zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 
GOVORNE JEDINICE I GOVORNI PROGRAMI
ZA SLIJEPE KORISNIKE OSOBNOG RAČUNALA, INTELIGENTNIH TELEFONA I SLIČNIH UREĐAJA
 
Korištenje osobnog računala, a danas i inteligentnih (pametnih) telefona i sličnih uređaja, od strane slijepih nezamislivo je bez postojanja govornih jedinica, odnosno govornih programa za slijepe. Za slijepe Hrvate, ali i za slijepe govornike srodnih jezika, to je gotovo nemoguće bez postojanja hrvatskih govornih jedinica i programa (softvera). Doduše, mogu se koristiti i brajevi retci, ali to je druga priča, jer su oni neusporedivo skuplji, mada su pogodniji za precizan i ozbiljan rad, npr. u obradi teksta.
Prvu govornu jedinicu za hrvatski i srodne jezike (bosanski, crnogorski i srpski) - Jjuno (Džuno) - izradila je poznata britanska tvrtka Dolphin koja proizvodi i čitače ekrana za slijepe i slabovidne (SuperNova Paket (govor i povećanje) -za slijepe i slabovidne, SuperNova čitač ekrana (samo govor) - za slijepe, Supernova Povećanje (samo za slabovidne). Osim Juna postojala je i govorna jedinica Apolo, a razlikovale su se po tome što je Juno mogao imati najviše 4 čipa, a Apolo do 7 čipova za 4, odnosno 7 jezika. Većina slijepih koji danas koriste osobno računalo počeli su koristiti taj za slijepe vrlo važan uređaj upravo zahvaljujući govornim jedinicama Juno ili Apolo.
Kakva je razlika između govorne jedinice i govornog programa za slijepe? Govorne jedinice su posebni uređaji koji se priključuju na osobno računalo, a govorni programi su programi (softver) koji se učitavaju u osobno računalo. Razumije se da su govorni programi mnogo praktičniji pa danas malo tko koristi govorne jedinice.
Prvi pravi govorni program za hrvatski i srodne jezike za slijepe korisnike osobnog računala izradilo je Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba iz Zagreba u suradnji s češkom tvrtkom Rosasoft. Taj je program poznat pod imenom WinTalker Voice. Prva verzija tog programa rađena je na temelju čeških glasova čiji je izgovor Udruženje maksimalno prilagodilo hrvatskom jeziku. Vrlo brzo izrađen je govorni program za hrvatski i srodne jezike korištenjem snimljenog glasa poznate spikerice Hrvatskog radija Zdenke Potz i spikera Dubravka Sidora. Glas Zdenka je puno bolji i kvalitetniji, dok je glas Dubravko samo uvjetno preporučljiv za korištenje. Naime, svi ljudski glasovi, ma kako lijepo i ugodno zvučali u prirodi, nisu pogodni za sintezu govora.
Hrvatski WinTalker Voice je trenutačno najbolji govorni program za slijepe korisnike osobnog računala. Radi se o vrlo fleksibilnom programu koji se stalno poboljšava, odnosno ažurira. To je moguće zahvaljujući inteligentnim pravilima za ispravak eventualnih pogrešaka i dotjerivanje izgovora pojedinih riječi i fraza.
Hrvatski WinTalker Voice se, kao posebna verzija, koristio za pametne (inteligentne) telefone tvrtki Motorola, HTC i HP s operativnim sustavom Windows CE. Taj se govorni program koristi i u jedinoj elektroničkoj bilježnici s brajevim retkom i hrvatskim govorom - Pronto 18 i Pronto 40. Odnedavno postoji i WinTalker Voice za operativni sustav Android (verzija 4.0 i više). Taj je program predviđen za upotrebu na inteligentnim mobitelima s operativnim sustavom Android (Samsung, Sony, HTC, Motorola i tako dalje).
Orpheus je još jedan Dolphinov govorni program za slijepe korisnike osobnog računala. On koristi sintetizirane glasove kakvi su korišteni u Junu i Apolu. Zapravo, sadržaj čipova za Juno, odnosno Apolo prenijet je u Orpheus. Za razliku od Juna i Apola u Orpheusu se može ispravljati i poboljšavati govor i izgovor. Na žalost, mogućnosti dotjerivanja ovog govornog programa nisu tako svestrane kao primjerice u WinTalker Voiceu. Prednost Orpheusa, ako se zanemari razlika između sintetiziranog i snimljenog glasa, sastoji se u tome što se on isporučuje u višejezičnoj varijanti (engleski, francuski, njemački, talijanski, kineski, španjolski, portugalski, danski, norveški, švedski, grčki, finski, nizozemski, češki, poljski, mađarski, rumunjski, litavski i tako dalje).
