zaštitni znak udruženja  

domagojeva 27, zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
Naziv projekta: Novim znanjem za sretnije sutra
Kratki opis projekta: Projekt „Novim znanjem za sretnije sutra“ kojeg provodi Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba iz Zagreba, povećat će se mogućnost zapošljavanja 15 marginaliziranih osoba (osoba s invaliditetom) kroz jačanje stručnih znanja (provedbom obrazovanja odraslih) i razvoja mekih vještina (održavanjem stručnih radionica) s područja Zagrebačke županije i susjednih županija.
Nositelj projekta: Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: marginalizirane osobe koje su uključene u projekt kroz dodatno obrazovanje će steći nove kompetencije i postati konkurentnije na tržištu rada što će im dodatno olakšati proces pronalaska posla, posebice što će vrste obrazovanja biti ciljano odabrane na temelju potreba poslodavaca koji se nalaze na području provedbe projekta. Osposobljavanjem i jačanjem kapaciteta dugotrajno nezaposlenih osoba doći će do njihovog lakšeg zaposlenja i socijalnog uključivanja u društvo. Širenje pozitivnih iskustava korisnika projekta među prijateljima i obiteljima, potaknut će i druge osobe s invaliditetom da koriste buduće projekte / mjere / programe za svoje dodatno usavršavanje kako i postali konkurentniji na tržištu rada.
Područje provedbe projekta: županije Zagrebačka, Krapinsko – zagorska, Sisačko – moslavačka, Karlovačka, Virovitičko – podravska, Bjelovarsko – bilogorska, Grad Zagreb
Razdoblje provedbe projekta: 04. rujna 2018. – 03. rujna 2020. (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija 868.490,00 kn
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Struktura korisnika: marginalizirana skupina (osobe s invaliditetom) nezaposlenih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene
Za više informacija o projektu kontaktirajte udruga@uuosso.hr, 01/4551-650
 
 
Aktivnosti projekta:
Element projekta 1: Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih
·         Održana min. 2 sastanka s ciljanom skupinom kako bi se upoznali s programima osposobljavanja i aktualnim stanjem tržišta rada
·         Održan 1 okrugli stol s lokalnim poduzetnicima u svrhu određivanja njihovih potreba za radnom snagom
·         10 osoba marginaliziranih skupina (osoba s invaliditetom) završilo osposobljavanje
Element projekta 2: Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina (osoba s invaliditetom)
·         održana dva sastanka s ciljanom skupinom na temu informiranja o radionicama usmjerenim osnaživanju mekih vještina
·         održane tri radionice "Kreativiraj se" na temu razvoja kreativnosti sa ciljem smanjenja socijalne isključenosti ciljane skupine
·         održane tri radionice ''Što nam posao znači'' na temu razvoja vještina stjecanja svakodnevnih vještina, samostalnosti u kretanju slijepih osoba uz pomoć tehnologije i komunikacijskih vještina
·         izrada i distribucija brošura na Brailleovu pismu
·         nabavljena prijenosna računala s potrebnom opremom prilagođenoj slijepim osobama te mobilni telefoni za pomoć prilikom kretanja
Element 3: Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim marginaliziranim osobama (osobe sa invaliditetom)
·         provedena edukacija stručnjaka na radionici "Razvoj znanja i vještina za socijalno uključivanje"
Promidžba i vidljivost:
·         Početna i završna konferencija
·         Promidžba i vidljivost projekta putem web stranice
·         Izrada i distribucija letaka i plakata o projektu
·         Izrada rollup banera
Upravljanje projektom:
·         Organiziranje okruglog stola s lokalnim poduzetnicima
·         Vanjska evaluacija aktivnosti s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti
·         Narativni i financijski izvještaji (8)
 
naša UUOSSO početna stranica


 
Poveznica na Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


 
Poveznica na stranicu EU strukturnih fondova
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb