazuje vrijeme i kazaljkama - kao svaki drugi standardni sat - i govorom. Kazaljke se ne mogu pipati. Govor je razgovijetan, a koristi se glas spikerice Hrvatskog radija i televizije Zdenke Potz. Kućište oba sata je metalno - srebrnaste boje, a imaju kožni remen.

Da biste razumijeli ove upute, sat trebate staviti preda se tako da na lijevoj strani bude remen na čijem je kraju karikica.

Ako sat postavite ovako, pronaći ćete na prednjoj plohi sata - ploha koja je najudaljenija od Vas - tri gumba: lijevi, srednji i desni. Srednji gumb (ključ, krunica) služi za namještanje kazaljki. Lijevi i desni gumb označavamo velikim slovom "g" i brojkama 1 i 2. Prema tome, na prednjoj plohi nalaze se gumbi: G1, ključ i G2. Lijevi gornji gumb (G1) ima samo jednu funkciju: kad ga pritisnemo, dobit ćemo podatak o vremenu, svejedno u kojoj se funkciji sat nalazi (namještanje vremena, namještanje vremena buđenja ili vrijeme).
Desni gornji gumb (G2) ima dvije različite funkcije, ovisno o tome da li se nalazimo u funkciji namještanja vremena ili u prikazu realnog vremena.

Na stražnjoj plohi nalaze se samo dva gumba: donji lijevi (G3) i donji desni gumb (G4).

Prema tome, postoje dva lijeva (gornji i donji = G1 i G3) i dva desna gumba (gornji desni i donji desni gumb = G2 i G4). To su gumbi kojima se namještaju govorne funkcije sata. Osim ova četiri gumba, kako smo već kazali, postoji još jedan gumb (gornji srednji gumb = ključ, odnosno krunica za namještanje kazaljki).

Uloga gumba G1 - kako smo već kazali - sastoji se u tome da nam da podatak o vremenu. To je njegova jedina funkcija. Vodite računa o tome da kazaljke budu namještene kao govor kako one ne bi pokazivale jedno, a govor drugo vrijeme. Kazaljke slijepa osoba ne može sama namjestiti. To mora učiniti osoba koja vidi.

Gumbom G3 (donji lijevi gumb) odabiremo jednu od ove tri funkcije:
1. Namještanje vremena,
2. Namještanje vremena - buđenje i
3. Vrijeme (u ovaj položaj treba uvijek doći nakon što se namjeste vrijeme i vrijeme buđenja. Iz jedne u drugu funkciju prelazimo pritiskom gumba G3.

Kad se nalazimo u Namještanju vremena ili Namještanju vremena buđenja, desnim donjim gumbom (G4) namještamo sate (svakim pritiskom ovog gumba pomičemo se za jedan sat naprijed od 0 do 23 sata, na primjer od 12 na 13, od 13 na 14 i tako dalje. Ne možemo se vraćati unatrag.) Gornjim desnim gumbom (G2) namještamo minute (od 0 do 59). Svakim pritiskom ovog gumba pomičemo se za jednu minutu naprijed, na primjer od 58 na 59, od 59 na 0 i tako dalje. Ne možemo se vraćati prema natrag.

Kad se namjeste vrijeme i vrijeme buđenja, donji lijevi gumb (G3) treba pritiskati sve dok ne čujemo poruku "Vrijeme).

Kad smo u funkciji "Vrijeme", to jest namješteno vrijeme, desni gornji i donji gumb (G2 i G4) imaju drukčije funkcije, nego u funkciji namještanje vremena.

Desnim gornjim gumbom (G2) uključujemo, odnosno isključujemo svakosatnu najavu vremena. Svakosatna najava vremena znači da će nam sat svakog punog sata automatski kazati koje je vrijeme, naravno ukoliko je ta funkcija uključena.

Desnim donjim gumbom (G4) odabiremo vrstu zvučnog signala za buđenje, odnosno isključujemo funkciju buđenja. Postoje tri zvučna signala za buđenje: pijetao, cvrčak i glazbeni signal. Od jednog do drugog signala krećemo se pritiskanjem donjeg desnog gumba (G4). Ako je funkcija buđenja isključena, nakon prvog pritiska G4 čut ćemo kukurijekanje, nakon drugog pritiska signal cvrčka, nakon trećeg pritiska oglasit će se glazbeni signal, a kad četvrti put pritisnemo G4 čut ćemo poruku "Buđenje isključeno". Prema tome, funkcija buđenja, odnosno budilica se automatski uključuje odabirom jednog od tri spomenuta zvučna signala, a isključena je čim čujemo poruku "Buđenje isključeno".

Baterije sata nemojte sami mijenjati. To treba učiniti Vaš urar.

 

 

Toplomjer koji govori hrvatski

Nedavno smo najavili da je Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba pokrenulo projekt proizvodnje toplomjera koji govore hrvatski.

Sa zadovoljstvom Vas možemo obavijestiti da je taj projekt realiziran.

Toplomjer koji govori hrvatski proizveli smo u suradnji s poznatom honkonškom tvrtkom Ultmost koja je poznata po proizvodnji mnogih uređaja koji govore. Ti uređaji nisu namijenjeni slijepima, ali se, zapravo, radi o pravim pomagalima za slijepe. Ultmost, na primjer, proizvodi razne satove (ručne, džepne, stolne, štoperice, privjeske, satove za molitvu za muslimane i slično), toplomjere, mjerače koraka, termometre za vanjsku i sobnu temperaturu i tako dalje. Na žalost, ti se uređaji proizvode samo za takozvane velike jezike, to jest za jezike koje govori dovoljan broj ljudi da bi se isplatila proizvodnja govornih pomagala. Zbog toga su govorna pomagala za takozvane male jezike, ako ih se uopće uspije proizvesti, neusporedivo skuplja od onih, primjerice, za engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, portugalski, kineski, ruski i poljski jezik.

Toplomjer koji govori hrvatski vrlo je jednostavan za rukovanje i dizajn mu je vrlo lijep.

Ima samo dvije tipke:

 1. Donja - Ovom se tipkom toplomjer uključuje,a a kada se temperatura izmjeri, isključuje. Toplomjer se, inače, automatski isključujeako dulje ne radi, odnosno ako ga zaboravimo isključiti.
 1. Gornja tipka (Govor" - Služi za ponavljanje vrijednosti izmjerene temperature. Toplomjer, inače, pošto izmjeri temperaturu dva puta ponavlja izmjerenu vrijednost. Dakle, pritiskom na tipku (Govor) tu vrijednost možemo ponoviti koliko puta hoćemo.

Upute za rukovanje

Digitalni toplomjer koji govori hrvatski

(Modeli: UT8826, UT8840, UT8842, HE8877)

Karakteristike

 1. Automatski izgovor izmjerene temperature ugodnim ženskim glasom
 1. Tipka za govor - omogućava izgovor temperature u svako vrijeme
 1. Zvučni signal za vrijeme mjerenja - podsjeća da se mjerenje temperature odvija
 1. Kratko vrijeme mjerenja
 1. Točnost - jednaka onoj kod običnih digitalnih kliničkih toplomjera koji ne govore
 1. Automatsko isključivanje nakon 8 minuta mirovanja
 1. Posljednja izmjerena temperatura ostaje u memoriji

Postupci mjerenja temperature

 1. Toplomjer se uključuje pritiskom na tipku za uključivanje, odnosno isključivanje (donja tipka). Zatim će u trajanju od tri sekunde na ekranu stajati posljednja izmjerena temperatura ili slovo “L” kada u memoriji nema pohranjene temperature. Potom će zatreperiti znak ℃ (stupanj Celziusa), a toplomjer će kazati “Počinje mjerenje”. Ta poruka znači da je toplomjer spreman za novo mjerenje temperature.
 1. Stavite toplomjer pod jezik, pazuho ili u čmar (rectum). Pritom pazite da između toplomjera i jezika, pazuha ili rectuma postoji dobar kontakt. To je važno za dobivanje pouzdanog i točnog rezultata.
 1. Prilikom mjerenja temperature toplomjer svakih pet sekundi emitira zvučni signal čime Vas podsjeća da se mjerenje temperature još uvijek odvija.
 1. Kada se dođe do najviše vrijednosti, znak ℃ će prestati titrati, a toplomjer će se oglasiti s tri zvučna signala i dva puta izgovoriti rezultat. Ako se ponovo želi čuti rezultat, treba pritisnuti tipku za GOVOR (gornja tipka).

Preporuka: Ako se želi provjeriti da li je dobivena točna vrijednost za temperaturu, mjerenje treba nastaviti i nakon što bude izgovorena prva vrijednost. Toplomjer će izgovoriti novi rezultat ako zabilježi višu vrijednost temperature.

Ako se u bilo koje vrijeme prilikom mjerenja želi čuti rezultat, treba pritisnuti tipku za GOVOR.

 1. Toplomjer se isključuje pritiskom na tipku za uključivanje, odnosno isključivanje (donja tipka). Ako se to zaboravi učiniti, toplomjer će se automatski sam isključiti nakon 8 minuta.

Postupci za mjerenje temperature

 1. Mjerenje u ustima (oralno): (prosječna normalna temperatura 37.0℃)

Stavite sondu toplomjera (tanji dio) pod jezik. Vrh sonde treba gurnuti što je moguće više prema korijenu jezika. Držite toplomjer u tom položaju - usta trebaju biti zatvorena. Nemojte pomicati toplomjer za vrijeme mjerenja.

 1. Mjerenje pod pazuhom (aksilarno): (prosječna normalna temperatura 36.7℃)

Taj se postupak primjenjuje kod dojenčadi ili vrlo male djece. Iako je jednostavnije, mjerenje pod pazuhom (aksilarno) je manje točno i dulje traje

Šupljina pazuha mora biti suha. Toplomjer treba staviti pod pazuho osobe kojoj se mjeri temperatura tako da vrh sonde bude prema gore. Treba čvrsto stisnuti ruku kako bi toplomjer ostao na mjestu.

 1. Mjerenje u čmaru (rektalno): (prosječna normalna temperatura 37.6℃)

Namažite vrh toplomjera gelom topivim u vodi radi lakšeg stavljanja u čmar. Nemojte koristiti otopine na bazi nafte.

Osoba kojoj se mjeri temperatura treba ležati na boku lagano povijenih koljena. Lagano gurnite toplomjer najviše 1 centimetar u čmar (rectum). Osjetite li bilo kakav otpor, prestanite gurati.

Čišćenje toplomjera

Toplomjer se čisti krpicom namočenom u izopropilni alkohol ili vodu. Ne uranjajte toplomjer u vodu ili alkohol.

Toplomjer se - prije i nakon svakog mjerenja temperature - treba čistiti samo od otvora za zvučnik prema vrhu sonde u toploj sapunici. Toplomjer uvijek treba dobro obrisati (osušiti).

Promjena baterija

Kada govor postane slab ili izobličen, odnosno kada se ekran zamuti, vrijeme je za promjenu baterija kako bi se osigurala točnost u mjerenju. Baterije se mijenjaju ovako:

Modeli UT8826, UT8840, UT8842

 1. Za otpuštanje vijka na poklopcu spremišta za baterije koristi se mali križni odvijač. Nakon toga vijak treba zaokrenuti i novčićem otvoriti poklopac pretinca za baterije (Slika 1).
 1. Stare baterije zamijenite s dvije nove baterije AG12 (1.5V, alkalne baterije) ili druge odgovarajuće tako da pozitivan pol “+” gleda prema gore.
 1. Vratite poklopac spremišta za baterije i umetnite vijak.

Model HE8877

 1. Za otpuštanje vijka na poklopcu spremišta za baterije koristi se mali križni odvijač. Sada skinite s toplomjera gornju kapicu tako da je izvučete (slika 2).
 1. Izvadite staru i stavite novu CR2025 bateriju (3V, litijska baterija) tako da pozitivan pol “+” gleda prema natrag.
 1. Vratite gornju kapicu (poklopac) na njeno mjesto.

Specifikacija

Napajanje strujom: istosmjerna struja od 3.0V

     HE8877 CR2025 × 1 (3.0V litij)

     UT8826/UT8840/UT8842: AG12 × 2 (1.5V alkalne)

Potrošnja struje:

     Mjerenje: 0.2 mW

     Govor: 42 mW

Automatsko isključivanje: nakon 8 minuta

Temperaturni senzor: termistor

Raspon mjerenja: 0.1-C (jedna desetinka stupnja Celziusa)

Točnost

     ± 0.2℃ (za područje od 32.0℃ Do 35.9℃)

     ± 0.1℃ (za područje od 36.0℃ do 38.5℃

     ± 0.2℃ (za područje od 38.6℃ do 42.9℃)

Mjerno područje: od 32.0℃ do 42.9℃

Kad je temperatura niža od 32.0℃ na ekranu stoji “L” (engleski: low = nizak)

Kad je temperatura viša od 42.9℃ na ekranu stoji “H” (engleski: high = visok)

Vrijednosti bitne za rad toplomjera

Temperatura: 16℃ do 40℃

Vlažnost: 30% do 75%

Atmosferski tlak: 700 do 1060 hektopaskala (milibara)

Vrijednosti bitne za čuvanje toplomjera

Temperatura: -20℃ do 50℃

Vlažnost: 10% do 100%

Atmosferski tlak: 500 do 1060 hektopaskala (milibara)

Vijek trajanja: 5 godina

UPOZORENJA

 1. NE KORISTITE ORALNI POSTUPAK ZA MJERENJE TEMPERATURE KOD DJECE.
 1. NE KORISTITE TOPLOMJER ZA ORALNO MJERENJE NAKON ŠTO STE GA KORISTILI ZA REKTALNO MERENJE.
 1. U SLUČAJU DA NISTE SIGURNI ILI UVJERENI U TOČNOST DOBIVENOG REZULTATA MJERENJA, PONOVITE MJERENJE. AKO PROBLEM I DALJE POSTOJI, POSJETITE LIJEČNIKA.
 1. KAD SE TEMPERATURA MJERI OSOBI MLAĐOJOD 16 GODINA, ONA MORA BITI POD NADZOROM ODRASLE OSOBE.
 1. DRŽITE TOPLOMJER IZVAN DOHVATA DJECE.
 1. PRIJE UPOTREBE OČISTITE SONDU TOPLOMJERA SEDAMDESETPOSTOTNIM IZOPROPILNIM ALKOHOLOM ILI SAPUNICOM.
U ovom prilogu donosimo opširne upute za jedno malo govorno pomagalo - pedometar. Radi se o uređaju koji mjeri broj koraka, prijeđeni put, utrošak kalorija i vrijeme provedeno u hodanju. Upozoravamo Vas da pozorno pročitate upute. Da bi pedometar mogao raditi kako treba, u njega se moraju pohraniti podaci o duljini vlastitog koraka i težini. Važno je također imati na umu da pedometar ne registrira tzv. lažne korake - to su koraci koje činimo hodajući lagano, odnosno šuljajući se. A sada pročitajte upute u nastavku. Ovaj pedometar govori njemački.
 
Govorni pedometar s FM radiom koji mjeri utrošak kalorija
AMU9965-09A
 
Opis pedometra
Pedometar ima oblik četverostrane piramide zaobljenih vrhova. Ima 5 ploha: prednja, stražnja, gornja i dvije bočne (lijeva i desna). Uzmite pedometar u ruku tako da zaobljeni vrh piramide bude okrenut prema dolje, a da prema Vama gleda ploha s ekranom, tri tipke i zvučnikom - to je prednja ploha. Suprotno od nje je stražnja ploha s poklopcem
pretinca za baterije na kojemu je kvačica za remen i vijak za pričvršćivanje poklopca. Na gornjoj su plohi dvije tipke - lijeva i desna. Na lijevoj su plohi dva elementa: utičnica za slušalice (gore) i prekidač s dva položaja (gornji i donji) za uključivanje i isključivanje FM radio-prijamnika (dolje). Na desnoj plohi - u ravnini s utičnicom za slušalice je samo jedna tipka: TALKING (Govor). Ako držite pedometar kako je opisano, moći ćete razumjeti upute u nastavku.
 
Prednja ploha
U gornjem dijelu ove plohe nalazi se ekran za vizualni (optički) prikaz podataka. U donjem dijelu prednje plohe uočit ćete izbočeni krug – to je zvučnik. Otprilike u sredini prednje plohe - između ekrana i zvučnika - nalaze se u nizu od lijeva udesno tri gumba (tipke):
1. Lijevi gumb (tipka): UP/AUTO (gore, odnosno automatska funkcija);
2. Srednji gumb (tipka): MODE (Postava) i
3. Desni gumb (tipka): DOWN/CLEAR (Dolje/Brisanje).
 
Tipka MODE (srednja tipka)
Kratkim pritiskom tipke MODE (Postava) odabire se jedna od 4 moguće postave i to ovim redom: Distanc (Prijeđeni put), Kalori (Kalorija), Cait (Vrijeme) i Šrit (Korak). Ako se želi čuti koja je vrijednost u pojedinoj postavi, treba kratko pritisnuti tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi).
 
Dugim pritiskom tipke MODE (Postava) ulazi se u postavu namještanja (podešavanja) najprije duljine koraka. Čut ćete poruku na njemačkom:
Geben zi ire Šritlenge ain (Unesite duljinu svog koraka). Duljinu koraka u centimetrima namještamo lijevim gumbom (tipkom) – povećavamo duljinu u centimetrima, a desnim gumbom (tipkom smanjujemo duljinu u centimetrima. Prilikom svakog pritiska lijevog ili desnog gumba (tipke) oglašava se kratki zvučni signal. Unesenu vrijednost kontroliramo
kratkim pritiskom tipke TALKING (Govor). Čut ćete poruku koja počinje izrazom Ire Šritlenge betregt + broj na njemačkom + riječ centimeter (Duljina Vašeg koraka iznosi + broj na njemačkom + riječ centimeter).
Nakon idućeg kratkog pritiska tipke MODE (Postava) slijedi poruka:
Geben zi ir geviht ain (Unesite svoju težinu). Težinu u kilogramima namještamo lijevim gumbom (tipkom) - povećavamo težinu u kilogramima, a desnim gumbom (tipkom smanjujemo težinu u kilogramima. Prilikom svakog pritiska lijevog ili desnog gumba (tipke) oglašava se kratki zvučni signal. Unesenu vrijednost kontroliramo kratkim pritiskom tipke TALKING (Govor). Čut ćete poruku koja počinje izrazom Ir Geviht betregt + broj na njemačkom + riječ kilogram (Vaša težina iznosi + broj na njemačkom + riječ kilogram. Nakon idućeg kratkog pritiska tipke MODE (Postava) slijede dva kratka zvučna signala koji signaliziraju da je namještanje težine i duljine koraka obavljeno.
 
Tipka UP/AUTO (lijeva tipka)
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka i težine, kratkim pritiskom ove tipke povećavamo zadanu vrijednost za 1 centimetar, odnosno 1 kilogram. Dugim pritiskom ove tipke uključujemo i isključujemo automatske govorne poruke. Na njemačkom te poruke glase: Autour ist aingešaltet (Automatske poruke Uključeno), odnosno Autour ist ausgešaltet
(Automatske poruke Isključeno).
 
Tipka DOWN/CLEAR (desna tipka)
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka i težine, kratkim pritiskom ove tipke smanjujemo zadanu vrijednost za 1 centimetar, odnosno 1 kilogram. Dugim pritiskom ove tipke uključujemo i isključujemo funkciju Izbrisati sve. Na njemačkom ta poruka glasi: Ales lešen.
 
Stražnja ploha
Na ovoj se plohi nalazi poklopac pretinca za dvije AAA baterije. Na samom poklopcu postoje tri elementa:
1. Vijak za učvršćivanje poklopca (nalazi se pri dnu ove plohe). Vijak se otpušta i zateže odvijačem koji je obvezni pribor.
2. Gumbić za resetiranje pedometra (nalazi se u rupici desno od spomenutog vijka. Za aktiviranje ovog gumbića treba koristiti na primjer čačkalicu ili neki drugi tanji zašiljeni predmet).
3. Kvačica za remen.
 
Gornja ploha
Na ovoj se plohi nalaze dvije tipke:
1. Lijeva tipka SCAN (Pretraživanje). Kratkim pritiscima ove tipke, kad smo u postavi Radio, tražimo radio postaje na UKV području.
Pretraživanje započinje od početka skale. Kad se dođe do kraja skale treba pritisnuti desnu tipku na gornjoj plohi RESET (Resetiranje) čime se pretraživanje radio postaja vraća na početak skale.
2. Desna tipka RESET (Resetiranje). Ovom tipkom, kako je to gore rečeno, postavljamo traženje radio postaja na početak skale.
 
Ove dvije tipke koriste se samo u postavi Radio. Prilikom mjerenja prijeđenog puta, utroška kalorija, vremena i broja koraka one nemaju nikakvu funkciju.
 
Lijeva ploha
Na lijevoj su plohi dva elementa:
1. Utičnica za slušalice (gore) i
2. Prekidač za uključivanje (gornji) i isključivanje radio-prijamnika (donji položaj).
 
Desna ploha
Na desnoj plohi nalazi se samo jedna tipka - TALKING (Govor). Kad smo u normalnoj postavi, prvim kratkim pritiskom ove tipke dobivamo podatak o željenoj vrijednosti odabrane veličine (prijeđeni put, utrošak kalorija, vrijeme, koraci), ovisno o tome na kojoj smo od tih veličina.
Idućim kratkim pritiskom dobivamo podatke i o vrijednostima za ostale veličine.
 
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka, odnosno težine kratkim pritiskom tipke TALKING dobivamo podatak o namještenoj duljini koraka i težini.
 
Nakon ovog opisa pročitajte i upute u nastavku.
 
Ovaj govorni pedometar koji mjeri utrošak kalorija predviđen je za svakoga i za cjelodnevnu upotrebu. On Vas obavještava o utrošku kalorija, prijeđenom putu i vremenu koje provodite u hodanju i vježbanju u sklopu Vaših svakodnevnih aktivnosti. Njegove mogućnosti uključuju:
 
- Govorne poruke: Govorne poruke o utrošenim kalorijama, broju napravljenih koraka, prijeđenom putu i vremenu što ste ga proveli u hodanju ili vježbanju.
 
- Automatske govorne poruke: Automatske govorne poruke za kalorije, prijeđeni put, broj koraka i vrijeme u skladu sa zadanim vremenskim intervalom.
 
- Intelligentno brojanje: Izračunava kalorije i prijeđeni put te uzima u obzir vrijeme na osnovi trenutačnog hodanja, ignorirajući pritom krive korake.
 
- Automatsko traženje radio postaja na FM (UKV) području: Za vrijeme korištenja pedometra možete slušati radio-emisije na FM (UKV) području.
 
Stavljanje baterija
Ovaj pedometar koristi dvije AAA baterije kao izvor napajanja. Baterije se stavljaju ovako:
1. Malim Philipsovim (križnim) odvijačem (dobiva se kao obvezni pribor) otpustite vijak na donjem dijelu stražnje plohe kućišta.
2. Uklonite poklopčić i stavite dvije AAA baterije kako je to označeno u kućištu simbolima za polaritet (+) i (-).
3. Vratite poklopčić na njegovo mjesto i pričvrstite ga vijkom.
 
Napomena: Kada govor oslabi, postane izobličen ili kada prikaz na ekranu postane nejasan (mutan), treba zamijeniti baterije.
 
Važan podatak o prikazanim brojevima
Za brojanje i registriranje koraka ovaj mjerač kalorija, odnosno pedometar koristi otkrivene pokrete gore-dolje što ih pravi korisnik.
Ipak, osim hodanja i vježbanja postoje i drugi pokreti gore-dolje koji utječu na brojanje koraka. Takvi su sjedenje i ustajanje, skakanje i naprosto hodanje ukrug. Ti pokreti koje ne ubrajamo u hodanje, odnosno vježbanje mogu uzrokovati pogreške u brojanju koraka čija je posljedica krivi rezultat što se tiče prijeđenog puta, kalorija i vremena što se izračunava na temelju brojanja koraka. To i jeste razlog zašto su svi pedometri dobri samo kada se radi o hodanju ili vježbanju, ali ne i za prosječnu osobu koja želi koristiti pedometar tijekom cijelog dana u kući, u uredu ili prilikom kupovine. Da bi se zaobišao taj problem, naš pedometar ima inteligentan mehanizam koji prilikom brojanja koraka
razlikuje korake napravljene za vrijeme hodanja ili vježbanja od onih što ne potječu niti od hodanja niti od vježbanja pa onda koristi prve za izračunavanje prijeđenog puta, kalorija i vremena. Zato prikazani izračun koraka na ekranu našeg govornog pedometra obuhvaća izračune nastale zbog svih pokreta gore-dolje, uključujući i one nastale od aktivnosti koje nisu niti hodanje niti vježbanje. Tako prikazani prijeđeni put, kalorije i vrijeme predstavljaju trenutačni prijeđeni put, kalorije i vrijeme Vašeg hodanja i vježbanja. Ovisno o Vašim dnevnim aktivnostima, vjerojatno ćete imati puno izbrojenih koraka, ali će se mali broj njih odnositi na prijeđeni put, kalorije i vrijeme, ukoliko se Vaše aktivnosti odvijaju pretežno u uredu ili kod kuće gdje većina izbrojenih koraka ne potječe od hodanja.
 
Određivanje duljine koraka i težine
Napomena: Duljina koraka je udaljenost od prstiju ili pete jednog stopala do prstiju, odnosno pete drugog stopala kad se napravi korak.
 
Duljina koraka
Da bi mogao izračunati prijeđeni put i kalorije, govorni pedometar mora znati duljinu Vašeg koraka i Vašu težinu. Postupak za dobivanje i upisivanje duljine koraka i težine je ovakav:
1. Izmjerite duljinu svog koraka - od prstiju, odnosno pete jednog do prstiju, odnosno pete drugog stopala nakon iskoraka. Ako želite imati točniji rezultat, izmjerite duljinu 10 koraka i dobivenu vrijednost podijelite sa 10. Tako ćete dobiti prosječnu duljinu Vašeg koraka. Uzmite na znanje da prosječna duljina koraka iznosi otprilike 22 inča (55.9 cm).
2. Duljinu koraka i težinu upisat ćete tako da u bilo kojoj postavi dulje pritisnete tipku MODE (srednja tipka na prednjoj plohi).
Držite je tako sve dok ne čujete na njemačkom jeziku poruku Geben zi ire Šritlenge ain      (Upišite duljinu Vašeg koraka). Sada više puta pritisnite tipke "UP ili DOWN" (lijeva tipka na prednjoj) i za duljinu Vašeg koraka namjestite vrijednost između 10 inča (ili 10 cm) i 80 inča (ili 120 cm). Ako ponovo pritisnete tipku MODE (srednja tipka na     prednjoj plohi), čut ćete na njemačkom jeziku poruku: Geben zi ir geviht ain (Namjestite Vašu težinu).
Sada više puta pritisnite tipke UP i DOWN i namjestite vrijednost za Vašu težinu između 40 funti (ili 20 Kg) i 300 funti (ili 150 Kg).
3. Pošto ponovo pritisnete tipku MODE, pedometar će se vratiti u postavu normalnog prikaza.
 
Poruke o kalorijama, broju koraka, prijeđenom putu i utrošenom vremenu
Provjerite da li je prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) (donji prekidač na lijevoj plohi kućišta) u položaju OFF (Isključeno) - donji položaj. Pritisnite gumb TALKING (jedini gumb na desnoj plohi kućišta). Pedometar će izgovarati brojeve koji se pojavljuju na ekranu.
Ako želite čuti govorne poruke za ostale funkcije, više puta pritisnite tipku MODE (Postava) (srednja tipka na prednjoj plohi kućišta).
Pritiskujte tu tipku sve dok ne čujete poruku za željenu funkciju.
Zatim pritisnite tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta). Na primjer, ako želite čuti poruke za kalorije, više puta pritisnite tipku MODE (srednja tipka na prednjoj plohi kućišta) sve dok ne čujete poruku "Kalori" (Kalorija). Zatim pritisnite tipku TALKING (jedini gumb na desnoj plohi uređaja).
 
