Novim znanjem za sretnije sutra

Općenito o projektu

Naziv projekta: Novim znanjem za sretnije sutra
Kratki opis projekta: Projekt „Novim znanjem za sretnije sutra“ kojeg provodi Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba iz Zagreba, povećat će se mogućnost zapošljavanja 15 marginaliziranih osoba (osoba s invaliditetom) kroz jačanje stručnih znanja (provedbom obrazovanja odraslih) i razvoja mekih vještina (održavanjem stručnih radionica) s područja Zagrebačke županije i susjednih županija.
Nositelj projekta: Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: marginalizirane osobe koje su uključene u projekt kroz dodatno obrazovanje će steći nove kompetencije i postati konkurentnije na tržištu rada što će im dodatno olakšati proces pronalaska posla, posebice što će vrste obrazovanja biti ciljano odabrane na temelju potreba poslodavaca koji se nalaze na području provedbe projekta. Osposobljavanjem i jačanjem kapaciteta dugotrajno nezaposlenih osoba doći će do njihovog lakšeg zaposlenja i socijalnog uključivanja u društvo. Širenje pozitivnih iskustava korisnika projekta među prijateljima i obiteljima, potaknut će i druge osobe s invaliditetom da koriste buduće projekte / mjere / programe za svoje dodatno usavršavanje kako i postali konkurentniji na tržištu rada.
Područje provedbe projekta: županije Zagrebačka, Krapinsko – zagorska, Sisačko – moslavačka, Karlovačka, Virovitičko – podravska, Bjelovarsko – bilogorska, Grad Zagreb
Razdoblje provedbe projekta: 04. rujna 2018. – 03. rujna 2020. (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija 868.490,00 kn
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Struktura korisnika: marginalizirana skupina (osobe s invaliditetom) nezaposlenih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene
Za više informacija o projektu kontaktirajte udruga@uuosso.hr, 01/4551-650
 
 
Aktivnosti projekta:
Element projekta 1: Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih
·         Održana min. 2 sastanka s ciljanom skupinom kako bi se upoznali s programima osposobljavanja i aktualnim stanjem tržišta rada
·         Održan 1 okrugli stol s lokalnim poduzetnicima u svrhu određivanja njihovih potreba za radnom snagom
·         10 osoba marginaliziranih skupina (osoba s invaliditetom) završilo osposobljavanje
Element projekta 2: Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina (osoba s invaliditetom)
·         održana dva sastanka s ciljanom skupinom na temu informiranja o radionicama usmjerenim osnaživanju mekih vještina
·         održane tri radionice “Kreativiraj se” na temu razvoja kreativnosti sa ciljem smanjenja socijalne isključenosti ciljane skupine
·         održane tri radionice ”Što nam posao znači” na temu razvoja vještina stjecanja svakodnevnih vještina, samostalnosti u kretanju slijepih osoba uz pomoć tehnologije i komunikacijskih vještina
·         izrada i distribucija brošura na Brailleovu pismu
·         nabavljena prijenosna računala s potrebnom opremom prilagođenoj slijepim osobama te mobilni telefoni za pomoć prilikom kretanja
Element 3: Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim marginaliziranim osobama (osobe sa invaliditetom)
·         provedena edukacija stručnjaka na radionici “Razvoj znanja i vještina za socijalno uključivanje”
Promidžba i vidljivost:
·         Početna i završna konferencija
·         Promidžba i vidljivost projekta putem web stranice
·         Izrada i distribucija letaka i plakata o projektu
·         Izrada rollup banera
Upravljanje projektom:
·         Organiziranje okruglog stola s lokalnim poduzetnicima
·         Vanjska evaluacija aktivnosti s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti
·         Narativni i financijski izvještaji (8)

POZIV na početnu konferenciju projekta “Novim znanjem za sretnije sutra”

Nositelj projekta “Novim znanjem za sretnije sutra” Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba poziva Vas na početnu konferenciju koja će se održati u prostorijama Tribina grada Zagreba u Zagrebu, 22. listopada 2018. godine. Početnom konferencijom široj javnosti će se predstaviti ciljevi i aktivnosti projekta putem kojeg će nositelj projekta u suradnji s partnerima omogućiti obrazovanje i osposobljavanje 15 osoba ciljne skupine koje će usvajanjem stručnih znanja i razvojem mekih vještina povećati mogućnosti zaposlenja.

Ovim putem Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba još jednom poziva sve zainteresirane na početnu konferenciju, te izražava želju i otvorenost prema budućim projektima.

Održana početna konferencija projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“

Početna konferencija u sklopu ESF projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“ održana je u prostorijama Tribina grada Zagreba u Zagrebu, 22. listopada 2018. godine. Nositelj projekta je Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba. Početnom konferencijom široj javnosti se predstavilo ciljeve i aktivnosti projekta putem kojeg će nositelj projekta u suradnji s partnerima omogućiti obrazovanje i osposobljavanje 15 osoba ciljne skupine koje će usvajanjem stručnih znanja i razvojem mekih vještina povećati mogućnosti zaposlenja. Konferencija je bila medijski popraćena, a uveličali su je i gosti lokalnih udruga i institucija.

Prisutne je na samom početku pozdravio moderator Martin Mrša te najavio g. Zorana Rogića, predsjednika Udruge. Predsjednik Udruge obratio se svim prisutnima te izrazio zadovoljstvo ovim projektom i dodijeljenim sredstvima. Uz kratku Power Point prezentaciju, ukratko je predstavljena sama struktura i provedba projekta, a sudionicima je na kraju prezentacije odgovoreno na sva postavljena pitanja. Po završetku konferencije svi prisutni su bili pozvani na osvježenje.

Ovim putem Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba još jednom zahvaljuje Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike na prepoznavanju važnosti ovakvog projekta, Europskoj uniji na dodijeljenim sredstvima, kao i svim sudionicima projekta i početne konferencije, te izražava želju i otvorenost prema budućim projektima.

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba nabavilo novu računalnu opremu

Nabavljena računalna oprema bespovratnim EU sredstvima u sklopu projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“ čiji je nositelj Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih.

Glavni cilj projekta je kroz provedbu osposobljavanja (verificiranih programa) i osnaživanja mekih vještina marginaliziranih osoba (osoba s invaliditetom), utjecati na njihovo lakše zaposlenje i veću socijalnu uključenost u društvu. Ciljna skupina projekta je 15 nezaposlenih osoba s invaliditetom s područja Zagrebačke županije i susjednih županija. Kroz provedbu projekta odabrat će se programi osposobljavanja koji odgovaraju potrebama poslodavaca, ali i marginaliziranim skupinama (osobama s invaliditetom) koje će po završetku osposobljavanja (programa obrazovanja odraslih) 10 osoba postati konkurentnije na tržištu rada.

Započele edukacije za asistente/ice i vodelje/ice pri pisanju EU fondova

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba i provodi projekt pod nazivom „Novim znanjem za sretnije sutra“. Kroz osposobljavanje i osnaživanje mekih vještina marginaliziranih osoba(dugotrajno nezaposlenih osoba) koje projekt nudi žele utjecati na njihovo lakše zaposlenje i veću konkurentnost na tržištu rada. Projekt se provodi 24 mjeseca, a on uključuje dugotrajno nezaposlene osobe u aktivnosti osposobljavanja (5 polaznika za asistente/ice voditelje/ice pripreme i provedbe projekata Europske Unije) koje odgovaraju lokalnom tržištu rada čime će se povećati konkurentnost dugotrajno nezaposlenih osoba na tržištu rada te će im se u procesu pružiti podrška i mentorstvo te jačanje ostalih vještina i slike o sebi kako bi što uspješnije pronašli zaposlenje. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Izuzev toga na projektu se još provode radionice za dugotrajno nezaposlene osobe i posebno za primatelje zajamčene minimalne naknade, kroz te radionice se želi razviti vještine traženja posla, komunikacije na radnom mjestu i s poslodavcima te kreativne potencijale za uspješnije snalaženje u svakodnevnom životu i na radnom mjestu. UUOSSO poziva sve zainteresirane da se jave na info@uuosso.hr i prijave se na radionice.

Polaznici završili program dodatne kvalifikacije u sklopu projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“

11.07.2019. prva generacija polaznika projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“ uspješno je zaključila svoj program dodatne kvalifikacije. Cilj ovog projekta je povećanje mogućnosti zapošljavanja marginaliziranih osoba tj. osoba sa invaliditetom, kroz jačanje stručnih znanja i razvoja mekih vještina. Ovim putem čestitamo svim polaznicima te zahvaljujemo mentoricama i ravnatelju PUO Zrinski.

Projekt „Novim znanjem za sretnije sutra“ traje već godinu dana

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Novim znanjem za sretnije sutra“ već godinu dana. Ne tako davno prva skupina polaznika završila je svoj program osposobljavanja.

5 osoba je završilo program dodatnog obrazovanja; od toga 3 osobe su završile program za voditelja projekata financiranih iz EU fondova, a 2 za asistenta na EU projektima. Obrazovanje se provodilo na Učilištu Petar Zrinski u Zagrebu. Edukacija je trajala u periodu od 06.03.2019.-11.07.2019.

trenutno se prikupljaju kandidati za novu obrazovnu grupu koja bi započela početkom sljedeće godine. Također se prikupljaju kandidati za sudjelovanje na radionicama „Što nam posao znači“ te „Kreativiraj se“. Svi zainteresirani mogu se javiti na sljedeću e-mail adresu: info@uuosso.hr

Cilj ovog projekta je kroz provedbu verificiranih programa osposobljavanja te osnaživanja mekih vještina, utjecati na njihovo lakše zaposlenje te veću socijalnu uključenost u društvu. S obzirom da dugotrajna nezaposlenost negativno utječe na razvoj vještina i kompetencija, kroz provedbu navedenih aktivnosti jačaju se meke vještine polaznika, potiče se razvoj kreativnosti, stječu se svakodnevne vještine te samostalnost u kretanju slijepih osoba uz pomoć tehnologije i komunikacijske vještine. Predviđeno trajanje projekta iznosi 24 mjeseca.

Pozivamo Vas na radionice „Što nam posao znači“ te „Kreativiraj se“

U sklopu projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“ kojeg provodi Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, provode se radionice mekih vještina pod nazivom „Što nam posao znači“ i „Kreativiraj se“.

Provedbom radionica „Kreativiraj se“ želi se utjecati na smanjenje socijalne uključenosti i razvoj kreativnosti. Koncipirana je na način da potakne sudionike na kreativan pristup poslovnim zadacima te da im na praktičnim primjerima da uvid u važnost kreativnog razmišljanja.

Na radionici „Što nam posao znači“ sudionici će unaprijediti svoje komunikacijske vještine, naučiti kako napisati dobru molbu i životopis te kako se dobro predstaviti poslodavcu, a obraditi će se i teme računalne opreme i suvremenih pomagala koja služe za kretanje slijepih osoba. Radionica će se održati krajem studenog.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem mail-a: ured@uuosso.hr ili na tel: 01 4551 650

Proveden prvi ciklus radionica „Što nam posao znači“

Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Novim znanjem za sretnije sutra“. U sklopu projekta 25., 26. i 27.11.2019 provedena je radionica „Što nam posao znači“. Na radionici su sudjelovale 4 osobe s invaliditetom. Korisnici su se na radionicama upoznali s temom mekih i tvrdih vještina, naučili su koje komunikacijske tehnike doprinose uspješnoj komunikaciji,  dobili su smjernice na koji način napisati dobru molbu i životopis, te kako se uspješno predstaviti na razgovoru za posao. Sudionicima (osobama s oštećenjem vida) je prezentirana oprema koju mogu koristiti na radnom mjestu, te su razmijenjena iskustva oko korištenja raznih programa i uređaja koje upotrebljavaju. Obrađena je i tema mobilnosti pri čemu se raspravljalo o osnovnim tehnikama kretanja slijepih i slabovidnih osoba.

Isti sudionici će i sljedeći tjedan sudjelovati na dvodnevnoj radionici „Kreativiraj se“, u sklopu koje će se obrađivati tema razvoja kreativne vještine.

Prijavite se na obrazovne programe u sklopu projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“

U tijeku su prijave za uključivanje u projekt „Novim znanjem za sretnije sutra“, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije putem Europskog socijalnog fonda. Projektom je predviđeno osposobljavanje zainteresiranih kandidata/kandidatkinja za jedan od dva obrazovna programa: „Asistent na EU projektima“ i „Voditelj projekata financiranih iz EU fondova“.

Uključiti se mogu:

– nezaposlene osobe s invaliditetom

– mlade osobe do navršene 30.god. života, a koje su nezaposlene duže od 6 mjeseci

– osobe starije od 30.god. života, a koje su nezaposlene duže od godinu dana.

Mogu se uključiti i studenti, ali pod uvjetom da je riječ o izvanrednim studentima. Umirovljenike nije moguće uključiti.

Svi troškovi školarine bi za sudionike bili pokriveni, dakle, program je za njih posve besplatan. Oba programa su verificirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuju u radnu knjižicu.

Podsjetimo, cilj ovog projekta je kroz provedbu verificiranih programa osposobljavanja te osnaživanja mekih vještina, utjecati na njihovo lakše zaposlenje te veću socijalnu uključenost u društvu. S obzirom da dugotrajna nezaposlenost negativno utječe na razvoj vještina i kompetencija, kroz provedbu navedenih aktivnosti jačaju se meke vještine polaznika, potiče se razvoj kreativnosti, stječu se svakodnevne vještine te samostalnost u kretanju slijepih osoba uz pomoć tehnologije i komunikacijske vještine.

Ukoliko ste zainteresirani ili znate nekoga tko bi se htio uključiti, slobodno nam se javite na e-mail: ured@uuosso.hr ili tel: 01 4551-650.

Projekt “Novim znanjem za sretnije sutra” provodi se unatoč pandemiji koronavirusa

Udruženje za unapređivanja obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi projekt „Novim znanjem za sretnije sutra“ od rujna 2018. godine. Dosad je 6 osoba s invaliditetom završilo dodatne obrazovne programe kojima će pokušati pronaći novo zaposlenje, te su 4 osobe završile radionice mekih vještina kojima je cilj unaprijediti socijalna i profesionalna znanja i kompetencije.

Budući da je u tijeku pandemija koronavirusa, projektne aktivnosti su se morale prilagoditi preporukama Nacionalnog stožera. Svi kontakti s korisnicima odvijaju se putem telefona ili maila, dok je osobni kontakt sveden na minimum.

Članovi projektnog tima angažirani su u razmatranju alternativnih načina provođenja aktivnosti, poput pohađanja online nastave, radi zaštite zdravlja svih uključenih u projekt. Nadamo se da pandemija neće negativno utjecati na motiviranost korisnika za uključenje u projekt, kao niti umanjiti uspješnost planiranih rezultata.

Priključite nam se na radionicama mekih vještina u sklopu projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“

U sklopu projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“ Udruženje za unapređivanja obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi radionice mekih vještina pod nazivom „Što nam posao znači“ i „Kreativiraj se“. Cilj radionica je polaznike upoznati s temom mekih i tvrdih vještina, naučiti ih koje komunikacijske tehnike doprinose uspješnoj komunikaciji te im dati smjernice kako napisati dobru molbu i životopis

Budući da je Udruženje ugovorni isporučitelj HZZO-ovih pomagala za slijepe i slabovidne osobe, sudionicima će biti prezentirana oprema koju mogu koristiti na radnom mjestu, a planirana je i razmjena iskustva oko korištenja raznih programa i uređaja koje korisnici upotrebljavaju. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a za korisnike je osiguran i ručak nakon održanih radionica.

Sve zainteresirane molimo da se jave na e-mail: ured@uuosso.hr ili na tel: 01/4551-650

Treća grupa polaznika uspješno završila obrazovne programe u sklopu projekta „Novim znanjem za sretnije sutra“

Unatoč pandemiji koronavirusa, Udruženje za unapređivanja obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba je uspješno upisalo treću i posljednju grupu polaznika besplatnih obrazovnih programa. Riječ je o zanimanjima asistent na EU projektima i Voditelj projekata financiranih iz EU fondova.

Na navedena osposobljavanja upisane su 4 osobe, od toga 2 osobe s invaliditetom i 2 dugotrajno nezaposlene osobe. Nastava se odvijala u intenzivnom tretmanu od 4 predavanja tjedno, a budući da je riječ o maloj grupi od 4 polaznika, sve preporuke i mjere Nacionalnog stožera su uzete u obzir. Polaznici su izrazili zadovoljstvo završenim tečajem te se nadaju da će im novo zanimanje upisano u e-radnu knjižicu rezultirati i bržim zapošljavanjem. Ovim putem zahvaljujemo i  čestitamo svim našim korisnicima i želimo im puno uspjeha u osobnom i profesionalnom životu.

Skip to content