Oštećenje vida

Oštećenja vida dijele se na sljepoću i slabovidnost.

Sljepoćom se smatra kada je na boljem oku s korekcijskim staklom oštrina vida 0,10 (10%) i manje te s centralnim vidom na boljem oku s korekcijskim staklom do 0,25 (25%), ali je vidno polje suženo na 20 stupnjeva ili manje.

Prema stupnju oštećenja sljepoća se dijeli:
a) na potpuni gubitak osjeta svjetla (amauroza) ili na osjet svjetla bez projekcije ili na osjet svjetla s projekcijom svjetla;
b) ostatak vida na boljem oku s korekcijskim staklom do 0,05 (5%) ili na boljem oku s korekcijskim staklom ostatak vida manje od 0,10 (10%), ali sa suženjem vidnog polja na 20 stupnjeva ili manje;
c) ostatak vida na boljem oku s korekcijskim staklom manjim od 0,10 (10%) ili ostatak centralnog vida na boljem oku s korekcijskim staklom do 0,25 (25%), uz suženje vidnog polja na 20 stupnjeva ili ispod 20 stupnjeva.

U pedagoškom smislu sljepoća podrazumijeva ostatak vida na boljem oku s korekcijskim staklom do 0,05 (5%) ili bez obzira na oštrinu vida neosobnost čitanja slova ili znakova veličine Jaeger 8 na blizinu ( odgovara fontu veličine Times New Roman 22).

Slabovidnošću se smatra oštrina vida na boljem oku s korekcijskim staklom od 0,4 (40%) i manje. Slabovidnim osobama smatraju se i osobe čiji je vid očuvan iznad 40% ali je priroda njihovog oboljenja progredirajuća.
U pedagoškom smislu slabovidne su one osobe koje ostatak vida koriste u obrazovne svrhe odnosno koje se u pisanju i čitanju služe crnim tiskom.

Skip to content