Ako u bilo koje vrijeme želite čuti poruku za bilo koju postavu, pritisnite i držite tipku TALK (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta). Pedometar će izgovoriti trenutačno prikazani broj nakon čega će slijediti poruke za ostale postave. Nakon što čujete poruku za željenu funkciju, možete otpustiti tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta).
 
Korištenje automatskih govornih poruka
Pedometar se može namjestiti tako da automatski izgovara "trenutačno" prikazanu funkciju u skladu s tablicom u nastavku. Primjerice, ako pedometar prikazuje na ekranu "Kalorie" (kalorija), automatski ćete za svakih 50 utrošenih kalorija čuti poruku o tome.
 
Broj koraka: svakih 1000 koraka
Prijeđeni put: svakih 0.5 milja (ili 1 km)
Kalorije: Svakih 50 kalorija (jedna kalorija = 1 Kcal)
Vrijeme: Svakih 10 minuta
 
Funkcija za automatske govorne poruke uključuje se tako da se pritisne i drži tipka AUTO(UP) sve dok se ne čuje poruka "Auto rup ist aingešaltet" (Automatske govorne poruke Uključeno), a na ekranu se ne pojavi °"(((.)))". Automatske se govorne poruke isključuju tako da se pritisne i drži tipka AUTO(UP) sve dok se ne oglasi poruka "Auto RUP ist ausgešaltet" (Automatske govorne poruke Isključeno), a s ekrana ne nestane °"(((.)))".
 
Kako koristiti pedometar
1. Pritisnite i držite tipku CLEAR (DOWN) (Izbrisati sve) (desna tipka na prednjoj plohi kućišta) sve dok se ne oglasi poruka "Ales lešen" nakon čega se svi brojevi vraćaju na 0".
2. Zakvačite pedometar na remen. Pedometar mora biti u okomitom položaju. U protivnom se mogu dobiti krivi podaci (rezultat).
3. Počnite hodati ili vježbati, odnosno obavljati redovne aktivnosti. Pedometar možete nositi čitav dan. On će zbrajati vrijeme, prijeđeni put i utrošene kalorije kao rezultat Vašeg hodanja.
 
Resetiranje pedometra
Ako pedometar pokazuje čudnovate funkcije, kao na primjer "Zamrznuti ekran", "Razlomljeni ekran", ako ne reagira na pritiske tipaka itd., morate nanovo aktivirati pedometar pritiskom tipke RESET (Resetiranje), koristeći neki zašiljeni predmet kao primjerice čačkalicu, šilo itd. Gumb za resetiranje nalazi se na stražnjoj plohi kućišta.
 
Slušanje FM radija
1. Uključite slušalice u utičnicu za slušalice (gornji element na lijevoj plohi kućišta) i potpuno razmotajte kabel za slušalice. Naime, kabel ima funkciju antene.
2. Gurnite prema gore prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) (donji element na lijevoj plohi kućišta). Na taj se način uključuje radio - svijetli lampica.
3. Za pronalaženje radio postaja (promjenu frekvencije) pritisnite tipku SCAN (skeniranje) ('lijeva tipka na gornjoj plohi kućišta). Radio automatski pronalazi najbližu aktivnu postaju i zaustavlja se na njoj. Za pronalaženje željene postaje više puta pritisnite tipku SCAN.
4. Kada dođete do najviše frekvencije, kratko pritisnite tipku RESET (Resetiranje) (desna tipka na gornjoj plohi) čime se vraćate na polazni položaj.
5. Za podešavanje glasnoće zvuka okrećite kotačić VOL na kabelu za slušalice.
6. Radio se isključuje tako da se prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) postavi u položaj OFF (Isključeno) - donji položaj. Lampica se gasi.
 
Napomena: Kad je radio uključen, isključuju se govorne funkcije pedometra.
Skip to content