Početak novog projekta – Zaželi: faza III (18. siječnja 2023.)

Želimo vas obavijestiti da je naša udruga 3. siječnja 2023. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu natječaja “Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0379, te time započela provedbu projekta “Pružam ti ruku II”. Svrha projekta je uključiti žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će pružati uslugu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama. Ciljana skupina za zapošljavanje su nezaposlene žene prijavljene u evidenciju HZZ-a i koje imaju najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje. Prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnice određenih ranjivih/teže zapošljivih skupina. Opis poslova uključuje pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom. Korisnik koji može primiti uslugu gerontodomaćice u svom domu je osoba starija od 65 godina i/ili nemoćna osoba koja može biti i mlađa od 65 godina.

Skip to content