AnReader je govorni program novosadske tvrtke AlphaNum koji je za hrvatski jezik izrađen u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih - mnogo kasnije od pojave hrvatskog WinTalker Voicea. Teško je razumjeti zašto se Hrvatski savez radije opredijelio za suradnju s novosadskom tvrtkom a ne s udrugom slijepih Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih. Naime, u izradu bilo kojeg govornog programa treba uložiti značajna sredstva i puno vremena. Zato se za ovaj potez Hrvatskog saveza slijepih ne može ništa drugo reći nego da se radi o rasipanju sredstava i rada. AnReader je, barem što se tiče hrvatske verzije, znatno lošiji od WinTalker Voicea. Njegov glas potitrava i čini se kao da skakuće prilikom čitanja.
U ovom pregledu govornih jedinica i programa za slijepe valja spomenuti i do sada najbolju elektroničku bilježnicu Braille Lite koja se, na žalost, više ne proizvodi. I ona je imala u sebi čip za hrvatski jezik. Taj je govor, doduše, bio vrlo loš, ali je bio upotrebljiv.
Od govornih programa treba još spomenuti i eSpeak koji podržava mnoge jezike - među njima i hrvatski. Taj program postoji za operativne sustave Symbian, Windows, Linux i Android. Mnogi ga slijepi koriste u čitaču ekrana MobileSpeak koji se koristi u telefonima tvrtke Nokia. ESpeak ima izrazito loš izgovor, ali je to u mnogim slučajevima bolje nego nemati nikakav hrvatski govor.
Reći ćemo još koju riječ o pametnim (inteligentnim) telefonima. Pojava telefona koji nemaju klasičnu telefonsku tipkovnicu, nego se njima upravlja gotovo isključivo dodirom, zaprijetila je slijepima da se neće moći koristiti mobitelima.
Na sreću to se nije dogodilo. Tvrtka Apple tako je dobro prilagodila svoje mobitele, poznate pod nazivom iPhone (aifon), da se njima bez daljega mogu koristiti i slijepi. Naravno, treba reći da je korištenje mobitela na dodir mnogo sporije od rukovanja mobitelima s klasičnom tipkkovnicom.
Međutim, kako mobiteli s klasičnom tipkovnicom sve više postaju stvar prošlosti, i slijepi će se morati, htjeli to ili ne, priviknuti novonastaloj situaciji. I mobiteli s operativnim sustavom Android omogućavaju slijepima uporabu mobitela na dodir.
Kako je Android otvoren sustav - za razliku od Appleovog iOSA, rješenja za slijepe razlikuju se od tvrtke do tvrtke.
Prednost mobitela s operativnim sustavom Android sastoji se prije svega u njihovoj prihvatljivoj cijeni i činjenici da za njih postoje govorni programi za hrvatski i srodne jezike (Wintalker Voice, e-Speak). Na žalost, za iPhone, koji je vrlo popularan, ne postoji nama prihvatljiv govorni program, pa se većina slijepih korisnika iz naših zemalja koristi govornim programima za češki, slovački, poljski i tako dalje.
Kad već govorimo o govornim programima za slijepe treba kazati da ne postoji tako dobar govorni program koji bi bio bolji od snimljenog govora na CD-u ili sličnim medijima. Barem za sada govorni programi nne mogu riješiti sve nepravilnosti u izgovoru za pojedine jezike pa su pogreške u čitanju neizbježne i nepredvidive. Za sada, primjerice, nijedan govorni program za hrvatski jezik ne može predvidjeti kada će se "morala" čitati s dugim O (od morati) ili s prvim dugim A (od imenice moral, morala) itd.
Na kraju recimo nekoliko riječi o čitačima za slijepe. Osim spomenutih Dolphinovih čitača postoje vrlo dobri čitači Window-Eyes (proizvodi ga američka tvrtka GW Micro), Jaws (proizvodi ga američka tvrtka Freedom Scientific), NVDA i još neki manje značajni i popularni.
 
 
 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb